QReferate - referate pentru educatia ta.
Referatele noastre - sursa ta de inspiratie! Referate oferite gratuit, lucrari si proiecte cu imagini si grafice. Fiecare referat, proiect sau comentariu il poti downloada rapid si il poti folosi pentru temele tale de acasa.AdministratieAlimentatieArta culturaAsistenta socialaAstronomie
BiologieChimieComunicareConstructiiCosmetica
DesenDiverseDreptEconomieEngleza
FilozofieFizicaFrancezaGeografieGermana
InformaticaIstorieLatinaManagementMarketing
MatematicaMecanicaMedicinaPedagogiePsihologie
RomanaStiinte politiceTransporturiTurism
Esti aici: Qreferat » Referate pedagogie

Proiect de tehnologie didactica CLASA: a IX-a Contabilitate - Obiectul si metoda contabilitatii. Structuri patrimoniale de pasiv
Proiect de tehnologie didactica


SCOALA: Grupul Scolar „Matei Basarab” Craiova

CLASA: IX

OBIECT: Contabilitate

TEMA: Obiectul si metoda contabilitatii. Structuri patrimoniale de pasiv
TIMP: 1 ora

DATA:

LOC DE DESFASURARE: sala de clasa

PROFESOR: Marinescu Catalina


Obiective operationale – performative: elevii sa recunoasca obiectul contabilitatii


Obiective cu efecte asupra personalitatii:

cognitive sa cunoasca modalitatea de reprezentare grafica a operatiilor economico-financiare.

afective intarirea increderii in forte proprii prin rezolvarea in mod constiincios a sarcinilor propuse.

psihomotorii: formarea deprinderilor de a munci perseverent


Obiectivul fundamental: asimilarea de noi cunostinte.


Tipul lectiei: Lectie de asimilare de noi cunostinte  -lectie mixta


Metode si procedee: explicatia, dezbaterea, problematizarea, invatarea prin descoperire, munca independenta


Material didactic: manual

creta

tabla


Bibliografie:

Petre, Gabriela Iordache-Comert-manual pentru clasa a IX a Ed, CD Press Bucuresti 2010

Iacob Petru Pantea-Contabilitate financara-Ed. Intelcredo Deva 2008


DESFASURAREA LECTIEI


Momentul organizatoric consta in:

stabilirea prezentei

asigurarea ordinii si disciplinei in clasa.

Crearea conditiilor didactico-materiale necesare bunei desfasurari a lectiei.


SCHEMA LECTIEI


Structuri patrimoniale de pasiv        


Pasivul patrimonial arata modul de finantare a mijloacelor economice si gradul de exigibilitate a surselor de finantare.

Exigibilitate – sume de bani, asupra carora se pot ridica pretentii.


Normele contabile romanesti prevad urmatoarele structuri de pasiv:


Capital si rezerve (capitalul propriu)

Provizioane pentru riscuri si cheltuieli;

Datorii (capitalul strain);

Venituri din avans


1. Capitalul si rezervele

Capitalul propriu reprezinta:

- sursa de finantare stabila de care dispune o intreprindere

- este sursa proprie permanenta, alaturi de creditele pe termen lung;

- se constituie la infintarea societatii comerciale


Structurile capitalului propriu sunt:

Capitalul;

Primele de capital;

Rezerve din reevaluare;

Rezervele;

Rezultatul reportat;

Rezultatul exercitiului in curs


Capitalul (101) – reprezinta aportul in natura si in bani adus de asociati la constituirea societatii comerciale si se diferentiaza in:

capital subscris si nevarsat – pe care asociatii au promis  sa-l aduca la infintarea societatii;capital subscris si varsat – capitalul depus efectiv de catre proprietari la dispozitia societatii comerciale;

Capitalul se formeaza la infiintarea societatii, el se poate majora sau micsora pe parcursul desfasurarii activitatii si se lichideaza atunci cand societatea se desfintiaza.


Primele de capital (104) – reprezinta surse datorate cresterii capitalului prin emisiunea de noi actiuni, prin fuziune sau prin aport in natura.


Rezerve din reevaluare (105) – reprezentate de diferenta rezultata in urma reevaluarii imobilizarilor corporale in conformitate cu prevederile legale.


Rezerve (106) – constituite prin autofinantare, anual , din profitul intreprinderi, in scopul conservarii capitalului.

Structura rezervelor este urmatoarea:

Rezerve legale (1061) – constituite din profitul brut sau din primele de capital si destinate protejarii capitatlului.

Rezerve statutare (1063) - se constituie conform statutului intreprinderilor, anual din profitul net obtinut;

Rezerve pentru actiuni proprii (1064);

Alte rezerve (1068) – constituite din profitul net, conform hotararii adunarii generale a actionarilor;


Rezultatul reportat (117) – reprezinta rezultatul din exercitiile financiare prezentate care pot fi profit (veniturile sunt mai mari decat cheltuielile) sau pierderi (veniturile sunt mai mici decat cheltuielile);


Profit si pierdere (121) – cere reprezinta rezultatul exercitiului curent care poate si profit sau pierdere.


2. Provizioane pentru riscuri si cheltuieli (151)

- reprezinta pasivele cu exigibilitate sau valoare incerta;

- sunt datorii ale intreprinderii ce se constituie de regula la sfarsitul exercitiului;

- se constituie pentru elemente ca: amenzi, penalitati, , litigii, despagubiri, datorii incerte, garantii acordate clientilor.


3. Datoriile

- reprezinta surse de finantare externe puse la dispozitia unitatii patrimoniale de banci, de alte institutii financiare de terti, si pentru care aceasta trebuie sa acorde o contraprestatie sau un echivalent banesc.

Tert- persoana care nu figureaza ca parte in acte , dar care poate avea drepturi si obligatii


Calsificarea datoriilor:

Comerciale reprezentate de datoriil eunitatii fata de furnizorii de bunuri (401,404)

Salariale – reprezentate de salariul datorat de unitate personalului incadrat cu contract de munca (421 – personal renumeratii datorate);

Fata de bugetul statului – reprezentate de taxe si impozite datorate de unitate bugetului de stat (441 impozit pe profit, 444 – impozit pe salr, 446 impozite si taxe datorate de unitate);

Fata de bugetul asigurarilor sociale :

4311 contributia unitatii la asigurari sociale

4312 contributia personalului la asigurari sociale

4311 CASS

4371 somaj unitate

4372 somaj personal

Datorii financiare pentru creditele pe termen scurt (519), lung   (162)

Datorii fata de asociati (457) reprezentate de dividente datorate asociatiilor

Datorii fiscale (4423) TVA de plata


Venituri inregistrate in avans (472) reprezentate de sumele incasate de unitae in perioada curenta pentru perioade viitoare.


Nota: PE TOATA DURATA DESFASURARII ACTIVITATII UNEI UNITATI PATRIMONIALE  ACTIVUL = PASIVUL

Nu se poate descarca referatul
Acest referat nu se poate descarca

E posibil sa te intereseze alte referate despre:


Copyright © 2021 - Toate drepturile rezervate QReferat.ro Folositi referatele, proiectele sau lucrarile afisate ca sursa de inspiratie. Va recomandam sa nu copiati textul, ci sa compuneti propriul referat pe baza referatelor de pe site.
{ Home } { Contact } { Termeni si conditii }