QReferate - referate pentru educatia ta.
Referatele noastre - sursa ta de inspiratie! Referate oferite gratuit, lucrari si proiecte cu imagini si grafice. Fiecare referat, proiect sau comentariu il poti downloada rapid si il poti folosi pentru temele tale de acasa.AdministratieAlimentatieArta culturaAsistenta socialaAstronomie
BiologieChimieComunicareConstructiiCosmetica
DesenDiverseDreptEconomieEngleza
FilozofieFizicaFrancezaGeografieGermana
InformaticaIstorieLatinaManagementMarketing
MatematicaMecanicaMedicinaPedagogiePsihologie
RomanaStiinte politiceTransporturiTurism
Esti aici: Qreferat » Referate pedagogie

PROIECT DE ACTIVITATE DIDACTICA Tehnologii Servicii - Clasa: a X- a - Aplicatii practice privind intocmirea Registrului Jurnal si a Registrului Cartea Mare la S.C. ’’ALFA’’ S.R.L. Zalau
PROIECT DE ACTIVITATE DIDACTICA

Unitatea de invatamant: Colegiul Tehnic ”Alesandru Papiu Ilarian” ZalauAria curriculara: Tehnologii

Filiera: Tehnologica

Profil: Servicii

Calificarea profesionala: Tehnician in activitati economice

Disciplina: Contabilitate.

Clasa: a X- a D

Tema lectiei: a

Tipul lectiei: Lectie de formare de priceperi si deprinderi.

Durata lectiei: 50 minute.

Data: 09.12.2009.

Profesor: Costea Lucia

Obiective operationale:

Ø   Sa efectueze pe scurt analiza contabila a operatiilor economice;

Ø   Sa intocmeasca Registrul Jurnal;

Ø   Sa intocmeasca Registrul Cartea Mare (Fise de cont);

Ø   Sa intocmeasca bilantul final.

Strategii didactice:

Metode si procedee: exercitiul, problematizarea, explicatia, conversatia, lucrul pe grupe, munca independenta.  

                                       Mijloace didactice: fisa de lucru, planul de conturi, tabla, creta, documente: Registrul Jurnal si Registrul Cartea Mare (Fise de cont).

Tipuri de evaluare: observare sistematica.

Bibliografie:

Ø     Popan M, Manual de contabilitate -  clasa a X-a, Editura Oscar Print, Bucuresti, 2004

Ø     Vonea O, & Vonea R, Culegere de probleme la contabilitate, Editura Universitatii din Oradea, 2004


DESFASURAREA LECTIEI

Nr.

Crt.

Momentul

Lectiei

Timpul

Activitatea

Profesorului

Activitatea

Elevilor

Resurse

Materiale

Resurse

Procedurale

Forme de organizare a activitatilor

1.     

Organizarea clasei 

Asigurarea conditiilor didactico-materiale

Stabilirea prezentei

2 minute

Se face prezenta elevilor din catalog.

Noteaza absentii.

Comunica absentii.

Se pregatesc pentru lectie.

 

Catalogul clasei

Ø     conversatia

Frontal

2.     

Reactualizarea cunostintelor privind etapele analizei contabile, intocmire Registrul Jurnal si Registrul Cartea Mare

5 minute

Se verifica insusirea cunostintelor anterioare.

Raspund intrebarilor puse de profesor.

Ø     conversatia

Frontal

3.     

Distribuirea fiselor de lucru, a documentelor necesare si derularea  activitatii

30 minute

S-a prezentat continutul  fisei de lucru  si raspunde nelamuririlor din fisa de lucru formulate de elevi.

Retin care este scopul fisei de lucru si  pun intrebari cu privire la munca lor.

Noteaza in caiete si la tabla  rezolvarea fisei de lucru.

Intocmesc Registrul Jurnal

Pun intrebari.

Tabla

Creta

Manual

Fisa de lucru

Planul de conturi

Registrul Jurnal

Registrul Cartea Mare

Ø     problematizare

Ø     demonstratia 

Ø     expunere 

Ø     explicatia

Ø     conversatia

   

Individual

si

Frontal

4.     

