QReferate - referate pentru educatia ta.
Cercetarile noastre - sursa ta de inspiratie! Te ajutam gratuit, documente cu imagini si grafice. Fiecare document sau comentariu il poti downloada rapid si il poti folosi pentru temele tale de acasa.AdministratieAlimentatieArta culturaAsistenta socialaAstronomie
BiologieChimieComunicareConstructiiCosmetica
DesenDiverseDreptEconomieEngleza
FilozofieFizicaFrancezaGeografieGermana
InformaticaIstorieLatinaManagementMarketing
MatematicaMecanicaMedicinaPedagogiePsihologie
RomanaStiinte politiceTransporturiTurism
Esti aici: Qreferat » Documente economie

Conceptul de investitii si de eficienta a nvestitiilorCONCEPTUL DE INVESTItII SI DE EFICIENta A NVESTItIILOR


1. DENUMIREA SI CLASIFICAREA INVESTItIILOR DE CAPITAL


Desfasurarea normala a procesului de productie presupune contributia mai multor factori (capital fix, munca, materie prima), un loc deosebit de important il ocupa capitalul fix, crearea de noi utilaje, precum si aducerea parametrilor celor existente la nivelul impus de progresul tehnic contemporan, realizandu-se numai prin investitii.

Investitiile de capital reprezinta totalitatea cheltuielilor prin care se ceeaza sau se achizitioneaza noi capitaluri fixe, productive si neproductive, se dezvolta, se modernizeaza si reutilizeaza cele existente. Prin investitia de capital se asigura constituirea de noi unitati economice, dezvoltarea, modernizarea si reutilarea celor existente, precum si construirea, largirea si amenajarea obiectivelor cu caracter social cultural si de locuinte.Investitiile de capital au un rol deosebit de important in asigurarea dezvoltarii si restructurarii economiei nationale, indiferent de natura investitiilor (de stat, de grup sau particulara), fiecare agent economic investitor, in general urmareste cu prioritate:

accentuarea procesului de modernizare a bazei tehnice, in conditiile restructurarii intregii productii materiale;

reducerea costurilor de productie si indeosebi a cheltuielilor materiale;

promovarea larga a progresului tehnic, prin aplicarea cat mai rapida in productie a rezultatelor cercetarii stiintifice si tehnologice;

gospodarirea judicioasa a materialelor de care dispune fiecare beneficiar de investitii, ridicarea gradului de valorificare a resurselor materiale.

Se apreciaza ca in urmatorii ani, investitiile de capital vor fi orientate cu prioritate pentru modernizarea capacitatilor de productie care influenteaza in primul rand laturile calitative ale proceselor de productie, favorizand totodata ridicarea nivelului tehnic al productiei, imbunatatirea calitatii produselor si diversificarea acestora, corespunzator cerintelor de piata.


Clasificarea investitilor:

Dupa structura investitiilor:

masini, utilaje, instalatii si tehnologie inclusiv aparate de masura si control;

lucrari de constructii-montaj, compuse din lucrari de constructii, instalatii si lucrari de montaj a utilajelor tehnologice;

Dupa legatura pe care o au cu obiectul proiectat:

Investitii directe cele care se fac pentru obiectivul de baza (achizitionarea

utilajelor, montarea acestora, executarea fundatiilor si constructiilor); aceste investitii se calculeaza pe baza devizelor de cheltuieli, care se intocmesc pe categorii de lucrari, pe obiectiv sau pe intreaga investitie(devizul general).

Investitii colaterale sunt investitiile materializate in lucrari, care asigura utilitatile

obiectivului de baza (cai de acces, conducte de apa, gaze).Cheltuielile care se fac cu aceste investitii se stabilesc prin devize special elaborate;

Investitii conexe - sunt investitiile finalizate in alte obiective economice, pentru a

asigura viitorul obiectiv materiile prime necesare desfasurarii procesului de productie;

Dupa sursa de finantare a investitiilor:

Investitii finantate din surse proprii - sursele proprii sunt constituite din capitalul particular, o parte din profit, fondul de amortizare, emisiuni de actiuni si incasarile obtinute in urma vanzarii unor utilaje;

Investitii finantate din surse atrase - sursele atrase au in aceasta perioada un rol mai mare in finantarea investitiilor si se constituie din creditele bancare interne si externe, alocatiile de la buget si alte surse.

Dupa modul de constituire a investitiilor:

Investitii nete - sunt constituite din sumele de bani ce provin din produsul national net si au ca scop sporirea capitalului fix si a stocurilor de materii prime si materiale;

Investitii brute - sunt obtinute din investitia neta la care se adauga amortizarea, care are ca scop principal inlocuirea capitalului fix uzat. Contribuie la cresterea absoluta a capitalului fix.

