QReferate - referate pentru educatia ta.
Cercetarile noastre - sursa ta de inspiratie! Te ajutam gratuit, documente cu imagini si grafice. Fiecare document sau comentariu il poti downloada rapid si il poti folosi pentru temele tale de acasa.AdministratieAlimentatieArta culturaAsistenta socialaAstronomie
BiologieChimieComunicareConstructiiCosmetica
DesenDiverseDreptEconomieEngleza
FilozofieFizicaFrancezaGeografieGermana
InformaticaIstorieLatinaManagementMarketing
MatematicaMecanicaMedicinaPedagogiePsihologie
RomanaStiinte politiceTransporturiTurism
Esti aici: Qreferat » Documente comunicare

Contractul de ucenicie la locul de muncaContractul de ucenicie la locul de munca


Desi calificat de legiutor drept un contract individual de munca de tip particular, datorita obiectului sau specific, incadrarea din punct de vedere tehnico-legislativ a normelor care reglementeaza acest contract s-a facut in Titlul VI "Formarea profesionala" (art. 205 - art. 213).

Contractul de ucenicie la locul de munca este contractul individual de munca de tip particular in temeiul caruia:

a) angajatorul persoana juridica sau persoana fizica se obliga ca, in afara platii unui salariu, sa asigure ucenicului formarea profesionala intr-o anumita meserie, potrivit obiectului sau de activitate;b)    ucenicul se obliga sa urmeze cursurile de formare profesionala si sa munceasca in subordinea angajatorului respectiv.

Contractul de ucenicie la locul de munca se incheie pe o durata determinata, fara indicarea duratei de timp limita pentru un astfel de contract de munca de tip particular.

Poate fi incadrat ca ucenic orice tanar care nu detine o calificare profesionala si care, la debutul perioadei de ucenicie nu a implinit varsta de 25 de ani[1]. Ucenicul beneficiaza de dispozitiile aplicabile celorlalti salariati, in masura in care ele nu sunt contrare celor specifice statutului de ucenic.

Art. 208, 209, 210, 211, 212 din Codul muncii cu privire la reglementarea contractului de ucenicie au fost abrogate prin OUG nr. 65/2005, mentinandu-se aplicabila doar reglementarea din art. 213 conform caruia organizarea, desfasurarea si controlul activitatii de ucenicie la locul de munca, se reglementeaza prin lege speciala.

Legea nr. 279/05.10.2005 privind ucenicia la locul de munca, publicata in M.O. partea I nr. 907/11.10.2005 a venit sa clarifice situatia juridica a acestei forme de munca. Prin noua reglementare se definesc in mod clar ucenicia, ucenicul, maistrul de ucenicie, conditiile de fond si forma cerute pentru incheierea contractului de ucenicie, elementele care trebuie sa le contina acesta, cerintele ce trebuie sa le indeplineasca ucenicul si angajatorul persoana juridica sau fizica, autorizate de catre Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse in acest scop, statutul ucenicului, autorizarea angajatorului si atestarea maistrului de ucenicie, organizarea uceniciei la locul de munca si sustinerea financiara a acesteia, controlul si raspunderea participantilor la acest raport juridic de munca atipic, inclusiv contraventionala pentru nerespectarea legii, precum si alte aspecte ce tin de regimul juridic al acestei forme de formare profesionala.

Contractul de ucenicie la locul de munca trebuie sa contina pe langa elementele generale specifice contractelor individuale de munca[2] si clauze cu privire la:

  • calificarea, respectiv competentele pe care urmeaza sa le dobandeasca ucenicul;
  • numele maistrului de ucenicie si calificarea acestuia;
  • locul in care se desfasoara activitatea de formare profesionala;
  • repartizarea programului de pregatire practica si a celei de pregatire teoretica, dupa caz;
  • durata necesara obtinerii calificarii sau competentelor;
  • avantajele in natura, acordate ucenicului.

Modelul cadru al contractului de ucenicie la locul de munca se va aproba prin hotarare a Guvernului.

