QReferate - referate pentru educatia ta.
Referatele noastre - sursa ta de inspiratie! Referate oferite gratuit, lucrari si proiecte cu imagini si grafice. Fiecare referat, proiect sau comentariu il poti downloada rapid si il poti folosi pentru temele tale de acasa.AdministratieAlimentatieArta culturaAsistenta socialaAstronomie
BiologieChimieComunicareConstructiiCosmetica
DesenDiverseDreptEconomieEngleza
FilozofieFizicaFrancezaGeografieGermana
InformaticaIstorieLatinaManagementMarketing
MatematicaMecanicaMedicinaPedagogiePsihologie
RomanaStiinte politiceTransporturiTurism
Esti aici: Qreferat » Referate economie

Lucrare de licenta economia comertului, turismului si serviciilor - strategia de dezvoltare a firmei s.c. oltchim s.a. - managementul productiei
UNIVERSITATEA “OVIDIUS” CONSTANTA

FACULTATEA DE STIINTE ECONOMICE

SPECIALIZAREA ECONOMIA COMERTULUI,

TURISMULUI SI SERVICIILORLUCRARE DE LICENTA

Strategia de dezvoltare a firmei

S.C. Oltchim S.A.

Introducere

           

In prezent, Romania se gasește intr-un proces complex de integrare in Uniunea Europeana și de reluare a dezvoltarii economice intr-un context internațional cu un grad ridicat de dinamicitate. Abordarea aspectelor de protecție a mediului are un nivel inalt de prioritate in cadrul acțiunilor strategice de dezvoltare. Compania este in prezent un lider al industriei chimice și petrochimice romanești, dar și un nume cunoscut pe piața europeana. Oltchimul este considerat cel de-al doilea mare producator de policlorura de vinil. De asemenea, este lider pe piața Europei Centrale și de Est pentru producția de soda caustica, polioli, pentru poliuretani, propenoxid și plastifianți.

            Industria chimica este intr-o mare proporție deja globalizata in cele mai multe aspecte. Tehnologia, impreuna cu globalizarea și presiunea acțiunilor pentru protejarea mediului inconjurator, reprezinta factori de influența majori care stabilesc tendințele viitoare in industria chimica. In managementul industriei chimice, ca și in multe alte domenii ale industriei, exista cateva repere strategice care s-au dovedit a fi cele mai eficiente pentru construirea unei afaceri de succes.

            Au fost identificați trei factori cheie care, impreuna,  conduc la rezultate excelente, și anume : calitatea, inovația și diferențierea prin intermediul numelui de marca. Investiția in cercetare – dezvoltare, impreuna cu cerințele pieței globale, reprezinta factorii principali care au condus la consolidarea industriei in ultimii ani și, cu siguranța, aceasta tendința va continua. Inovația impreuna cu calitatea produsului și cu proprietatea intelectuala, formeaza o forța care conduce la succesul oricarei afaceri. Astfel, investiția in aceste domenii se dovedește a fi mult mai eficienta pentru dezvoltarea și creșterea unei afaceri decat investițiile tradiționale.

CAPITOLUL I

NOTIUNI GENERALE PRIVIND MANAGEMENTUL PRODUCTIEI

1.1.  Conceptul de management al productiei

Orice disciplina se distinge nu numai printr-un obiect sau domeniu de studiu, ci si printr-un sistem concret de legi si metode proprii de cercetare. Aceste coordonate definitorii le putem descifra insistand asupra conceptelor fundamentale, si asupra unei logici a problemei respective. Dupa cum spunea si Hegel: “gandirea este activa numai in momentul in care ea produce; ea exista numai in masura in care ea se poate descoperi pe ea insasi”.

Managementul este un termen imprumutat din limba engleza, desemnand comandamentul sau arta de a conduce o intreprindere. Managementul pune accent pe organizarea si gestiunea intreprinderii, regrupand in realitate ideea de conducere, de organizare si de gestiune intr-o formatie specifica ce trebuie sa domine conceptele si activitatile economice si sa asigure functionarea si dezvoltarea intreprinderii in conditiile obiectivelor stabilite.