Dupa modul de executie a investitiilor:

Investitii executate in antrepriza

Investitii executate in regie

In limbajul economic curent, termenul de investitii are doua acceptiuni, una larga (dar evaziva), cealalta mai restransa (dar precisa). Prima acceptiune se refera la faptul ca prin investitii se intelege alocarea de fonduri banesti pentru achizitionarea de capitaluri fixe, dar si pentru cumparari de materii prime, materiale, salarizarea personalului, cheltuirea unor sume pentru operatiuni bancare, cu scopul de a obtine un anumit castig.Cea de a doua acceptiune se refera numai la formarea de capitaluri fixe si modernizarea sau dezvoltarea celor existente.

Dupa forma de manifestare, investitiile comporta doua aspecte, unul financiar si celalalt fizic.Aspectul financiar vizeaza modul de constituire si consumare a fondurilor banesti si precede activitatea de realizare efectiva a lucrarilor, de derulare a procesului investitional .Aspectul fizic, care este conditionat de cel financiar, il constituie materializarea cheltuielilor in masini, utilaje, constructii, in capital fix.


2 FACTORII DE CRESTERE A EFICIENTEI ECONOMICE A INVESTITIILOR


Un rol important in asigurarea cresterii eficientei economice a investitiilor il au factorii, care contribuie la procesul investitional, dintre care cei mai importanti sunt beneficiarul de investitiei, activitatea de cercetare stiintifica si de proiectare, industria si ramura constructiilor.

Beneficiarul are rolul hotarator in asigurarea cresterii eficientei economice a investitiilor, deoarece acesta, indiferent de forma de propirietate, este cel care va folosi viitorul obiectiv si va beneficia de rezultatele procesului investitional. In acest sens, el se preocupa de fundamentarea necesitatii si oportunitatii realizarii investitiei deoarece acesta constituie o cheltuiala certa pentru un viitor incert, fiind deci interesat de modul cum se cheltuiesc banii alocati. In aceasta directie se preocupa de fundamentarea deciziei de investitii pe baza unei analize temeinice, care sa aiba ca suport un sistem complex de indicatori de eficienta economica, respectarea termenelor de incepere, punere partiala in functiunesi incheiere a lucrarilor prin pregatirea din timp a lucrarilor de investitii.

Beneficiarul, in calitate de coordonator al realizarii investitiei, poate sa-si exercite functiile, fie prin forte proprii, fie prin imputernicirea unui organ specializat, care va asigura coordonarea principalilor factori ce contribuie la realizarea obiectivelor de investitii, proiectant, constructor.

Cercetarea stiintifica in special cea aplicativa, are un rol important in pregatirea de noi tehnici si procese tehnologice, care sa ofere calitati si performante superioare capitalului fix nou construit sau celui modernizat, asigurand in acest fel un grad ridicat de mecanizare si automatizare a proceselor de productie.In practica, activitatea de proiectare are rolul cel mai important in asigurarea cresterii eficientei economice a investitiilor, deoarece in aceasta faza se decid o serie de aspecte referitoare la alegerea amplasamentului si dimensionarea capaci-tatilor de productie, stabilirea tehnologiilor si a solutiilor tehnice, calcularea rezistentei si dimensionarea instalatiilor si cladirilor, elaborarea documentatiei economice a investitiei. In prezent, activitatea de proiectare se desfasoara cu precadere in unitati specializate sau institute mixte de cercetare si proiectare.

Un aspect pozitiv legat, egat de cresterea aportului activitatii de proiectare la imbuna-tatirea eficientei economice a investitilor il are introducerea sistemului de concurs, in dome-niul elaborarii proiectelor economice, a documentatiei tehnico-economice.

Un rol important in cresterea eficientei economice a investitiilor il are industria,care participa la realizarea investitiei in cel putin trei puncte de vedere si anume: ca producator de utilaje si instalatii complexe de productie, ca producator de materiale de constructii si ca producator de utilaje pentru ramura constructiilor. Ca producator de utilaje si instalatii complexe, industria trebuie sa asigure o productie de calitate durabila, avand un grad ridicat de fiabilitate si mentabilitate.

Un alt factor care participa, in mod nemijlocit la procesul investitional este activitatea de constructii, care realizeaza obiectivele de investitii (constructia propriu-zisa, instalatiile aferente de incalzire, iluminat).

In intreaga sa activitate, pentru cresterea eficientei economice a investitiilor, constructorul are ca obiectiv imbunatatirea calitatii lucrarilor si a organizarii productiei, ridicarea gradului de mecanizare a muncii, eliminarea risipei pe santierele de constructii, ridicarea nivelului de calificare a salariatiilor.De asemenea, urmareste respectarea termenelor de punere in functiune a obiectivelor, perfectionarea normelor de consum, care sa fie la un nivel acceptabil si sa asigure reducerea consumurilor materiale. Pentru stimularea imbunatatirii activitatii in constructii este necesara asigurarea unei autonomii decizionale sporite a unitatilor componente, in special si specializarea lor, dimensionarea capacitatilor de productie, structura organizatorica si stabilirea partenerilor de contracte.


