QReferate - referate pentru educatia ta.
Referatele noastre - sursa ta de inspiratie! Referate oferite gratuit, lucrari si proiecte cu imagini si grafice. Fiecare referat, proiect sau comentariu il poti downloada rapid si il poti folosi pentru temele tale de acasa.AdministratieAlimentatieArta culturaAsistenta socialaAstronomie
BiologieChimieComunicareConstructiiCosmetica
DesenDiverseDreptEconomieEngleza
FilozofieFizicaFrancezaGeografieGermana
InformaticaIstorieLatinaManagementMarketing
MatematicaMecanicaMedicinaPedagogiePsihologie
RomanaStiinte politiceTransporturiTurism
Esti aici: Qreferat » Referate transporturi

Norme si practici internationale recomandate
NORME SI PRACTICI INTERNATIONALE RECOMANDATE


Art.37 Adeptarea normelor
si procedurilor internationale
Fiecare stat contractant se obliga sa colaboreze la atingerea gradului celui mai ridicat de uniformitate in regulamente, norme, proceduri si metode de organizare privind aeronavele, personalul, caile aeriene si serviciile auxilJARe, in toate demeniile in care o atare uniformitate va inlesni si ameliora navigatia aeriana.
In acest scop, ICAO va adepta si modiFICa din timp in timp si, potrivit necesitatilor. normele, practicile recomandate si procedurile intenationale privind demeniile urmatoare:
a). sistemele de telecomunicatii si de ajutor pentru navigatia aeriana, insiusiv balizajul la sol;
b). caracteristicile aeroporturilor si ale pistelor de aterizare,
c). regulile aerului si metodele privind controlul navigatiei aeriene;
d). eliberarea de autorizatii personalului de conducere si mecanicilor;
e). navigabilitatea aeronavelor;
f). Inmatricularea si identificare aeronavelor;
g). centralizarea si schimbul de informatii meteorologice;
h). hartile de bord;
i). hartile si planurile aeronautice;
j). formalitatile vamale si de imigrare;
k). aeronavele in primejdie si anchetele asupra accidentelor, precum si orice alte demenii interesand securitatea, regularitatea si eFICacitatea navigatiei aeriene care din timp in timp ar putea sa para ca necesare.
Art.38 Derogarile de la normele si de la procedurile internationale
Orice stat care socoteste ca nu se poate conforma intocmai unor astfel de norme si proceduri internationale sau care nu-si poate pune propriile sale regulamente sau practici in deplin acord cu normele sau procedurile internationale cand acestea s-ar modiFICa, sau care carede necesar sa adepte reguli si practici care se deosebesc in vreo privinta de cele stabilite printr-o norma internationala, va notifica de indata ICAO deosebirile intre propriile sale practici si cele stabilite de norma internationala. Daca este vorba de amendamente la normele internationale, oricare stat care nu va modiFICa in mod corespunzator propriile sale regulamente sau practici va informa Consiliul in termen de 60 de zile de la adeptarea amendamenunui la norma internationala sau va indica masurile pe care ii propune sa le ia. In acest caz, Consiliul va notifica de indata tuturor celorlalte state deosebirile care exista asupra unuia sau mai multor puncte intre norma internationala si practica corespunzatoare folosita de statul in cauza.
Art.39 Mentiunile trecute pe certificate si autorizatii
a). Orice aeronava sau oricare element de aeronava in privinta caruia exista o norma internationala in materie de navigabilitate sau de performanta, dar care in momentul Intocmirii Certificaunui sau de navigabilitate nu satisface intocmai norma respectiva trebuie sa poarte pe Certificatul sau de navigabilitate ori pe o anexa a acestuia, o lista completa a deosebinilor fata de Aceasta norma.
b). Oricare persoana, titulara a unei autorizatii care nu corespunde in intregime conditiilor cerute de norma internationala cu privire la clasa de autorizatie sau brevet a carei titulara este trebuie sa aiba trecuta pe autorizatie sau pe o anexa a acesteia o enumerare completa a deosebirilor fata de aceasta norma.
Art. 40 Validitatea autorizatiilor si certificatelor pe care au fost inserate deosebiri
Nici o aeronava sau nici un membru al personalului care are un certificat sau o autorizatie pe care au fost trecute deosebiri, nu poate lua parte la navigatia internationala Decat cu autorizatia statului sau a statelor al carui teritoriu il survoleazA. Inmatricularea sau folosirea unei atare aeronave sau a unor piese oarecare de aeronava astfel omologata intr-un stat altul Decat acela in care Certificatul a fost intocmit la origine este lasata la discaretia statului in care aeronava sau piesa in cauza a fost iMPortata.
Art.41 Recunoasterea normelor existente cu privire la navigabilitate
Dispozitiile prezenunui capitol nu se aplica nici aeronavelor nici echipainentelor de aeronave apartinand unor tipuri al caror prototip a fost supus autoritatilor nationale competente pentru omologarea inaintea expirarii a 3 ani de la data adeptarii unei nome internationale de navigatie privind acest material.
Art.42 Recunoasterea normelor existente privind competenta personalului
Dispozitiile prezenunui capitol nu se aplica membrilor personalului ale caror autorizatii au fost eliberate la origine inainte de expirarea unui an de la data adeptarii initiale a unei norme internationale privind aptitudinea, totusi ele se aplica fara deosebire tuturor membrilor personalului ale caror autorizatii sunt inca valabile 5 ani dupa data adeptarii acestei norme.
{ Politica de confidentialitate } Nu se poate descarca referatul
Acest referat nu se poate descarca

E posibil sa te intereseze alte referate despre:


Copyright © 2020 - Toate drepturile rezervate QReferat.ro Folositi referatele, proiectele sau lucrarile afisate ca sursa de inspiratie. Va recomandam sa nu copiati textul, ci sa compuneti propriul referat pe baza referatelor de pe site.
{ Home } { Contact } { Termeni si conditii }

Referate similare:Cauta referat