Managementul productiei industriale, ca stiinta, studiaza metodele si tehnicile concrete de folosire rationala a diferitelor elemente ale procesului de productie, ca si caile si metodele de imbinare rationala a unitatilor de productie ale intreprinderii in vederea perfectionarii continue a activitatii acestuia.

Managementul modern presupune concentrarea actiunilor si cautarea consumului. Acest nou management este pe cale sa parcurga o noua faza a evolutiei sale, datorita aparitiei managementului post industrial. Managementul post industrial este legat de evolutia economica a ultimilor ani care cuprinde tertializarea activitatii, mondializarea economiei, motivatiei, permanente, mutatia serviciilor.

Noua logica a managementului bazata pe cuplul tehnologie inalta – servicii, o va lua inaintea cuplului productie – consum, de masa.

Rationalitatea si calculul isi vor pierde din importanta in raport cu mobilizarea resurselor umane.

1.2.  Intreprinderea de productie – obiect al managementului productiei

Agentul economic industrial reprezinta veriga autonoma a industriei, care dispune de un patrimoniu corespunzator pentru desfasurarea de activitati productive, in cadrul sistemului integrat al relatiilor de piata, cu scopul asigurarii unui anumit grad de profitabilitate a capitalului investit. Intreprinderea industriala reprezinta o unitate economica de baza in cadrul economiei nationale.

Privita in ansamblul ei, intreprinderea este atat utilizatoare de resurse, cat si sursa de bogatii si detinatoare de puteri economice. Exista mai multe definitii ale intreprinderii, in functie de accentul care se pune pe diferite aspecte caracteristice cum ar fi: realizarea de profituri, combinarea factorilor de productie.

Intreprinderea constituie un sistem care cu ajutorul mijloacelor fixe si umane produce bunuri si servicii destinate vanzarii fiind organizata printr-un centru de decizie care dispune de o anumita autonomie.

Intreprinderea are ca scop principal fabricarea de bunuri sau furnizarea de servicii pentru a satisface cerintele pietei existand un context rational economic, client-furnizor, in care intreprinderea poate juca alternativ unul sau altul din aceste roluri .

Intreprinderea reprezinta o unitate de baza a economiei nationale care dispune de resurse fizice, umane, financiare pe care un colectiv de oameni le foloseste pentru realizarea procesului de productie pe baza principiilor de eficienta si rentabilitate in vederea obtinerii de bunuri, executarii de lucrari si servicii toate orientate spre satisfacerea cerintelor pietei interne si externe.

O intreprindere industriala poate fi caracterizata prin existenta a trei trasaturi de baza: unitate tehnico – productiva, unitate organizatorico – administrativa, unitate economico – sociala.

Unitatea tehnico – productiva este determinata de faptul ca intreprinderea industriala dispune de un complex de mijloace de productie (cladiri, masini, utilaje) in anumite raporturi cantitative si calitative astfel determinate incat sa asigure o activitate ritmica conform obiectivului stabilit in conditiile folosirii complete a potentialului productiei de care dispune in raport cu cerintele pietii interne si externe. Unitatea tehnico – productiva se poate prezenta sub doua aspecte de baza:

ü    omogenitatea procesului tehnologic in toate unitatile de productie de baza specializate in executarea anumitor tipuri de produse sau parti ale acestora, in acest caz se folosesc utilaje cu aceleasi destinatii tehnologice, forte de munca de aceeasi calificare, organizarea este asemanatoare (exemplu: turnatorii, tesatorii);

ü    unitatea productiei fabricate de intreprindere cu reuniunea in acest scop a unor unitati de productie unde se desfasoara procese omogene din punct de vedere tehnologic (exemplu: intreprinderi constructoare de masini, intreprinderi de prelucrare a lemnului).

Unitatea organizatorico – administrativa se concretizeaza in faptul ca intreprinderea, inca de la infiintare, isi stabileste un obiect al activitatii, i se da un sediu, o denumire, dispune de un complex de mijloace de productie, de conducere proprie, de un cadru organizat de oameni.

Unitatea economico – sociala se caracterizeaza prin aceea ca intreprinderea de la infiintare este inzestrata cu mijloace fixe si circulante proprii, are un plan propriu, un cost de decontare la banca si beneficiaza de credite bancare, are relatii economice, financiare si juridice cu alte unitati.

