QReferate - referate pentru educatia ta.
Cercetarile noastre - sursa ta de inspiratie! Te ajutam gratuit, documente cu imagini si grafice. Fiecare document sau comentariu il poti downloada rapid si il poti folosi pentru temele tale de acasa.AdministratieAlimentatieArta culturaAsistenta socialaAstronomie
BiologieChimieComunicareConstructiiCosmetica
DesenDiverseDreptEconomieEngleza
FilozofieFizicaFrancezaGeografieGermana
InformaticaIstorieLatinaManagementMarketing
MatematicaMecanicaMedicinaPedagogiePsihologie
RomanaStiinte politiceTransporturiTurism
Esti aici: Qreferat » Documente drept

Drept Civil - Legea civila ca izvor de dreptP 'e2na la intrarea 'een vigoare a acesteia, parlamentul 'eesi va desfasura activitatea ca si adunare legiuitoare, iar dupa intrarea 'een vigoare a Constitutiei, parlamentul va hotar 'ee organizarea de noi alegeri 'een termen de cel mult un an. par
tab Parlamentul adopta Constitutia cel mai important act normativ al unui stat sau legea fundamentala a acestuia, 'eentruc 'e2t toate celelalte legi trebuie sa fie conforme cu aceasta. Parlamentul este 'eendreptatit sa dea interpretarea general - obligatorie a legilor. Chiar daca guvernul, organ de v 'e2rf al puterii executive, poate da ordonante 'een temeiul delegarii legislative 'een domenii rezervate legii, acestea trebuiesc supuse spre ratificarea parlamentului, ceea ce demonstreaza ca respectivele acte administrative nu pot depasi ca forta juridica legea. De asemenea faptul ca Presedintele Rom 'e2niei si el organ de v 'e2rf 'eentre autoritatile statului, emite decrete, inclusiv cu caracter normativ 'een realizarea atributiilor si de reprezentare pe plan intern sau international, aceste acte au o forta juridica inferioara legii fata de care trebuie sa se conformeze. par


tab 'cen statele unitare exista, de regula, un singur organ legislativ, indiferent de numarul camerelor care 'eel compun, pe c 'e2nd statele federale sau federative exista, alaturi de organul legislativ federal sau unional, si organe legiuitoare ale republicilor sau statelor componente si ale caror trebuie sa fie conforme cu legile federale (federative). par
tab 'cen mod cu totul exceptional unele sisteme de drept considera referendumul ca forma populara de adoptare a legilor ori de modificare a constitutiei. par
tab Consacrarea si recunoasterea provenientei legii de la unicul organ legiuitor av 'e2nd forta juridica suprema este expresia organizarii democratice si exercitarii 'een acelasi mod a puterii publice 'een stat, a faptului ca 'eentreaga activitate normativa trebuie sa se realizeze numai pe actele celui mai reprezentativ organ din stat si care exprima 'een modul cel mai direct vointa 'eentregii natiuni. par
tab Legea reglementeaza cele mai importante relatii sociale si 'een mod primar, originar (nederivat) ceea ce explica si rolul ei 'een cadrul izvoarelor de drept. 'centr-adevar, prin lege se consacra juridic sistemul politic al unei societati, modul de exercitare a puterii publice, forma si structura statului, drepturile si libertatile cetatenesti, proprietatea, organizarea autoritatilor statului, infractiunile si pedepsele etc. par
tab Normele generale pentru toate domeniile vietii social - economice sunt stabilite prin lege si nu prin acte subordonate si derivate legii, precum hotar 'e2rile sau instructiunile. Reglementarea primara, prin lege a relatiilor sociale se aplica prin faptul ca legea poate reglementa orice raport social si 'een orice modalitate fara nici o 'eengradire sau autorizare, parlamentul fiind limitat 'een materia atributiilor legislative dec 'e2t de Constitutie si actele internationale la care statul nostru este aparte. Toate celelalte acte normative 'eentemeiate pe lege sunt de natura secundara, derivata, fac 'e2nd aplicarea normativa a domeniilor de reglementare rezervate legii sau intervenind 'een domenii nerezervate acesteia ori 'een care nu s-a recurs la o reglementare primara legislativa exist 'e2nd doar un cadru juridic mult prea general. par
tab Tocmai datorita marii varietati de raporturi sociale si a diversitatii de reglementare continutul legilor este format diferit iar ele se pot clasifica dupa cele mai diverse criterii. par
tab Legea se adopta cu o anumita procedura, ceea ce face ca sa se deosebeasca de toate acte normative, inclusiv ale organului legiuitor, ca de exemplu, hotar 'e2rile. De fapt si de drept, sub aspect formal, procedura de adoptare este cea care poate diferentia cel mai bine - mai ales din punct de vedere al fortei juridice - actele aceluiasi organ, iar 'een cazul dat procedura legislativa asigura legii, comparativ cu alte acte ale parlamentului sau ale camerelor sale, forta juridica superioara. Aceasta procedura se compune din mai multe etape. par
tab O prima etapa o constituie procedura de adoptare a legii care cuprinde, la r 'e2ndul sau mai multe faze 'een cadrul fiecarei camere si anume initiativa legislativa, avizarea proiectului legii, dezbaterea acestuia, votarea, trimiterea actului spre dezbatere si votarea celeilalte camere, eventual medierea divergentelor, daca acestea exista 'een urma necorelarii textelor normative. par
tab O a doua etapa cuprinde 'eendeplinirea unor forme posterioare adaptarii si anume semnarea actului legislativ de catre presedintia celor doua camere, respectiv al Senatului si al Adunarii Deputatilor promulgarea legii de catre Presedintele Republicii si publicarea acesteia 'een Monitorul Oficial al Rom 'e2niei, partea a - I-a. par
pard tab Legea are o forta juridica superioara tuturor celorlalte acte normative ale statului tocmai ca o consecinta fireasca a primelor trei elemente deja indicate. Suprematia legii este depasita doar de Constitutie, care este tot o lege, dar cu caracter fundamental si a carei superioritate juridica rezida din faptul ca, 'een reglementarea actuala, ea este produsul manifestarii de vointa comuna a 'eentregului parlament, format de Adunarea Constituanta pentru adoptarea Constitutiei. 'cen acest sens legea detine o pozitie deosebita 'een ierarhia izvoarelor de drept fiind emanatia organului reprezentativ suprem. Datorita acestei pozitii orice alt act normativ se subordoneaza legii si trebuie sa fie conform cu ea, iar legalitatea lui se apreciaza numai 'een raport cu legea.

Descarca referat

E posibil sa te intereseze alte documente despre:


Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate QReferat.com Folositi documentele afisate ca sursa de inspiratie. Va recomandam sa nu copiati textul, ci sa compuneti propriul document pe baza informatiilor de pe site.
{ Home } { Contact } { Termeni si conditii }