Pentru asigurarea cresterii eficientei economice a investitiilor, fiecare participant la realizarea procesului va actiona pentru asigurarea unei calitati superioare in munca sa si unei colaborari permanente pe tot parcursul desfasurarii procesului investitional.

3. INDICATORI DE EVALUARE A EFICIENTEI INVESTITIILOR LA NIVEL MICROECONOMIC


Orice program de investitii presupune mai multe modalitati de realizare.Fiecare modalitate are la baza mai multe variante de proiect, caracterizandu-se printr-o multitudine de informatii referitoare la eforturi, efecte, durata de realizare a obiectivului, durata de producere a efectelor. In scopul alegerii variantei optime se foloseste un sistem de indicatori de eficienta economica, care surprinde aceste informatii sub aspect cantitativ si calitativ.

Indicatorii folositi in aprecierea variantelor de investitii se pot clasifica dupa mai multe criterii. Unul dintre criteriile dupa care se clasifica indicatorii de eficienta economica a investitiilor il reprezinta sfera de cuprindere, in functie de care se impart in:

Indicatori care reflecta efectele economice - capacitatea de productie, evaluarea anuala a productiei, structura productiei, profitul annual, incasarile valutare;

Indicatori care cuantifica eforturile necesare realizarii obiectivului de investitii si functionarii capacitatilor de productie­­­­ investitia totala, marimea imobilizarilor, cheltuielile anuale de productie , structura costurilor de productie;

Indicatori referitori la perioada de realizare si functionare a obiectivului durata de executie a obiectivului pana la punerea partiala in functiune a unor capacitati de productie, durata de functionare fizica si eficienta capacitatilor de productie;

Indicatori ai eficientei economice - investitia specifica, termenul de recuperare

Nivelul la care se face evaluarea si analiza economica:

Indicatori stabiliti la nivel macroeconomic - asigura analiza eficientei economice a investitiilor la nivelul ramurilor sau pe ansablul economiei nationale;

Indicatorii calculati la nivel microeconomic - se refera la evaluarea eficientei economice a obiectivelor de investitii la nivel de agent economic.Acesti indicatori se pot imparti dupa sfera de cuprindere in:

Indicatori cu caracter general - sunt cei care se folosesc si in activitatea de productie;

Indicatori de baza - sunt cei care se refera la eforturile si efectele investitionale si exprima eficienta economica a investitiilor;

Indicatori suplimentari - completeaza sistemul de informatii in scopul evaluarii cat mai corecte a eficientei economice a investitiilor si se refera la aprecierea activitatii desfasurate in domenii adiacente;

Indicatori specifici - surprind particularitatile pe care le prezinta unele ramuri sau domenii de activitate in evaluarea eficientei economice a investitiilor;

Indicatori cu caracter general - contribuie la formarea unei imagini globale privind eforturile si efectele ce vor caracteriza activitatea viitoare a obiectivului economic. Din aceasta grupa fac parte:

Capacitatea de productie - exprima cantitatea maxima de productie ce se poate obtine, intr-o perioada in conditii normale de functionare, impuse de utilizarea deplina a capitalului fix si a resurselor umane. Utilizarea capacitatii de productie in calculele de eficienta economica este absolut necesara, deoarece ajuta la formarea unei imagini de ansamblu privind marimea obiectivului analizat.

Cheltuielile de productie - prin intermediul acestor cheltuieli se cuantifica eforturile totale facute de agentul economic pentru obtinerea productiei ce urmeaza sa se realizeze, de catre viitorul obiectiv economic.Este un indicator sintetic de apreciere a activitatii societatii comerciale si se poate calcula pentru fiecare produs in parte sau pentru intreaga productie.

Nivelul costului de productie in conditiile mentinerii aceluiasi volum de productie, trebuie sa scada de la o perioada la alta, asigurand concomitent realizarea unor disponibilitati de materii prime ce pot fi folosite in alte scopuri sau pentru cresterea productiei fizice;

Valoarea productiei - indicator de efect care insumeaza rezultatele activitatii economice a unitatii pe o perioada de timp(un an). Indicatorul se stabileste pentru intreaga activitate a unitatii economice.Are avantajul ca surprinde si influenta modificarii structurale a acesteia, atat din punct de vedere al complexitatii sortimentale ce se realizeaza cat si a calitatii acesteia. In functie de valoarea productiei se pot calcula o serie de indicatori de eficienta economica cum ar fi: productia la 1.000.000 lei capital fix, productivitatea muncii;

Profitul - indicator deosebit de important in aprecierea efectului net al unitatii sau pentru fiecare produs in parte.Cu ajutorul lui se poate calcula unul dintre cei mai sintetici indicatori de apreciere a eficientei activitatii economice si anume rata profitului.

Productivitatea muncii - exprima productia ce poate fi realizata de un salariat intr-o unitate de timp, valoarea productiei ce revine pe un salariat, timpul de munca om-ore consumate pentru realizarea unei unitati fizice de produs.

