QReferate - referate pentru educatia ta.
Referatele noastre - sursa ta de inspiratie! Referate oferite gratuit, lucrari si proiecte cu imagini si grafice. Fiecare referat, proiect sau comentariu il poti downloada rapid si il poti folosi pentru temele tale de acasa.AdministratieAlimentatieArta culturaAsistenta socialaAstronomie
BiologieChimieComunicareConstructiiCosmetica
DesenDiverseDreptEconomieEngleza
FilozofieFizicaFrancezaGeografieGermana
InformaticaIstorieLatinaManagementMarketing
MatematicaMecanicaMedicinaPedagogiePsihologie
RomanaStiinte politiceTransporturiTurism
Esti aici: Qreferat » Referate comunicare

Timpul de munca si timpul de odihna. concediul de odihna (co) si alte concedii.

TIMPUL DE MUNCA SI TIMPUL DE ODIHNA. CONCEDIUL DE ODIHNA (CO) SI ALTE CONCEDII


I. Timpul de munca si timpul de odihna. Consideratii generale.

II. Prevederi esentiale privind legislatia CO.

III. Dreptul la CO si alte concedii in unitati bugetare.

VI. Probleme specifice din Regulamentul Ministerului Justitiei.
V. Probleme specifice din Regulamentul privind concediul de

odihna al personalului didactic.


Baza legala

L53/2003 art.108 153

HG250/1992 MO108/1992

Regulamentul Ministerului Justitiei privind CO

Regulamentul Ministerului Educatiei si Cercetarii privind CO.


1.TIMPUL DE MUNCA SI TIMPUL DE ODIHNA. CONSIDERATII

GENERALE

CM acorda o atentie deosebita acestei probleme, fiind tratata in detaliu la art.108-138 precum si la art.139-153.


  1. NOI PREVEDERI ESENTIALE PRIVIND LEGISLATIA CO.

i. Angajatii au dreptul la un CO anual, platit, cu o durata de minim 20 zile lucratoare.

ii. CCM (L130/1996) prevede ca salariatii care presteaza munci grele periculoase sau vatamatoare beneficiaza in fiecare an de un CO suplimentar de minim 3 zile lucratoare.

iii. Salariatii nevazatori primesc un CO suplimentar de minim 6 zile lucratoare.

iv. Indemnizatia primita pe timpul CO nu poate fi mai mica decat valoarea totala a drepturilor salariale din luna in care se efectueaza CO, raportata la numarul zilelor CO.

v. Durata CO se stabileste prin CCM sau CIM , iar partenerii pot avea in vedere si vechimea in munca.

vi. Programarea efectuarii CO se realizeaza de IRU cu sefii de compartimente, avizul sindicatelor si se aproba de conducerea unitatii; respectarea planificarii se urmareste de IRU.

vii. Compensarea in bani a CO neefectuat se permite in cazul incetarii contractului individual de munca ;

Orice conventie prin care se renunta total sau in parte la drepturile de CO este interzisa.


  1. DREPTUL LA CO SI ALTE CONCEDII IN UNITATI BUGETARE.

I.         Salariatii din administratia publica beneficiaza de CO in raport cu vechimea in munca astfel:

a) pana la 10 ani vechime 21 zile lucratoare;

b) - peste 10 ani vechime 25 zile lucratoare.

II.       Salariatii din regiile autonome cu specific deosebit si din unitatile bugetare beneficiaza de CO in raport cu vechimea in munca astfel:

a) - pana la 5 ani vechime 20 zile lucratoare;

b) intre 5 si 15 ani vechime 21 zile lucratoare;c) - peste 15 ani vechime 25 zile lucratoare.

III.     Tinerii de pana la 18 ani beneficiaza de 24 zile lucratoare si se ia in calcul varsta in ani impliniti avuta la intai ianuarie a anului pentru care se planifica.

IV.            Personalul atestat din activitatea de cercetare beneficiaza de CO in raport cu vechimea in munca astfel:

a) - pana la 5 ani vechime 24 zile lucratoare;

b) intre 5 si 15 ani vechime 26 zile lucratoare;

c) peste 15 ani vechime 28 zile lucratoare.

V.      Salariatii incadrati cu fractiuni de norma (4 6 ore pe zi) beneficiaza de CO prevazut pentru norma intreaga.

VI.            Daca salariatul indeplineste mai multe norme beneficiaza de un singur CO de la unitatea unde are functia de baza.

VII.          Ca vechime in munca pentru stabilirea drepturilor de CO se ia in considerare vechimea pe care angajatul o indeplineste pana la finele anului in care se planifica.

VIII.        Pentru cei incadrati in cursul anului, la stabilirea drepturilor de CO se ia in calcul timpul efectiv lucrat pana la finele anului in care se planifica si vechimea in munca.

