QReferate - referate pentru educatia ta.
Referatele noastre - sursa ta de inspiratie! Referate oferite gratuit, lucrari si proiecte cu imagini si grafice. Fiecare referat, proiect sau comentariu il poti downloada rapid si il poti folosi pentru temele tale de acasa.AdministratieAlimentatieArta culturaAsistenta socialaAstronomie
BiologieChimieComunicareConstructiiCosmetica
DesenDiverseDreptEconomieEngleza
FilozofieFizicaFrancezaGeografieGermana
InformaticaIstorieLatinaManagementMarketing
MatematicaMecanicaMedicinaPedagogiePsihologie
RomanaStiinte politiceTransporturiTurism
Esti aici: Qreferat » Referate pedagogie

Proiect de activitate didactica Clasa: a IX a Geografie - Hidrosfera
Proiect de activitate didactica


Data

Clasa: a IX a

Obiectul: Geografie

Scoala

Aria curriculara Om si societate

Subiectul: Hidrosfera
Unitatea de invatare:Hidrosfera

Categoria de lectie: lectie de recapitulare dupa plan;

Varianta: lectie de recapitulare cu ajutorul unui program computerizat;

Scopul lectiei

consolidarea cunostintelor,aprofundarea si completarea unor lacune referitoare la hidrografie;

redimensionarea continuturilor despre hidrografie,pe baza unui plan sintetic ;

manifestarea interesului pentru cunoasterea caracteristicilor hidrografiei locale si integrarea acestora in sistemul informatiilor de geografie fizica:


Obiective operationale: La sfarsitul activitatii, toti elevii vor fi capabili:

Cognitive:

O.1sa defineasca in cuvinte proprii notiunea de hidrosfera;

O.2 sa descrie ,utilizand un desen schematic, circuitul apei in natura;

O.3 sa precizeze si sa caracterizeze principalele componente ale hidrosferei;

O.4 sa localizeze pe harta fizica a lumii ,diferite elemente geografice legate de structura hidrosferei;

O.5.sa descrie utilizand un soft educational circulatia curentilor oceanici si termohalini;

O.6 sa recunoasca pe desen geografic elementele unui val si sa simuleze miscarea acestora in diferite conditii date ;

O.7 sa caracterizeze si sa clasifice apele continentale de suprafata;

O.8 sa descrie particularitatile fluviilor,lacurilor,ghetarilor utilizand imagini soft educational ,,Encarta”;

O.9 sa precizeze caracteristicile apelor subterane;

O .10 sa recunoasca trasaturile hidrografiei orizontului local;

Metodologice

O.1 sa localizeze pe harta denumiri geografice in contextul diferitelor ierarhii;

O.2 sa manifeste interes pentru cunoasterea particularitatilor hidrografiei orizontului natal prin participare activa si constienta la activitate;

Nivel initial: elevii au notiuni si cunostinte actuale despre hidrosfera si deprinderi de interpretare a elementelor grafice si cartografice;

Strategia didactica

  • conversativ-explicativ-exersativa cu elemente de comparatie,problematizare;

Resurse procedurale:                        


centrate pe actiunea profesorului: explicatia;

expunerea;


centrate pe activitatea elevilor: conversatia euristica;

observarea dirijata ;

lucrul cu harta;

problematizarea;

descoperirea;

instruirea asistata pe calculator;


centrate pe actiune :exercitiul geografic;

lucrul cu harta;

Procedee: . munca cu manualul:

.cartea;

.folosirea tablei;


Resurse materiale grafice: .imagini soft educational;

Harta politica a lumii;

Harta fizica a lumii;

atlase scolare;

desen schematic;

tehnice: .calculator;

de rationalizare a timpului didactic:

.fise de evaluare;

Organizare: frontala; individuala; pe grupe; Evaluare:Ce dovezi exista ca elevii au invatat lectia:

A.De continut:raspunsurile la intrebarile orale,rezolvarea itemilor din test;

B.De utilizare a operatiilor gandirii:analiza si comparatia dupa anumite criterii a componentelor hidrografiei ,identificarea unor elemente pe harta;

Bibliografie:


Cucos ,C-tin- ,,Psihopedagogie pentru examenele de definitivare

in invatamant si grade didactice”, Ed. ,,Polirom”, Iasi, 1998.

Donisa,I;Donisa,A;Anastasiu,V; ,,Geografie”-manual pentru clasa a IX a,E.D.P. R.A.,Buc.2004.

Dulama,Maria Eliza- ,, Modelul invatarii depline a geografiei”,

Ed.Clussium,Cluj- Napoca,2004.

Gastescu,Petre; ,,Fluviile Terrei”,Ed. Sport-Turism,Buc.,1990.

Gastescu,Petre; ,,Lacurile Terrei”,Ed. Albatros,Buc.1979.

Ilinca, Nicolae - ,,Didactica Geografiei” , Ed.,,Corint”, Bucuresti, 2000.

Pisota,I;Buta,I;,,Hidrologie”,E.D.P.,Bucuresti,1975.


*** Curriculum national –programele pentru clasele IX_XII;

Aria curriculara -,,Om si societate”

M .E .N Buc. ,1999.

Continutul informativ


HIDROSFERA                        Oc.Planetar Pacific

Atlantic

Indian

Arctic

Apele superior

continentale parau curs mijlociu

rau inferior

-de suprafata      curgatoare fluviu rau

gura de varsare in lac

mare,oc.