Consumurile specifice - de materii prime, materiale au o importanta deosebita in aprecierea eficientei economice a investitiilor, deoarece influenteaza in mod direct costul productiei si prin urmare rentabilitatea viitorului obiectiv economic.

Indicatorii de baza:

Valoarea investitiei - marimea fondurilor necessare pentru realizarea unui obiectiv constituie unul dintre principalii indicatori de volum, folositi in adoptarea deciziei de investitii, ce caracterizeaza eforturile procesului investitional.Investitiile insumeaza totalitatea resurselor ce se consuma pentru ridicarea obiectivului, pana la punerea sa in functiune.Acest efort investitional se calculeaza cu ajutorul relatiei:

It=I+M0+Cs (2,1)

unde : It =investitia totala ;

I =investitia calculata conform devizului general;

M0=necesarul de mijloace circulante pentru inceperea functionarii

obiectivului;

Cs=alte cheltuieli.

Investitiile se materializeaza in capitaluri fixe, care pot fi active (participa la procesul de productie) sau pasive (asigura numai buna functionare a celor active, cum sunt cladirile). Efortul investitional va fi orientat spre capitalurile fixe active care asigura realizarea productiei intreprinderii;

Durata de executie a lucrarilor de investitii - in acesta perioada se materializeaza eforturile investitionale in capitaluri fixe. Sunt scoase din circuitul economic productiv o serie de resurse, perioada trebuie sa fie cat mai scurta, pentru a reduce imobilizarile de fonduri.In acest sens, beneficiarul, in colaborare cu unitatea de constructii, trebuie sa asigure o esalonare rationala a investitiilor pe durata de executie, care concomitent cu asigurarea conditiilor normale de desfasurare a procesului investitional sa permita reducerea pierderilor de profit ca urmare a imobilizarii fondurilor de investitii;

Durata de functionare a capitalului fix - perioada procesului investitional se poate imparti in trei:

- perioada de proiectare-se elaboreaza documentatiile de investitii, se   obtin avizele si aprobarile, se constituie surse de finantare;

- perioada de executie a obiectivului;

- perioada de functionare a capitalului fix.

Un rol important il are durata functionarii obiectivului, deoarece in acesta perioada se obtin efectele economice (productie,profit) si se verifica in ce masura deciziile luate in cadrul procesului investitional se dovedesc a fi fost cele mai bune.Acesta perioada poate fi impartita in trei si anume: perioada pana la obtinerea parametrilor proiectati, perioada normala de functionare si perioada de declin.

Caracterul complex al eficientei economice a investitiilor nu depinde strict numai de rezultatele procesului investitional, dar si de hotararile luate in procesul de productie pe toate fazele sale;

Investitia specifica - asigura comparabilitatea intre efortul investitional facut pentru realizarea unui obiectiv economic si rezultatele obtinute exprimate prin capacitatea de productie; relatiile se stabilesc diferentiat pentru obiective noi si pentru dezvoltari, modernizari si retehnologizari precum si pentru comparatii intre variante astfel:

a) pentru obiectivele noi:

Si=Ii/qi

unde: Si = investitia specifica;

Ii = investitia aferenta variantei i;

q i = capacitatea de productie;

I = varianta de investitie

In practica atunci cand gradul de eterogenitate al productiei in cadrul obiectivului analizat este mare, se recurge la o expresie transformata a investitiei specifice:

S'i= Ii/Qi (2,3)

unde Qi repezinta valoarea productiei in varianta i. Indicatorul astfel calculat exprima efortul investitional facut pentru obtinerea unei unitati monetare de productie.

b) pentru activitatea de modernizare, dezvoltare sau retehnologizare a obiectivelor existente:

Si=Imi/qmi-q 0 (2,4)


unde: Imi =investitia locala pentru modernizare,dezvoltare sau retehnologizare in varianta i;

qmi =capacitatea de productie dupa modernizare ;

q 0 =capacitatea de productie existenta inainte de modernizare.

Indicatorul exprima cati lei investiti se cheltuiesc pentru a creste capacitatea de productie cu o unitate fizica:

S'i=Imi/Qmi-Q 0 (2,5)

unde: Qmi =valoarea productiei obtinuta dupa modernizare, dezvoltare sau retehnologizare;

Q 0=valoarea productiei realizata inainte de modernizare;

c) pentru compararea variantelor - exista doua posibilitati de realizare a compararilor variantelor de investitii si anume:

- prima posibilitate consta in aceea ca se calculeaza investitia specifica pentru fiecare varianta in parte, se compara intre ele si apoi se alege, drept varianta optima, varianta care reprezinta investitia specifica cea mai mica.