IX.            Salariatii care au lipsit integral 1 an pe caz de boala sau concedii fara plata nu beneficiaza de CO pe acel an; daca aceasta perioada se intinde pe 2 ani consecutiv si insumata echivaleaza cu 12 luni se beneficiaza de un singur CO, respectiv pentru anul in care s-a reluat activitatea.

X.      Indemnizatia de CO corespunde drepturilor salariale din luna in care se efectueaza CO proportional cu numarul zilelor lucratoare de CO; daca perioada de CO se intinde pe 2 luni consecutive, calculul se face separat pentru fiecare luna.

XI.            Pentru cei cu fractiuni de norma indemnizatia se calculeaza la drepturile banesti primite.

XII.          Programarea CO pentru anul urmator se face catre finele anului in curs de catre IRU cu sefii de compartimente si consultarea sindicatelor sau reprezentanti ai salariatilor si se aproba de director.

XIII.        La programarea CO se va tine seama (in masura in care este posibil) si de specificul activitatii celuilalt sot dand posibilitatea familiei sa efectueze CO impreuna.

XIV.       Planificarea va fi modificata la cererea angajatului in urmatoarele cazuri:

a) salariatul se afla in concediu medical;

b) salariatul cere CO inaintea sau in continuarea cocediului de maternitate;

c) salariatul este chemat sa indeplineasca obligatii publice;

d) salariatul este chemat sa indeplineasca obligatii militare, altele decat serviciul de militar in termen;

e) urmeaza sau trebuie sa urmeze curs de calificare recalificare;

f)      are recomandarea de a efectua tratament in statiuni balneare, daca data inceperii CO coincide cu perioada trimiterii in statiune;

g) se afla in concediu platit pentru crestere copil pana la 2 ani.

Daca in timpul CO intervine una dintre situatiile de la literele a, d, c, e, efectuarea CO se intrerupe. Efectuarea CO se intrerupe si in cazul in care salariata intra in concediu de maternitate sau este chemat la serviciu angajatul a carui prezenta se impune de urgenta. Chemarea la seviciu se face cu dispozitie scrisa, iar salariatul are dreptul la restituirea cheltuielilor de transport si a celor legate de efectuarea CO in alta localitate, fiind egale cu sumele cheltuite pentru prestatii de care nu a mai putut beneficia din aceasta cauza.

In cazul intreruperii, CO se replanifica, indemnizatia primita nu se restituie, dar se procedeaza la regularizarea drepturilor salariale pe statul de plata.Indemnizatia CO se plateste de fiecare data la cererea angajatului, dar cu cel mult 5 zile inainte de data plecarii efective in CO. In cazul in care plecarea se amana, indemnizatia se restituie la casierie.

Daca salariatul pleaca in CO din pozitia de detasare are dreptul la decontarea transportului dus-intors din localitatea de detasare in localitatea in care are familia.

In cazul in care dupa efectuarea CO, contractul de munca inceteaza pe motivele:

a.      a savarsit o abatere grava sau incalca in mod repetat obligatiile de serviciu;

b. este arestat mai mult de 60 de zile;

c.      este condamnat definitiv pentru o infractiune in legatura cu munca si devine incompatibil postului;

d. instanta penala pronunta o decizie ce-i interzice efectuarea profesiei,

salariatul este obligat sa restituie uniatii partea din indemnizatia de CO corespunzatoare perioadei nelucrate din anul in care i s-a acordat;

Indemnizatia nu se restituie in cazurile:

viii. s-a desfacut contractul de munca din cauza de sanatate dovedita cu certificat medical, iar unitatea nu-i poate oferi alta functie corespunzatoare sanatatii si calificarii;

ix. femeilor pentru cresterea si ingrijirea copilului in varsta de pana la 7 ani.

Cei transferati la o alta unitate inainte de a efectua CO vor beneficia de acest drept la noua unitate, iar indemnizatia de CO se suporta proportional cu timpul lucrat in cele 2 unitati; la fel se procedeaza si in situatii inverse.

In caz de deces al salariatului compensarea CO neefectuat se plateste familiei (sotie, copii, parinti).


  1. CO suplimentar:

I.         Se acorda in limitele legale prevazute cu singura dezvoltare pentru cei ce presteaza munci grele, periculoase sau vatamatoare, stabilit in baza L31/1991, care au dreptul in fiecare an calendaristic la un CO suplimentar de 3 10 zile lucratoare si chiar mai mult, aprobate prin reglementari speciale.

II.       Stabilirea locurilor si conditiilor de munca ce dau acest drept se realizeaza prin analize de laborator, masuratori de noxe si alti indicatori a caror mentinere se verifica la inceputul fiecariu an calendaristic.

III.     Cei ce schimba locul de munca deci si conditiile de munca dupa efectuarea CO suplimentar nu sunt obligati sa restituie diferentele.