Numai angajatorii persoane juridice, fizice sau asociatii familiale autorizate de catre Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse pot incheia contracte de ucenicie cu cetatenii romani sau ai statelor membre U.E. si ai celor semnatare ale Acordului privind Spatiul Economic European si membri de familie ai acestora, cu varsta intre 16 ani, cu acordul parintilor chiar de la 15 ani, pana la 25 de ani, daca nu detin o calificare pentru ocupatia respectiva.

  In materie de incheierea contractului de ucenicie, actuala lege se aplica si in cazul raporturilor de munca ale ucenicilor incadrati de asociatiile cooperatiste.

    Durata contractului de ucenicie la locul de munca nu poate fi mai mare de 3 ani si mai mica de 6 luni, iar programul de munca este de maxim 8h/zi si 5 zile pe saptamana.

    Ucenicul beneficiaza potrivit statutului sau, pe langa drepturile expres reglementate prin aceasta lege si de drepturile aplicabile celorlalti salariati, in masura in care acestea sunt compatibile cu statutul de ucenic.

Directiile de munca, solidaritate sociala si familie, ca organe descentralizate teritoriale ale Ministerului Muncii Familiei si Egalitatiide Sanse, in baza avizelor Comisiilor de autorizare a furnizorilor de formare profesionala judetene, respectiv a municipiului Bucuresti procedeaza la autorizarea angajatorilor si atestarea maistrilor de ucenicie la locul de munca pentru o perioada de 4 ani cu posibilitatea de prelungire.

   Dupa parcurgerea perioadei de pregatire teoretica si practica, angajatorul organizeaza evaluarea finala, care se realizeaza printr-o comisie de examinare constituita din specialisti in domeniul respectiv de activitate, desemnati de catre Comisia de autorizare a furnizorilor de formare profesionala judeteana.

    Atat evaluarea finala cat si certificarea formarii profesionale prin ucenicie la locul de munca se realizeaza potrivit prevederilor legale in vigoare privind formarea profesionala a adultilor.

  Angajatorii care incadreaza in munca persoane, in baza unui contract de ucenicie la locul de munca, primesc lunar, la cerere, din bugetul asigurarilor pentru somaj, pe perioada derularii contractului de ucenicie, pentru fiecare ucenic:

  • suma egala cu 50% din salariul de baza minim brut pe tara in vigoare, proportional cu timpul lucrat inclusiv pentru perioada concediului de odihna a ucenicului;
  • suma egala cu contravaloarea lunara a serviciilor de instruire teoretica a ucenicului, fara a putea depasi 20% din salariul de baza minim brut pe tara.

In situatia in care raportul de munca intre angajator si ucenic inceteaza anterior expirarii contractului, din motivele prevazute la art. 55 lit. b; art. 56 lit. c, e si f si art. 65 din Codul Muncii, angajatorul este obligat sa restituie A.J.O.F.M. sumele incasate de la Bugetul Asigurarilor Sociale de Stat plus dobanda de referinta a B.N.R., in vigoare la acea data.[3]
Se propune, de lege ferenda, opinie impartasita de mai multi autori, ca varsta maxima de 25 de ani sa poata fi depasita in unele situatii - cand contractul de ucenicie incheiat anterior a incetat din motive neimputabile ucenicului, cand este vorba de o persoana cu handicap ( Alexandru Ticlea, Tratat de dreptul muncii,editura Universul Juridic, Bucuresti,2007,p.275)

A se vedea art.17 si art.20 din Codul muncii

A se vedea in acest sens si Alexandru Ticlea, op. cit., p.284

Nu se poate descarca referatul
Acest document nu se poate descarca

E posibil sa te intereseze alte documente despre:


Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate QReferat.com Folositi documentele afisate ca sursa de inspiratie. Va recomandam sa nu copiati textul, ci sa compuneti propriul document pe baza informatiilor de pe site.
{ Home } { Contact } { Termeni si conditii }