Feed-back-ul 

10 minute

Cere elevilor din grupe diferite sa prezinte la tabla soldurilor finale ale conturilor (fise de cont) folosite in aplicatie pentru a intocmi bilantul final.

Raspund intrebarilor puse de profesor. Noteaza si  pe tabla rezultatele obtinute.

Intocmesc Fisele de cont si bilantul final.

Tabla

Creta

Fisa de lucru

Bilantul initial

Registrul Jurnal

Registrul Cartea Mare

Bilant final

Ø     conversatia

Frontal

5.     

Evaluare finala a lectiei

3 minute

Face aprecieri asupra desfasurarii activitatii.

Evalueaza elevii.

Anunta tema pentru acasa.

Raspund la intrebarile profesorului

Catalogul clasei

Bilant final

Ø     conversatie

Frontal


DISCIPLINA: CONTABILITATE

CLASA a-X-a D

FISA DE LUCRU

APLICATII PRACTICE PRIVIND INTOCMIREA REGISTRULUI JURNAL SI A REGISTRULUI CARTEA MARE LA S.C. ’’ALFA’’ S.R.L. ZALAU

S.C. “ALFA” S.R.L. cu sediul in Municipiul Zalau, judetul Salaj, avand cod unic de inregistrare R 1871750, numar de inregistrare la Registrul Comertului J31/45/2000, cont nr. 251132171 deschis la B.C.R. Sucursala Zalau, prezinta urmatorul bilant de deschidere:

                                                      BILANT INITIAL                                                 -lei-

ACTIV

SUME

PASIV

SUMEInstalatii de lucru

30.000

Capital subscris varsat

20.000

Clienti

10.000

Prime de emisiune

5.000

Conturi la banci in lei

50.000

Furnizori

65.000

Casa in lei

10.000

Personal – salarii datorate

10.000

TOTAL ACTIV

100.000

TOTAL PASIV

100.000

In cursul lunii noiembrie 2009 au avut loc urmatoarele operatii economice:

1.     In data de 05.11.2009 S.C. “ALFA” S.R.L. Zalau achizitioneaza marfuri de la S.C. “FLORA” S.A. cu sediul in Bucuresti, cod unic de inregistrare R 771825, cont nr. 2511725618 deschis la B.R.D. – Victoriei, conform facturii fiscale nr. 1877 (fara TVA):

Ø   Ciocolata cu lapte 200 buc. * 8 lei/ buc.;

Ø   Biscuiti cu crema    50 pachete * 6 lei/pachet;

Ø   Napolitane  40 pachete * 5 lei/pachet.

2.     Achitarea facturii de marfa, se face in data de 09.11.2009, conform ordinului de plata nr. 3536.

3.     In data de 12.11.2009 se face incasarea creantelor – clienti existente in sold de la S.C. “CORA” S.R.L. din Oradea, reprezentand contravaloarea marfurilor vandute, conform chitantei nr. 224.

4.     Incorporarea primelor de emisiune in capitalul social, se face in data de 16.11.2009, conform Hotararii A.G.A.

Se cere:

a)     analiza contabila pe scurt a operatiilor economice;

b)    inregistrarea operatiilor economice in evidenta cronologica (Registrul Jurnal);

c)     inregistrarea operatiilor economice in evidenta sistematica (Registrul Cartea Mare);

d)    intocmirea situatiei patrimoniale finale in urma modificarilor produse de operatiile economice (bilant final).