- a doua posibilitate se refera la faptul ca una din variante prevede un volum suplimentar de investitie care se materializeaza intr-o capacitate de productie mai mare.In acest caz intereseaza volumul suplimentar de investitii solicitat si efectele obtinute de acestea.

unde: Sc = investitia specifica pentru comparatie si exprima necesarul suplimentar de investitii in varianta"i" fata de varianta "j"pentru a obtine o capacitate suplimentara de productie de o unitate fizica in varianta "i" fata de varianta "j";

Ii=valoarea investitiei in varianta "i";

Ij=valoarea investitiei in varianta "j";

qi,qj=capacitatea de productie in varianta "i",respectiv in varianta "j"

Acest indicator se va calcula numai pentru cazurile in care Ii>Ij si qi>qj .

Indicatorul investitie specifica se poate calcula si in functie de sporul productiei valorice cu formula:

    (2,7)

unde: Sc '= necesarul suplimentar de investitii in varianta"i" fata de varianta"j"

Rezultatul obtinut arata ca investitia suplimentara este eficienta ca urmare a faptului ca ea este orientata spre capitalul fix activ sau spre achizitionarea unor utilaje cu parametrii tehnico-economici superiori.

In conditiile economiei de piata, indicatorul "investitie specifica "este deosebit de important, doar pentru a deveni operant el trebuie sa se compare cu investitia specifica pentru alte obiective economice similare.

Termenul de recuperare a investitiilor este un indicator ce exprima perioada de timp in care investitia se recupereaza din profit in urma punerii in functiune a unor capacitati de productie.

a) pentru obiectivele noi:

Ti = Ii / Phi (2,8)

unde: Ti = termenul de recuperare

Ii = valuarea investitiei in varianta i

Phi = profitul anual al variantei i

Termenul de recuperare se poate calcula in baza relatiei:

TIi= Ii _ P' i +P" i /Phi (2,9)

unde: Ti = termenul de recuperare

P' i = profitul realizat suplimentar in varianta i


4. FACTORUL "TIMP" SI EFICIENTA ECONOMICA A INVESTITIILOR TEHNICA ACTUALIZARII


In domeniul investitiilor, "timpul" reprezinta un factor foarte important, deoarece procesul de materializare a investitiilor in capital fix si apoi procesul de obtinere a productiei, dar si de recuperare a cheltuielilor este dinamic si se desfasoara pe o perioada de timp indelungata.

Legatura dintre investitii si timp se urmareste pe mai multe segmente ale procesului investitional:

in programarea realizarii investitiilor prin optimizarea functiei cost-durata;

in functie de efectul economic al imobilizarilor de fonduri banesti si mijloace materiale necesare efectuarii investitiilor;

luand in considerare efectul uzurii morale;

"Timpul" este factorul de legatura dintre investitii si progresul general al societatii, "timpul"actioneaza ca un multiplicator al efectelor investitionale.

Concret timpii operatori in procesul investitional sunt reprezentati de:

durata necesara pentru proiectarea si elaborarea documentatiei tehnico-economice;

durata de executie alucrarilor de investitii pe santier;

durata de recuperare a fondului de investitii cheltuite;

durata de functionare a fondului respectiv.

Procesul investitional se desfasoara intr-o perioada de timp indelungata; de la data adoptarii deciziei de a construi un obiectiv este necesar sa treaca 6-12 luni, uneori chiar mai mult pentru elaborarea documentatiei tehnico-economice de executie a investitiei respective, dupa care urmeaza o perioada de circa 2 ani pentru realizarea lucrarilor de constructii-montaj, montaj al utilajelor pe santier.

Durata de functionare a obiectivului reprezinta al treilea principal timp operator din cadrul procesului investitional deoarece acum se verifica eficienta economica. Odata cu punerea in finctiune a obiectivului de investitii, viata economica a acestuia trece intr-o noua faza dominanta de furnizare catre societate a rezultatelor obtinute in urma procesului investitional, concretizate in produse finite.

Calculele de eficienta economica prezentate au avut un caracter static, adica au facut abstractie de influenta timpului asupra efectelor finale. Timpul actioneaza ca un factor distinct, proces care in domeniul de care ne ocupam este cunoscut sub denumirea de influenta a factorului timp asupra investitiilor si rezultatelor acestora. Formulele de principiu utilizate in calculele de actualizare, plecand de la indicatorul randamentul economic al investitiilor, calculat in forma statica cu formula:

(10)

unde : R = randamentul economic al investitiilor in forma statica;

Pt = profitul total;

I = volumul investitiilor.

Randamentul economic al investitiilor in forma dinamica se calculeaza dupa relatia:

Ra = Pta / Ita - 1 (11)

unde :   Ra,Pta,Ita = randamentul economic al investitiilor, profitul si investitiile.


Profitul se actualizeaza folosind factorul de actualizare z, respectiv :

(12)

unde: - profitul total actualizat la momentul punerii in functiune a obiectivului;

D - durata de functionare a viitorului obiectiv;

Ph - profitul anual;

a - coeficientul de actualizare.

