QReferate - referate pentru educatia ta.
Referatele noastre - sursa ta de inspiratie! Referate oferite gratuit, lucrari si proiecte cu imagini si grafice. Fiecare referat, proiect sau comentariu il poti downloada rapid si il poti folosi pentru temele tale de acasa.AdministratieAlimentatieArta culturaAsistenta socialaAstronomie
BiologieChimieComunicareConstructiiCosmetica
DesenDiverseDreptEconomieEngleza
FilozofieFizicaFrancezaGeografieGermana
InformaticaIstorieLatinaManagementMarketing
MatematicaMecanicaMedicinaPedagogiePsihologie
RomanaStiinte politiceTransporturiTurism
Esti aici: Qreferat » Referate drept

Raspunderea pentru prejudiciile cauzate de lucruri
RASPUNDEREA PENTRU PREJUDICIILE CAUZATE DE LUCRURI


1. REGLEMENTARE. DOMENIU DE APLICARE

1) Principiul raspunderii pentru prejudiciile cauzate de lucruri in general

Reglementare. Raspunderea pentru lucruri este reglementata de art. 1000 alin. 1 Cod civil, text care a fost considerat penru o buna perioada de timp ca fiind o introducere pentru reglementarile din alineatele urmatoare. Ulterior s-a ajuns la concluzia ca acest text consacra un principiu general al raspunderii pentru lucruri.

2) Domeniul de aplicare. Pentru antrenarea raspunderii este necesara o singura conditie speciala: lucrul care a cauzat paguba sa se fi aflat in acel moment in paza unei persoane. In principiu, trebuie admis ca aceasta raspundere poate interveni pentru prejudiciul cauzat de orice lucru, indiferent de natura sa. Practica judiciara admite constant ca aceasta prvedere legala intervine pentru prejudiciile cauzate de orice lucruri, cu exceptia celor pentru care exista reglementari speciale (aeronave, daune nucleare, ruina edificiului etc.).
Nu se poate angaja raspunderea prevazuta de art. 1001 Cod civil in urmatoarele situatii:

- lucrul a fot un simplu instrument al omului in cauzarea prejudiciului (singura solutie fiind de aceasta data art. 998-999 Cod civil);

- atunci cand prejudiciul este cauzat de corpul uman sau de o parte din acesta.

In concluzie, raspunderea pentru lucruri intervine numai in acele cazuri cand lucrul a cauzat paguba in timpul cat, din anumite motive, a scapat de sub controlul omului, atunci cand o persoana cauzeaza un prejudiciu unei alte persoane printr-o folosire inadecvata a lucrului, datorita unei culpe foarte usoare, precum si in ipoteza in care la baza prejudiciului cauzat de lucru se afla un caz fortuit.


2. DETERMINAREA PERSOANEI RASPUNZATOARE. NOTIUNEA DE PAZA A LUCRULUI IN INTELESUL ART. 1000 ALIN. 1 COD CIVIL

1) Notiunea de paza a lucrului. Art. 1000 alin.1 prevede ca suntem responsabili de prejudiciul cauzat de lucrurile ce sunt sub paza noastra. Literatura de specialitate si practica judiciara au considerat ca textul art. 1000 alin. 1 trebie completat cu prvederle art. 1001 Cod civil referitor la paza juridica a animalelor.

Prin paza juridica se intelege puterea de directie, control si supraveghere pe care o persoana o poate exercita in mod independent asupra unui lucru sau animal. Temeiul pazei juridice consta de regula intr-un drept. Deoarece sunt si situatii de exceptie, cand un lucru cauzeaza o paguba aflandu-se de fapt in puterea de directie control si supraveghere a unei alte persoane, fara nici un temei legitim si chiar impotriva vointei pazitorului juridic al acesteia, trebuie sa consideram ca temeiul pazei juridice nu este decat de regula un drept.

2) Paza juridica si paza materiala. Paza materiala se deosebeste de paza juridica prin aceea ca desi este tot o putere de directie, control si supraveghere pe care o persoana o exercita asupra unui lucru, ea se realizeaza sub autoritatea pazitorului juridic. Paza juridica si paza materiala apartin de multe ori uneia si aceleiasi persoane. Sunt insa situatii in care paza materiala se exercita de catre o alta persoana decat pazitorul juridic, de exemplu de catre prepus.

3) Sfera persoanelor care au calitatea de pazitori juridici

- proprietarul lucrului fata de acesta opereaza o prezumtie simpla de pazitor juridic; calitatea sa de paznic nu inceteaza prin neuz, prin pierderea sau abandonarea lucrului, cat timp o alta persoana nu a dobandit puterea de a exercita independent directia, controlul si supravegherea acestuia; cand lucrul se afla in coproprietate, prezumtia priveste pe toti coproprietarii care trebuie sa raspunda solidar.

- statul - pentru lucrurile dintr-o succesiune vacanta, insa numai dupa expirarea termenului de optiune succesorala;

-.titularilor drepturilor reale principale dezmembraminte ale dreptului de proprietate: superficie, uzufruct, abitatie, servitute aparenta, precum si titularii drepturilor reale accesorii care au posesia lucrului: creditorul gajist si retentorul;

- posesorul lucrului.

4) Transmiterea si scindarea pazei juridice. Titularul pazei juridice poate transmite paza juridica printr-un contract cum ar fi: inchirierea, comodatul, antrepriza, contractul de transport, arenda, concesiune etc. In aceste situatie, paza juridica a lucrului se considera ca este scindata intre proprietar sau posesor (in sarcina carora ramane paza structurii lucrului) si detentor (caruia ii revine paza utilizarii lucrului). Dupa cum prejudiciul este cauzat de viciile structurii juridice sau de folosirea sau pastrarea lui necorespunzatoare, raspunderea revine proprietarului/posesorului sau detentorului.