DISCIPLINA: CONTABILITATE

CLASA a-X-a D

REZOLVARE

FISA DE LUCRU

APLICATII PRACTICE PRIVIND INTOCMIREA REGISTRULUI JURNAL SI A REGISTRULUI CARTEA MARE LA S.C. ’’ALFA’’ S.R.L. ZALAU

a.      analiza contabila pe scurt a operatiilor economice

1.       NO: cumparare marfuri conform facturii fiscale (fara TVA).

 371 “Marfuri” A(+)D

         401 “Furnizori” P(+)C

                        371 “Marfuri” =  401 “Furnizori”     /  2.100

Ø   Ciocolata cu lapte = 200 buc. * 8 lei/ buc. = 1.600 lei

Ø   Biscuiti cu crema  =  50 pachete * 6 lei/pachet = 300 lei

Ø   Napolitane  = 40 pachete * 5 lei/pachet = 200 lei

                                                         Total = 2.100 lei

2.       NO: Achitarea facturii de marfa conform ordinului de plata.

401 “Furnizori” P(-)D

         5121 “Conturi curente la banci” A(-)C

                        401 “Furnizori” = 5121 “Conturi curente la banci”  /  2.100

3.       NO: Incasarea clientilor existenti in sold conform chitantei.

4111”Clienti” A(-)C

        5311 “Casa in lei” A(+)D

                        5311 “Casa in lei” = 4111”Clienti”  /  10.000

4.       NO: Incorporarea primelor de emisiune in capitalul social conform Hotararii A.G.A.

1041 “Prime de emisiune” P(-)D

        1012 “Capital subscris varsat” P(+)C

                        1041 “Prime de emisiune” =  1012 “Capital subscris varsat  /  5.000


b.      inregistrarea operatiilor economice in evidenta cronologica (Registrul Jurnal)

S.C. ’’ALFA’’ S.R.L. ZALAU

             (Unitatea)

REGISTRUL JURNAL

Luna NOIEMBRIE, 2009

                                                                                                                                                                                                          Nr. Pagina 1..

Nr.

Crt.

Data inreg.

Documentul

(felul, nr., data )

Explicatii

Simbol conturi

Sume

Debi-

toare

Credi-

toare

Debi-

Toare

Credi-

toare

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

Report

*

*

1.       

05.11.2009

Factura Fiscala nr. 1877/05.11.2009

Cumparare marfuri

371

401

2.100

2.100

2.       

09.11.2009

Ordin de plata nr. 3536/09.11.2009

Achitare furnizor

401

5121

2.100

2.100

3.       
12.11.2009

Chitanta nr. 224/12.11.2009

Incasare clienti in numerar

5311

4111

10.000

10.000

4.       

16.11.2009

Hotarare A.G.A

Incorporarea primelor de emisiune in capitalul social

1041

1012

5.000

5.000

De reportat:

19.200

19.200

                                            

                    Intocmit,                                                                                  Verificat,


c.     inregistrarea operatiilor economice in evidenta sistematica (Registrul Cartea Mare)

S.C. ’’ALFA’’ S.R.L. ZALAU

             (Unitatea)

Registrul Cartea Mare

 Luna NOIEMBRIE, 2009

D(- )             1012”C. S. V.”           C( +)

D(- )    1041”Prime de emisiune”       C( +)  

20.000            SIC

(4)             5.000

5.000                SIC

  5.000             (4)

RD            5.000

 0                       RC

RD                  0

  5.000             RC

TSD          5.000

5.000               TSC

TSD                0

25.000           TSC

25.000          SFC

 

D(+)      2132”Echipamente Th.”  C(-)

SID          30.000

RD                   0

0                       RC

TSD         30.000

0                     TSC

SFD         30.000  

 


     Intocmit,                                                                                                    Verificat,

 

d.  intocmirea situatiei patrimoniale finale in urma modificarilor produse de operatiile economice (bilant final).

 

S.C. ’’ALFA’’ S.R.L. ZALAU

             (Unitatea)

BILANT FINAL                                                  -lei-

ACTIV

SUME

PASIV

SUME

Instalatii de lucru

30.000

Capital subscris varsat

25.000

Marfuri

2.100

Furnizori

65.000

Conturi la banci in lei

47.900

Personal salarii datorate

10.000

Casa in lei

20.000

TOTAL ACTIV

100.000

TOTAL PASIV

100.000


loading...{ Politica de confidentialitate } Nu se poate descarca referatul
Acest referat nu se poate descarca

E posibil sa te intereseze alte referate despre:


Copyright © 2019 - Toate drepturile rezervate QReferat.ro Folositi referatele, proiectele sau lucrarile afisate ca sursa de inspiratie. Va recomandam sa nu copiati textul, ci sa compuneti propriul referat pe baza referatelor de pe site.
{ Home } { Contact } { Termeni si conditii }

Referate similare:

loading...Cauta referat