(delta,es tuar)

afluenti (ord.I,II,III,IV)statatoare balti

mlastini

naturale glaciare

tectonice

vulcanice

lacuri de baraj natural

litorale

de tasare

carstice

fluviatile


antropice      iazuri

helestee

de acumulare 
montani de circ

ghetari de vale

de calota


aisberguri


banchiza


freatice            captive cu scurgere continua

-subterane vadoase izvoare

de adancime                juvenile intermitente


Desfasurarea activitatii

Nr

crt

Ob

oper

Dozare

Evenimentele instruirii

Continutul lectiei

Activitatea profesorului

Activitatea elevilor

Resurse

Evaluare
Organizarea clasei

Atentioneaza elevii asupra momentelor lectiei.Prezenta.

Pregateste materialele.

Pregatirea caietelor si documentelor scolare.

procedurale:

-exercitiul;

Aprecieri, atentionari.
Pregatirea aperceptiva

-In aceasta lectie ,veti aplica informatiile  despre hidrosfera in situatii diferite.

Se mobilizeaza, participa, comunica impresii.

procedurale:

-expunerea;

-stimularea participarii elevilor la raspunsuri;
Precizarea temei, obiectivelor si a planului de recapitulare

Anunta, precizeaza obiectivele si strategia de rezolvare, conditiile de lucru. Scrie titlul lectiei pe tabla: ,,Hidrosfera”.

Asculta, accepta, participa, scriu titlul lectiei in caiet.

procedurale:

-expunerea; 

-lucrul la tabla

-observarea comporta

mentului elevilor;

O1O2
O3

Precizarea si

recapitularea continutului pe baza planului stabilit.

Prin conversatie se reactualizeaza definitia hidrosferei.

Cere elevilor sa descrie circuitul apei in natura dupa desenul schematic din fisa de lucru.

Pe baza cunostintelor anterioare se realizeaza pe tabla, cu ajutorul elevilor, schema principalelor componente ale hidrosferei.

Asculta, reflecteaza, audizeaza, raspund. Noteaza in caiet.


Analizeaza desenul si descriu circuitul.

Asculta,se mobilizeaza,

scriu in caiete.

procedurale:

-conversatia euristica;

-lucrul la tabla
-observarea dirijata;

materiale:

-fisa de lucru;

-desen circuitul apei in natura;-expunerea;

-lucrul la tabla;


-stimularea participarii elevilor la raspunsuri;


-analiza si aprecierea raspunsuri

lor;

-analiza interpretarii desenelor;


interevalua

rea

autoevaluarea;

chestionarea orala;


O4O4
O5
O6

O7
O8

O9

OAsigurarea

feed-back-ului.

Cere elevilor sa precizeze componentele Oceanului planetar .

Propune urmatoarele situatii de invatare:

-indica mai multe mari,cere elevilor sa le localizeze pe harta si sa recunoasca categoria din care fac parte.

Adreseaza interogatii de control :

-Care este adacimea maxima a oceanelor?

-Care este marea cea mai sarata?Dar cea mai dulce?De ce?
Cere elevilor sa descrie producerea unui val tsunami,utilizand aplicatia din softul educational.

Solicita elevilor sa descrie cate un circuit al curentilor oceanici.


Propune elevilor sa simuleze

transformarile valurilor in diferite conditii.Cere elevilor sa descrie apele continentale.Realizeaza impreuna cu elevii aplcatii pe imagini cu fluvii,lacuri,ghetari.Prin conversatie euristica,se analizeaza apele subterane.

Dupa analiza realizata,cere

elevilor sa precizeze elementele caracteristice ale

orizontului local.

Asculta, reflecteaza, analizeaza, raspund.

Localizeaza pe harta.Noteaza in caiete.


Gandesc,formu

leaza,raspund.Observa si analizeaza.Observa si analizeaza.Creaza situatii diferite.
Asculta,reflec

teaza,raspund.Asculta,gandesc,raspund la intrebari.Asculta,gandesc,raspund la intrebari.
Descriu

trasaturile hidrografiei orizontului

local.

-observatia dirijata;

-problemati zarea;lucrul cu harta;

-exercitiul geografic;


-harta fizica a lumii;


-chestionarea orala;

-problemati

zarea;


-conversatia euristica;


-instruirea pe calculator;

-observatia dirijata;-explicatia;

-simularea pe calculator;


-analiza si aprecierea raspunsuri

lor;-stimularea participarii elevilor;


-observarea comporta

mentului elevilor;
-stimularea participarii elevilor;indrumarea;

-calculatorul;

-desenul schematic;-chestionarea orala;

-problemati

zarea;


-conversatia euristica;


-chestionarea orala;

-lucrul la harta;

-expunerea;

-instruirea pe calculator;


-imagini Encarta;

-harta fizica a lumii;-chestionarea orala;

-problemati

zarea;-chestionarea orala;

-problemati

zarea;


aprecierea;
-analiza raspunsuri

lor;


-stimularea participarii elevilor;indrumarea;


aprecierea;


-analiza imaginilor;

-analiza lucrului la harta;
-analiza raspunsuri

lor;
-analiza raspunsuri

lor;
Precizarea activitatilor pe care elevii le vor desfasuara acasa

Comunica sugestiile ce vor fi parcurse spre studiu. Realizarea unor referate cu titlul: “Omul si hidrografia”.

Asculta si noteaza.

-explicatia ;

Observarea comportamentului elevilorNu se poate descarca referatul
Acest referat nu se poate descarca

E posibil sa te intereseze alte referate despre:


Copyright © 2021 - Toate drepturile rezervate QReferat.ro Folositi referatele, proiectele sau lucrarile afisate ca sursa de inspiratie. Va recomandam sa nu copiati textul, ci sa compuneti propriul referat pe baza referatelor de pe site.
{ Home } { Contact } { Termeni si conditii }