Investitiile actualizate se calculeaza astfel:

unde: - investitiile totale actualizate la momentul punerii in functiune a obiecti-

vului;

D - durata de executie a obiectivului si pe care se consuma resursele investi-

tionale;

Ih - investitii anuale;

z' - factorul de fructificare

Utilizarea factorului z sau z' depinde de pozitia anului respectiv fata de momentul de referinta. Daca o valoare a fost inregistrata intr-un an, iar in anul respectiv precede momentul de referinta , atunci acea valoare se actualizeaza cu factorul de fructificare z. Invers, daca valoarea in cauza s-a realizat intr-un an situat dupa momentul de referinta, atunci se aplica factorul de actualizare z


5.ASIGURARILE IN INVESTITIILE DIN CONSTRUCTII


Sistemul de asigurari in procesul de realizare a investitiilor este deosebit de complex, avand in vedere numarul mare de participanti care concura la realizarea acestora, ca si multitudinea de riscuri care apar in perioada de executie si de exploatare a constructiilor.

Asigurarile au un rol important si pozitiv in procesul de realizare a investitiilor.

Participantii la realizarea investitiilor - antreprenorii,consultantii chiar si investitorii pot face

greseli care,la randul lor produc intarzieri sau oprirea lucrarilor, prin faptulca ei nu au capacitatea financiara imediata de plata a pagubelor.

Valorile pagubelor sunt uneori atat de mari incat pot produce chiar felimentul celor implicati. Asigurarile reprezinta instrumentul care compenseaza imediat pagubele,pe baza lor putandu-se remedia si continua lucrarile.

Voi incerca sa fac o analiza a acestui proces al asigurarilor,avand in vedere partici-pantii la realizarea investitiilor, riscurile si modul de asigurare impotriva acestora. In toate cazurile, asiguratii se straduiesc sa se asigure, prin clauze de despagubiri din partea asigura-torilor, cel putin la nivelul pagubelor posibile.

Factorii de risc potentiali care sunt evidentiati in mod frecvent si pentru care se fac asigurari sunt:

Investitia este supusa unor riscuri majore privind:cutremure, inundatii,cicloane, foc, alunecari de teren,expozii,razboaie;

Investitorul trebuie sa asigure valoarea financiara a investitiei, din diverse motive;

Greseli de conceptie sau de supraveghere, vizand siguranta si functionalitatea investitiei;

Risciri de accidente si greseli in perioada de executie care vizeaza accidente ale personalului, materiale, utilaje, greseli de executie, de calitate, de functionalitate;

Daune provocate unor proprietati - terenuri, constructii invecinate, poluari ale solului, apelor;

Furtuni sau pagube produse intentionat de terti, daune din transporturi si manipulari;

Pagube morale sau materiale de orice fel, care pot aparea in procesul de realizare a investitiilor.


1.Investitorii

Sunt sunt interesati si/sau obligati de norme legislative sa realizeze protectia fondurilor investite impotriva riscurilor si daunelor, printr-un proces complex de asigurari, In care sunt implicati toti factorii care participa la realizarea investitiei. In toate situatiile, investitorii sunt cei interesati in primul rand saelimine riscurile unor pagube in intregul proces de realizare a investitiei.

Investitorul poate actiona in procesul de asigurare in mai multe moduri:

a) sa faca el insusi asigurarile pentru toate riscurile previzibile si in acest mod sa-I degreveze pe antreprenori si ceilalti participanti la realizarea investitiei de problema riscurilor;

b) sa-i oblige prin clauze contractuale pe participanti la realizarea investitiei sa-si asigure bunurile si lucrarile lor impotriva riscurilor;

c) sa aplice un sistem incrucisat de asigurari, prin combinarea modalitatilor de asigurare de tip a) si b).

Asigurarile de tipul a) sunt complexe si ridica probleme tehnice deosebite de evidentiere si precizare a riscurilor, de clauze in contractele de asigurare si de evaluare a acestor riscuri.Din aceasta cauza, de regula investitorii impun participantilor la realizarea invastitiei asigurari proprii prestatiei fiecaruia.


Consultant - Director de proiect

Societatea de consultanta care se angajeaza prin contravt la conducerea generala a lucrarilor in toate etapele de realizare a investitiei - etapa preliminara, etapa de fundamentare si etapa de executie - se supune prin contractul sau de management la o multitudine de riscuri care pot produce daune investitorului sau celorlalti participanti.

Pentru o mai buna intelegere a rolului directorului de proiect in realizarea investitiilor,iata cateva prevederi standard ale contractului acestuia cu investitorul.

Directorul de proiect raspunde infata investitorului, prin prevederile contractului sau, de respectarea termenelor, de calitatea lucrarilor si de inscrierea in costurilor programate;

Directorul de proiect poate angaja contrcte in numele investitorului cu diversi consultanti pentru lucrari de studii, proiectare, expertize,verificari de proiecte, supravegherea executiei lucrarilor.

