QReferate - referate pentru educatia ta.
Referatele noastre - sursa ta de inspiratie! Referate oferite gratuit, lucrari si proiecte cu imagini si grafice. Fiecare referat, proiect sau comentariu il poti downloada rapid si il poti folosi pentru temele tale de acasa.AdministratieAlimentatieArta culturaAsistenta socialaAstronomie
BiologieChimieComunicareConstructiiCosmetica
DesenDiverseDreptEconomieEngleza
FilozofieFizicaFrancezaGeografieGermana
InformaticaIstorieLatinaManagementMarketing
MatematicaMecanicaMedicinaPedagogiePsihologie
RomanaStiinte politiceTransporturiTurism
Esti aici: Qreferat » Referate economie

Modul de organizare si functionare a trezoreriei finantelor publice si atributiile acesteia
Modul de organizare si functionare a trezoreriei finantelor publice si atributiile acesteia


Trezoreria este organizata si functioneza ca un sistem unitar atat la nivel central, in cadrul Ministerului Finantelor Publice, cat si la nivelul unitatilor teritoriale ale acestuia, in cadrul directiilor generale ale finantelor publice, al administratiilor si al circumscriptiilor financiare.
La nivel central Trezoreria Statului desfasoara urmatoarele operatiuni specifice: elaborarea instructiunilor privind organizarea si functionarea trezoreriilor teritoriale; asigurarea evidentei contabile privind constituirea si utilizarea tuturor fondurilor statului; deschiderea creditelor bugetare la trezoreriile teritoriale, trezoreria centrala avand contul de corespondent la Centrala Bancii Nationale; efectuarea operatiilor de decontare intre trezoreriile judetene; gestionarea fondurilor cu destinatie speciala constituite la nivelul economiei nationale; administrarea conturilor de clearing, barter si cooperare economica in conformitate cu acordurile guvernamentale; contractarea, gestionarea si evidenta imprumuturilor pentru acoperirea deficitului bugetar; gestionarea datoriei publice interne si externe; elaborarea lucrarilor de executie bugetara si a contului trezoreriei in structurile si termenele stabilite; elaborarea raportului public si a contului general al executiei bugetului de stat si a fondurilor speciale si extrabugetare.

La nivel teritorial atributiile Trezoreriei constau in: coordonarea activitatii de trezorerie la organele financiare teritoriale; gestionarea contului corespondent al

trezoreriei judetene deschis la sucursala judeteana a Bancii Nationale, asigurand efectuarea operatiilor de decontare intre trezoreriile locale si institutiile bancare

corespondente; deschiderea creditelor bugetare dispuse de ordonatorii de credite

secundari finantati din bugetul de stat si bugetul asigurarilor sociale de stat in toate trezoreriile locale; asigurarea incheierii exercitiului financiar la nivelul judetului si al municipiului Bucuresti; intocmirea bilantului centralizat al trezoreriei, analiza si elaborarea raportului de analiza; elaborarea lucrarilor de sinteza privind executarea bugetara, conturile de trezorerie si altele, pe care le raporteaza operativ si periodic Ministerului Finantelor; propune masuri pentru asigurarea incasarii veniturilor si intaririi controlului asupra cheltuielilor bugetare; coordonarea activitatii comparti- mentelor casierie-tezaur in ceea ce priveste numerarul necesar efectuarii platilor, redistribuirea soldului de casa si stabilirea plafoanelor de casa.


La municipii, orase si comune, trezoreriile  sunt unitati direct functionale, efectuand operatii de incasare a veniturilor si efectuare a platilor in urma controlului preventiv asupra legalitatii operatiunilor si a intocmirii corecte a documentelor. Ele asigura inregistrarea in contabilitate a veniturilor si cheltuielilor publice si intocmirea conturilor  sintetice si analitice si a situatiilor de incheiere a executiei bugetelor, la sfarsitul anului.Conform reglementarilor privind formarea si utilizarea resurselor, derulate prin Trezoreria Statului, institutiile publice au obligatia sa efectueze operatiile de incasari si plati prin Trezoreria Generala a Statului.

Bugetul trezoreriei finantelor publice

Pentru activitatea proprie a institutiei trezoreriei se intocmeste bugetul de

venituri si cheltuieli al acesteia.

La partea de venituri, se cuprind: dobanzi incaste din plasamente financiare din

contravaloarea in lei a imprumuturilor externe guvernamentale; dobanzi incasate din

plasamente financiare din soldul contului general al Trezoreriei Statului; dobanzi incasate pentru finantarea temporara a deficitului bugetar din contul general al

Trezoreriei Statului; dobanzi, comisioane si alte venituri incasate de la beneficiari interni din derularea imprumuturilor externe guvernamentale; venituri din recuperarea

creantelor interne si externe preluate la datoria publica; majorari de intarziere aplicate

potrivit legii; alte venituri realizate de Trezoreria Statului.

La partea de cheltuieli, se cuprind: dobanzi, comisioane si alte speze platite pentru imprumuturi externe guvernamentale privind sustinerea proiectelor

macroecnomice; cheltuieli de rate si dobanzi la datoria publica; dobanzi la depozite si disponibilitati pastrate in contul Trezoreriei Statului; comisioane si alte cheltuieli ale

trezoreriei; cheltuieli de capital pentru achizitii de bunuri de natura mijloacelor fixe

necesare desfasurarii activitatii Trezoreriei Statului.

In partea finala se stabileste excedentul/deficitul rezultat din executia anuala defi- nitiva a bugetului Trezoreriei Statului, ca diferenta intre total venituri si total cheltuieli.

Bugetul Trezoreriei se intocmeste anual si se aproba de catre Guvern o data cu propunerile bugetului de stat. Se poate modifica de regula, semestrial si ori de cate ori

este necesar, de catre Guvern, la propunerea Ministerului Finantelor, in functie de

schimbarile intervenite in politica monetara, mai ales in cea privind dobanzile, de

modificarile in structura depozitelor care se pastreaza in Trezorerie, fata de cele avute in vedere la fundamentarea si aprobarea bugetului.

Cheltuielile totale aprobate prin bugetul Trezoreriei reprezinta limite maxime. Ministerul Finantelor poate aproba, incepand cu semestrul al doilea al anului, modificari in pozitiile de cheltuieli cuprinse in bugetul Trezoreriei Statului, in functie de cum evolueaza depozitele pentru care se bonifica dobanzile si evolutia ratei dobanzilor.

Excedentul anual al bugetului este preluat si folosit in anul bugetar urmator ca resursa temporara a Trezoreriei Statului.

Nu se poate descarca referatul
Acest referat nu se poate descarca

E posibil sa te intereseze alte referate despre:


Copyright © 2021 - Toate drepturile rezervate QReferat.ro Folositi referatele, proiectele sau lucrarile afisate ca sursa de inspiratie. Va recomandam sa nu copiati textul, ci sa compuneti propriul referat pe baza referatelor de pe site.
{ Home } { Contact } { Termeni si conditii }