5) Persoanele fizice lipsite de capacitate delictuala nu au calitatea de pazitori juridici ai lucrurilir ce le apartin, intrucat, navand discernamant, se considera ca nu pot exercita in mod independent puterea de directie, control si supraveghere a lucrului. Au insa aceasta calitate reprezentantii legali ai persoanelor lipsite de capacitate delictuala care au printre altele si obligatia de exercitare a directiei, controlului si supravegherii lucrurilor celui aflat sub ocrotirea lor.


3. PERSOANELE INDREPTATITE SA INVOCE RASPUNDEREA PREVAZUTA DE ART. 1000 ALIN. 1 COD CIVIL

Raspunderea pe temeiul art. 1000 alin. 1 Cod civil poate fi invocata de victima prejudiciului cauzat de lucrul altuia si de succesorii sai in drepturi

2) Raspunderea in cazul coliziunii de vehicule:

A. In ipoteza in care doua sau mai multe vehicule aflate in paza juridica a unor persoane diferite cauzeaza un prejudiciu unei terte persoane, se va angaja raspunderea prevazuta de art. 1000 alin. 1 Cod civil si paznicii juridici vor raspunde solidar conform art. 1003 Cod civil;

B. In ipoteza in care vehiculele intrate in coliziune isi cauzeaza reciproc prejudicii, au fost avansate trei solutii:

a. opinia conform careia la stabiliea raspunderii trebuie sa aplice aceleasi reguli ca si in situatia in care prejudiciul se datoreaza culpei comune a faptuitorului si a victimei;b. solutia neutralizarii reciproce a raspunderii pentru lucruri, conform careia intervine o anihilare reciproca a prezumtiilor rezultate din art. 1000 alin.1 Cod civil si, in consecinta, se revine la regulile generale de raspundere pentru fapta proprie, in conditiile art. 998-999 Cod civil;

c. solutia conform careia, fiecare participant fiind in acelasi timp victima si pazitor juridic al cate unui vehicul intrat in coliziune, poate invoca impotriva celorlalti raspunderea reglementata de art. 1000 alin. 1 Cod civil. Fiecare pazitor juridic va fi obligat sa repare prejudiciul suferit in urma coliziunii de catre celalalt.

3) Raspunderea in situatia in care intre victima si pazitorul juridic al lucrului exista un raport contractual. Raspunderea pentru aceste prejudicii trebuie considerata o raspundere contractuala. Uneori se considera ca atunci cand lucrul a cauzat o vatamare corporala sau moartea victimei, raspunderea partii contractante careia ii apartine paza juridica a structurii lucrului este delictuala si se angajeaza pe temeiul art. 1000 alin. 1 Cod civil.

4) Raspunderea in cazul in care lucrul a cauzat prejudiciul cu ocazia efectuarii unui serviciu gratuit si benevol de catre pazitorul juridic in favoarea victimei. In aceasta situatie se considera ca raspunderea pazitorului juridic al lucrului se va angaja pe temeiul art. 1000 alin. 1 Cod civil.

5) Raspunderea in ipoteza in care victima a folosit clandestin lucrul aflat in paza juridica a unei alte persoane. Pentru solutionarea acestei ipoteze s-au avansat mai multe opinii. In prezent opinia majoritara este aceea conform careia se poate vorbi de raspundere a paznicului juridic numai daca sunt intrunite conditiile prevazute de art. 998-999 Cod civil si nu se pot invoca prevederile art. 1000 alin. 1.


4. FUNDAMENTAREA RASPUNDERII PENTRU PREJUDICIILE CAUZATE DE LUCRURI

1) Conceptia subiectiva fundamenteaza raspunderea pentru lucruri pe culpa pazitorului juridic in indeplinirea obligatiei de supraveghere a lucrului. In cele trei variante ale acestei conceptii, culpa era fie prezumata, fie trebuia dovedita de catre persoana prejudiciata.

2) Conceptia obiectiva a cunoscut si ea mai multe variante intemeiate pe:

-. teoria riscului de activitate sau a riscului profit;

- teoria prezumtiei de raspundere;

3) Conceptia mixta se bazeaza pe ideea ca garantia se grefeaza pe ideea de culpa prezumata.


5. CONDITIILE SI EFECTELE RASPUNDERII PENTRU PREJUDICIILE CAUZATE DE LUCRURI

1) Conditii

- prejudiciul,

- raportul de cauzalitate dintre lucru si prejudiciu, si

- lucrul sa se afle in paza juridica a unei persoane.

2) Efectele raspunderii. In cazul in care sunt intrunite conditiile raspunderii pentru lucruri, victima are dreptul de a pretinde repararea prejudiciului de la pazitorul juridic al lucrului. In ipoteza in care lucrul cauzeaza paguba in timp ce paza materiala se exercita de catre o alta persoana decat pazitorul juridic al acestuia, victima poate pretinde reparatia de la pazitorul material in conditiile dreptului comun (art. 998-999 Cod civil). Pazitorul juridic va avea o actiune in regres fata de pazitorul material al lucrului in situatia in care s-ar fi putut angaja si raspunderea celui din urma pentru fapta proprie.


Nu se poate descarca referatul
Acest referat nu se poate descarca

E posibil sa te intereseze alte referate despre:


Copyright © 2020 - Toate drepturile rezervate QReferat.ro Folositi referatele, proiectele sau lucrarile afisate ca sursa de inspiratie. Va recomandam sa nu copiati textul, ci sa compuneti propriul referat pe baza referatelor de pe site.
{ Home } { Contact } { Termeni si conditii }