Directorul de proiect este persoana sau societatea care reprezinta investitorul si coordoneaza, indruma, verifica, aproba si onoreaza platile, in general programeaza si conduce investitia, iar consultantii, antreprenorii si furnizorii angajati si coordonati de el sunt obligati prin contracte sa ii execute intocmai dispozitiile.

Prin grija directorului de proiect fiecare participant va face asigurari pentru nivelul maximal al pagubelor probabile si el insusi va face o asigurare globala prin care sase asigure impotriva pagubelor posibile prin exercitarea serviciilor sale catre investitor.

Directorul de proiect va asigura, impreuna cu consultantii angajati de el, calitatea generala a lucrarilor, avand datoria sa indrume, sa controleze, sa inspecteze si sa conduca oricand orice lucrare a proiectului.

Directorul de proiect va pregati impreuna cu consultantii sai graficele de executie si graficele de plati, va indruma si va plati lucrarile in conformitate cu acestea si va face contracte si coordonari de termene cu furnizorii.

Specificul serviciilor Directorului de proiect impune ca acesta sa se asigure printr-o Asigurare Profesionala.Directorul de proiect poate sa faca asigurari obligatorii la unele riscuri impuse de investitor si facultative la unele riscuri de care el insusi considera ca trebuie sa se protejeze.


3.Consultantii

Acestia sunt: Proiectantul General, proiectantii de specialitate, subproiectantii, verificatorii si expertii.

Riscurile care pot fi generate de activitatea profesionala a acestora pot fi majore prin greseli de conceptie, de calcule ingineresti, de functionalitate sau de siguranta a constructiilor la cutremure, foc.   

In continuare voi prezenta cateva prevederi standard ale contractului de consultanta cu investitorul de proiect.

A. Studii, proiectare, verificari de proiecte si expertize

Consultantul va elabora documentatia prevazuta in contract in conformitate cu standardele, prescriptiile, normele si legile in vigoare.

In cazul in care se constata ca o anumita parte din documentatia elaborata nu respecta cauza, intreaga responsabilitate pentru pagubele produse investitorului, antreprenorilor sau tertilorva fi supertata de consultant.

Toate cazurile de constatare a greselilor sau lipsurilor de documentatie conform prevederilor din contract, consultantul are intreaga responsabilitate pentru corectare, remediere sau rectificarea erorilor din documentatie.

Intarzierile in predarea la termenul prevazut in documentatie se penalizeaza zilnic cu o suma prevazuta in contract. Pentru acoperirea daunelor investitorului sau tertilor, ca urmare a unor greseli sau a neindeplinirii obligatiilor sale contractuale, consultantul va face o asigurare profesionala, globala cel putin la nivelul valoric al al contractului sau sau la valuarea ceruta de directorul de proiect.

B. Supravegherea lucrarilor pe santier

Consultantul in conformitate cu prevederile contractului, cu investitorul sau cu directorul de proiect, va supraveghe calitatea lucrarilor, termenele de executiesi inscrierea in costurile contractelor.

Va avea autoritatea, cu aprobarea directorului de proiect, sa emita instructiuni privind:corecturi, modificari, schimbari necesare in pretul executiei corecte a lucrarilor, refuzul includerii in lucrare a materialelor, utilajelor si echipamentelor care nu respecta specificatiile,controlul permanent al calitatii lucrarilor, verificarea testelor, a documentelor de calitate si a lucrarilor ascunse, inspectii permanente, recomandari si instructiuni pentru bunul mers al lucrarilor.

Vor intocmi rapoarte periodice catre directorul de proiect privind mersul lucrarilor, calitatea, termenele si inscrierea in costurile programate.

Orice paguba produsa lucrarilor sau tertilor din cauza neindeplinirii obligatiilor sale contrctuale, consultantul va face o "Asigurare profesionala"globala cel putin la nivelul valoric al contractului sau sau la valuarea ceruta directorului de proiect.

Capacitatea financiara a consultantilor este de regula redusa si aproape in toate cazurile acestia nu pot acoperi pagubele produse investitorului sau celorlalti participanti la realizarea investitiei. Pentru acoperirea riscurilor generate de practicarea acestor meserii, proiectantii sunt obligati de catre investitor sau de catre directorul de proiect, prin contractele lor, sa se asigure la unele riscuri facultative. Acest gen de :Asigurari Profesionale"fac parte din reteaua complexa de asigurari concepute de investitor si constitue o veriga importanta a acesteia. se impune ca in cel mai scurt timp acest gen de asigurari sa se practice intens si in tara noastra.


4. Antreprenorul general, subantreprenorii, furnizorii si prestatorii de servicii auxiliare

Fiecare dintre executantii investitiei sunt supusi riscurilor directe sau ponderale, din care cauza contractele de asigurare ale Antreprenorului General cat si ale celorlalti participanti este de dorit sa acopere in primul rand conditiile de asigurare cerute de investitor si suplimentar unele asigurari facultative dupa dorinta fiecarui participant.

