QReferate - referate pentru educatia ta.
Cercetarile noastre - sursa ta de inspiratie! Te ajutam gratuit, documente cu imagini si grafice. Fiecare document sau comentariu il poti downloada rapid si il poti folosi pentru temele tale de acasa.AdministratieAlimentatieArta culturaAsistenta socialaAstronomie
BiologieChimieComunicareConstructiiCosmetica
DesenDiverseDreptEconomieEngleza
FilozofieFizicaFrancezaGeografieGermana
InformaticaIstorieLatinaManagementMarketing
MatematicaMecanicaMedicinaPedagogiePsihologie
RomanaStiinte politiceTransporturiTurism
Esti aici: Qreferat » Documente economie

Creditarea 1La acordarea creditelor, societatile bancare vor urmari ca solicitantii sa pezinte credibilitate pentru rambursarea lor la scadenta . In acest scop, acestea pot cere solicitantilor garantarea imprumuturilor cu bunuri mobile sau imobile.

Art.20 Dupa aprobarea unui credit , societatile bancare nu pot anula sau reduce cuantumul acestuia decat in cazuri justificate ,determinate de furnizarea de catre debitor a unor date nereale , si numai expirarea unui termen de preaviz de minimul 5 zile , care va fi comunicat in scris debitorului. Societatiole bancare pot intrerupe imediat, fara preaviz ,utilizarea de catre debitor a unui credit aprobat , in cazul in care debitorul a incalcat conditiile dcontractului de credit sau in cazul in care situatia economica si financiara a acestuia nu mai asigura conditii de rambursare.Art.21.toate operatiunile de credit si garantie ale societatilor bancare vor trebui consemnate in toate documentele contractuale din care sa rezulte clar toti termenii si toate conditiile respectivelor tranzactii. Copiile acestor documente vor trebui pastrate.

Legea nr.34/1991 privind Statutul Bancii Nationale a Romaniei
Art.1 Banca Nationala a Romaniei stabileste si conduce politica mionetara si de credit ,in cadrul politicxii economice si financiare a statului ,cu scopul de a mentine stabilitatea monedei nationale .Banca Nationala a Romaniei este organ al statului si are personalitate juridica.

Art.2 Banca Nationala a Romaniei participa ,in numele statului , la tratative si negocieri externe in probleme financiare, monetare si de plati ; Banca Nationala a Romaniei poate negocia si incheia acorduri privind imprumuturi pe termen scurt si efectuarea de operatiuni de swap cu bancile centrale , bancile comerciale si institutiile monetare internationale, cu conditia rambursarii lor in termen de 1 an si a inrergistrarii lor in rapotul anual al Bancii Nationale a Romaniei.

Art.3 alin 1 Banca Nationala a Romaniei este in drept sa ceara tuturor institutiilor de credit si financiare sa-i furnizeze documentele si informatiile necesare pentru exercitarea functiilor sale.

Art.19 In cadrul politicii monetare si de credit , Banca Nationala a Romaniei poate:
a).sa sconteze si sa resconteze efecte de comert si bonuri de casa prezentate de societatile bancare si institutiile de credit
b).sa acorde credit societatilor bancare si altor institutii de credit.

Art. 25 SocietaTea bancara nu poate desfasura urmatoarele operatiuni :
angajarea in tranzacii cu bunuri mobile sau imobile -se excepteaza tranzactiile cu imobile necesare desfasurarii activitatii societatii bancare si pentru folosinta salariatilor, precum si tranzactiile de bunuri mobile si imobile in executarea creantelor;
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
acordare de imprumuturi clientilor , conditionata de vanzarea sau cumpararea actiunilor bancii;
Art.27 alin.2 Societatile bancare isi pot constitui fonduri de risc pentru acoperirea eventualelor credite ce nu pot fi recuperate, atat din profiturile brute in limita a 0,5%din totalul creditelor acordate , cat si din cele nete, precum si alte fonduri.


Statutul BANCOREX(din nov.19994)

Art. 3.2 Ca operatiuni principale Banca:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
c. acorda credite si imprumuturi subordonate in lei si/sau in valute straine persoanelor fizice sau juridice romane si/sau sraine conform normelor si conditiilor de lucru ale Bancii , precum si practicii internationale in domeniu .Conventiile de credit reprezinta titluri executorii;
primeste si acorda credite din si in strainatate incheind in acest scop u banci si institutii financiar-bancare straine conventii si aranjamente, participa la acordarea de credite sindicalizate in calitate de agent sef de fila sau creditor,potrivit intereselor Bancii si in circumstantele date.


Conditii generale de afaceri ale BANCOREX

Art.2.2 Banca poate decide , in orice moment ,unilateral, incetare relatilor cu clientul in intregime sau pentru orice aranjamente individuale in cadrul acestor relatii.
Art.9.3Banca deschide pentru clienti conturi curente , conturi de depozit si de credit, in lei si in valuta , conform solicitarii clientului.
Art.9.5Banca poate opera din contul curent , fara acordul clientului , in urmatoarele cazuri, dupa cum urmeaza:
a.platile la scadenta si alte angajamente asumate anterior de client fata de Banca;
Art.10.1 Banca poate acorda clintului credite pe obiect determinant si scadente stabilite de comun acord.Aceste credite se acorda in baza conventiior incheiate intre parti si se evidentiaza in conturi de credite distincte.
Art.10.3Conventiile de credit incheiate intre Banca si clienti au putere de titlu executoriu fara indeplinirea altor formalitati
Art.10.4 Pentru creditele acordate , Banca percepe dobanzi , comisioane , speze si taxe la niveluri convenite cu clientul.
Art.21.3 Pentru angajamentele de plata asumate , Banca este indreptatita sa solicite clientului garantii materiale , in conformitate cu pracica bancara si normele sale interne.
Art.21.4 Clientu este obligat sa mentina , sa protejeze si sa asigure orice proprietate si alte drepturi care au fost constituite garantii pentru Banca si sa plateasca taxele, impozitele, primele, etc., privind bunul sau dreptul respectiv.De asemenea , clientul este obligat sa incaseze taxele pentru teren, chiriile etc., care servesc drept garantie pentru Banca si sa avizeze Banca in consecinta
Art.21.5 Daca la scadenta clientul nu-si indeplineste obligatiile sale, Banca stabileste prioritatea de valorificare a garantiilor pe care le detine , in conformitate cu procedura legala in vigoare , instiintand clientul asupra acestor masuri.
Art.21.6 Debitorul gajist nu are dreptul sa solicite incasarea dobanzilor sau a dividentelor pentru titlurile depuse ca garantie, acestea facand parte integranta din garantie.
Art.21.7 Banca poate incasa inainte de scadenta , orice obligatie de plata care este in legatura cu bunul constituind garantia , daca aceasta este necesara pentru operarea garantiei.
Art.21.8 Orice proprietate sau drepturi transferate Bancii ca garantie pot fi valorificate de catre acestea , in conformitate cu reglementarile legale in vigoare .

Descarca referat

E posibil sa te intereseze alte documente despre:


Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate QReferat.com Folositi documentele afisate ca sursa de inspiratie. Va recomandam sa nu copiati textul, ci sa compuneti propriul document pe baza informatiilor de pe site.
{ Home } { Contact } { Termeni si conditii }