  1. Concediul platit pentru evenimente deosebite:

a) 5 zile pentru casatoria salariatului;

b) 3 zile pentru nasterea sau casatoria unui copil;

c) 3 zile pentru decesul sotului (sotiei) sau a unei rude apropiate pana la gradul II de rudenie.

  1. Concediul fara plata (CFP):

I.         Salariatii din administratia publica, regii autonome si unitati bugetare pot beneficia de CFP pana la 90 de zile lucratoare anual pentru a rezolva situatii personale cum sunt:

a) sustinerea examenelor de bacalaureat, admitere facultate, examene de an si de licenta;

b) examen de admitere la doctorat si sustinerea tezei de doctorat;

c) pentru prezentarea la concurs in vederea incadrarii in alte unitati.

II.       Salariatii pot beneficia peste limita de 90 de zile de CFP in situatiile:

a) ingrijirea copil in varsta de peste 3 ani in perioada indicata prin certificat medical;b) tratament medical efectuat in strainatate pe durata recomandata de medic, daca cel in cauza nu are dreptul la ajutor de boala, ca si pentru insotirea sotului (sotiei) ori a unei rude apropiate (copil, frate, parinti) pe timpul tratamentului in strainatate.

III.     Se poate acorda si pentru alte motive prin acordul partilor.

IV.            Pe durata concediului fara plata se mentine calitatea de angajat, dar numai CFP prevazut la punctul II de mai sus nu afecteaza vechimea in munca. Pentru restul situatiilor CFP si invoirile se inregistreaza intr-o evidenta extracontabila si se trec in carnetul de munca la finele anului si se deduc din vechimea in munca.

V.      Pe durata concediilor platite nu pot fi incadrate alte persoane, deci sarcinile se redistribuie.

VI.            Pe durata CFP mai mari de 30 de zile se pot incadra alte persoane cu CIM pe durata determinata.


4. PROBLEME SPECIFICE DIN REGULAMENTUL MINISTERULUI JUSTITIEI.

a) 25 de zile lucratoare de concediu de odihna pentru vechime pana la 5 ani;

b) 30 de zile lucratoare de concediu de odihna pentru vechime peste 5 ani;

c) concediu suplimentar pentru conditii grele, periculoase sau vatamatoare stabilite in baza L 31/ 1991 este prevazut de 3 5 zile lucratoare;

d) concediu platit pentru evenimente familiale:

e) 4 zile pentru decesul unei rude;

f)      5 zile pentru mutarea in cadrul ministerului in alta localitate.

  1. CFP situatiile in care se acorda sunt cele prevazute mai sus, dar durata maxima a acestora este de 60 de zile anual.


5. PROBLEME SPECIFICE DIN CO. REGULAMENTUL PRIVIND CO PENTRU PERSONALUL DIDACTIC.

I.         Regulamentul a fost modificat si completat prin O3251 MO 269/1998.

II.       Personalul didactic beneficiaza de CO pe o durata egala cu vacanta de vara, dar nu mai putin de 62 de zile, exclusiv duminicile si sarbatorile legale. Tinand cont de repartizarea in tot cursul anului scolar a obligatiilor didactice din invatamantul de toate gradele se precizeaza ca durata CO anual este de 78 de zile calendaristice.

III.     Personalul didactic poate beneficia de durata integrala a CO daca a functionat intregul an scolar in baza unui contract de munca; in caz contrar, durata CO este proportionala cu timpul lucrat, luandu-se ca baza de calcul 6,5 zile pentru o luna.

IV.            CO restant poate fi efectuat in cursul anului scolar urmator.

V.      Cei ce indeplinesc mai multe norme au dreptul la un singur concediu de odihna pentru functia de baza.

VI.            Cei ce cumuleaza pensia cu salariul in invatamant beneficiaza de CO in aceleasi conditii.

VII.          Personalul didactic de indrumare si control de la inspectoratele scolare beneficiaza de CO in raport cu vechimea in munca conform art.1 din HG250/1992, respectiv:

a) 21 zile lucratoare pentru vechime pana la 10 ani;

b) 25 zile lucratoare pentru vechime peste 10 ani.

VIII.        Personalul auxiliar din invatamant poate beneficia de pana la 10 zile CO suplimentar, iar acest drept se stabileste anual si nominal prin decizia Cosiliului de administratie.


Nu se poate descarca referatul
Acest referat nu se poate descarca

E posibil sa te intereseze alte referate despre:


Copyright © 2021 - Toate drepturile rezervate QReferat.com Folositi referatele, proiectele sau lucrarile afisate ca sursa de inspiratie. Va recomandam sa nu copiati textul, ci sa compuneti propriul referat pe baza referatelor de pe site.
{ Home } { Contact } { Termeni si conditii }