Responsabilitatile antreprenorilor si furnizorilor sunt:

responsabilitatea contactuala;

responsabilitatea delictuala;

garantia riscurilor de pierdere a bunurilor;

garantia unei bune functionari;

garantia unei perfecte executii.

Referitor la responsabilitatea contractuala, prezentam mai jos cateva clauze contractuale cre vizeaza domeniul asigurarilor:

a) Siguranta si securitatea pe toata durata de desfasurare a lucrarilor antrprenorul este raspunzator de siguranta lucrarilor, persoanelor, utilajelor.

Antreprenorul are obligatia sase asigure la una sau mai multe societati de asigurari impotriva accidentelor, dupa dorinta si aprecierea sa astfel incat investitorul sa aiba siguranta executiei lucrari in limitele contractului.

Antreprenorul va avea deplina responsabilitate si grijapentru lucrari, materiale,mana de lucru, utilaje si echipamente, pe toata perioada executiei lucrarilor si pana la primirea certificatului de receptie finala a lucrarii.

b) Riscuri acceptate -aceste riscuri acceptate de investitor, pentru care antreprenorul nu este facut raspunzator, sunt pierderile sau avariile lucrarilor atunci cand acestea se datoreaza:executiei, utilizarii, acceptarii de catre investitori prin antreprenorii, subantreprenorii, angajati direct ai investitorului si care nu sunt angajati ai antreprenorului.

c) Remedierea defectiunilor si a avariilor - in cazul unei pierderi, avarii la lucrare sau la o sectiune din lucrare, datorate altor cauze decat cele expuse, antreprenorul, pe propria sa cheltuiala va remedia corect sau va reface lucrarile pe cheltuiala investitorului.

d) Daune la persoane sau proprietati - antreprenorul va despagubi pe cheltuila sa pierderile si revendicarile daca acestea sunt in legatura cu lucrarile si cu contractul (moartea sau vatamarea corporala a unei persoane; pierderea, daunele sau revendicarile, cererile, procedurile, costurile, taxele si cheltuielile de orice fel, cauzate de antreprenor, vreunei persoane, vreunei proprietati din afara amplasamentului).

e) Asigurarea unei terte parti - antreprenorul fara a-si restrange obligatiile si responsabilitatile sale, va raspunde pentru siguranta si securitatea lucrarii inclusiv pentru antreprenorii sai. Aceste oblgatii si responsabilitati ii incuba antreprenorului si in privinta asigurarilor subantreprenorilor sai.

f) Dovezi si prime de asigurare antreprenorul va prezenta consultantului dovezile de asigurare pentru ei si subantreprenorii sai inainte de inceperea lucrarilor. La cererea consultantului, antreprenorul va prezenta dovezile de plata periodica a primelor de asigurare.


5. Asociatiile profesionale de ramura sau de specialitate (ARACO, UAR, AICR, AICPS)

Asociatiile profesionale sunt cele care trebuie sa aiba o contrbutie esentiala privind propunerile de perfectionare a lagislatiei asigurarilor, a normativelor, ghidurilor si indrumatoarelor cu un pronuntat caracter educational si neobligatorii in prima etapa. Aceste asociatii trebuie sa influenteze viabilitatea procesului de asigurari in constructii, prin implementarea propriilor sisteme de asigurari cu un pret redus membrilor asociati. In procesul de realizare a investitiilor in tara noastra, de regula antreprenorii sunt cei care folosesc unele forme de asigurari desi acestea se incheie la un numar limitat de riscuri, dar multe dintre riscuri raman neacoperite.

In concluzie, sistemul de asigurari care cade in sarcina antreprenorilor, subantreprenorilor si furnizorilor trebuie inbunatatit si prezentat intr-un indrumar promovat de ARACO, care sa inventarieze; riscurile,domeniile de asigurare clauzele care se prevad cu polite, valorile minimale si maximale de acoperire a daunelor.


6. Plata asigurantilor

Un rol important in completarea si dezvoltarea sistemului complex de asigurari in invstitii - constructii il pot avea societatile de asigurare si de reasigurare in sistemul piramidal, care sa oferteze participantilor la realizarea investitiilor polite de asigurare avantajoase, cat mai complete si sigure in acoperirea completaa riscurilor. Este util ca asiguratorii sa actioneze in cateva directii necesare si sa ofere: asigurari globale pentru finantator, investitori si beneficiari; asigurari profesionale pentru piata serviciilor ingineresti de toate categoriile; asigurari ale antreprenorilor si consultantilor cu prime de asigurare reduse prin asociatiile profesionale


Nu se poate descarca referatul
Acest document nu se poate descarca

E posibil sa te intereseze alte documente despre:


Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate QReferat.com Folositi documentele afisate ca sursa de inspiratie. Va recomandam sa nu copiati textul, ci sa compuneti propriul document pe baza informatiilor de pe site.
{ Home } { Contact } { Termeni si conditii }