Intreprinderea, ca unitate economico – financiara, poate fi desfiintata, reorganizata prin fuziune, absorbita, divizare totala sau partiala sau poate sa-si modifice obiectul activitatii, denumirea si sediul.

1.3.  Atributiile managementului de productie

Managementul de productie este subordonat directorului general al intreprinderii si indruma, conduce si raspunde de activitatea de productie a fabricilor (sectiilor) si atelierelor, avand urmatoarele atributii: asigura desfasurarea activitatii compartimentelor functionale din subordinea realizarii programelor de fabricatie si a repararii dotarii; ia masuri pentru elaborarea si respectarea indicatorilor tehnici si tehnologici cu privire la programarea, pregatirea si urmarirea productiei (cum ar fi gradul de utilizare a capacitatilor de productie, incarcarea utilajelor, utilizarea suprafetelor de productie); adopta masuri pentru ridicarea nivelului profesional al muncitorilor si personalului tehnic – ingineresc si economic; indruma activitatea de documentare tehnico – economica a personalului din compartimentele ce le coordoneaza.

Principalele activitati ale intreprinderii sunt:

ü     Atributii in elaborarea, fundamentarea si urmarirea programelor de productie: elaboreaza propuneri de programe asigurand utilizarea integrala a capacitatilor de productie, valorificarea superioara a materiilor prime si materialelor, combustibililor si enerigiei, aprecierea rezultatelor cercetarii stiintifice in scopul introducerii si promovarii progresului tehnic, imbunatatirea utilizarii fondurilor fixe, stabileste pe subunitati sarcinile ce le revin si masurile necesare pentru realizarea lor.

ü     Atributii in domeniul programarii, lansarii, urmaririi productiei: asigura  indeplinirea ritmica si integrala a programului conform termenelor de livrare stipulate in contract; urmareste si stabileste masuri pentru utilizarea optima a capacitatii de productie; calculeaza principalii parametrii ai programarii (lot optim si durata ciclului de fabricatie).

ü     Atributiile in domeniul proiectarii tehnologice, SDV, autoutilari: propune teme pentru retehnologizarea proceselor de productie: urmareste elaborarea documentatiei de pregatire a fabricatiei, elaborarea normelor de consum pentru materii prime, materiale, combustibili, energie, asigura si urmareste conditiile de desfasurre a activitatii de investitie, proiectare SDV-uri; activitatea de autoutilare.

ü     Atributii in domeniul investitiilor si constructiilor: elaboreaza propuneri de investitii; asigura documentatia tehnico – economica necesara planificarii si realizarii investitiilor; face propuneri de rezolvare a lipsurilor constatate in documentatie si lucrarile de investitie aferente.

ü     Atributii in domeniul organizarii conducerii productiei si a muncii, a fluxurilor de fabricatie si calculul de capacitati; ia masuri pentru aplicarea celor mai moderne si eficiente metode de organizare, programare si urmarire a productiei, de optimizare a fluxurilor de fabricatie, perfectionarea proceselor de munca, intretinere si reparatii ale mijloacelor fixe, transportului si asigura extinderea si generalizarea acestora, asigura aplicarea studiilor si proiectelor de organizare, de calcul a capacitatilor de productie, de evidentiere a locurilor inguste si disponibile.

ü     Atributii in domeniul productiei: asigura realizarea sarcinilor de cooperare in productie cu alte fabrici sau sectii, stabileste masuri pentru realizarea de produse de calitate superioara; asigura functionarea, folosirea rationala, intretinerea si repararea mijloacelor fixe cu respectarea riguroasa a normelor acestora.

ü     Atributii in domeniul aprovizionarii – colaborarii – desfacerii: face propuneri pentru fundamentarea planului de aprovizionare tehnico – materiala; urmareste asigurarea bazei materiale necesare realizarii in bune conditii a sarcinilor de plan; raspunde de realizarea produselor la termenul prevazut si in conditiile prevazute in contract; asigura utilizarea corespunzatoare a mijloacelor de transport din dotare si ia masuri pentru optimizarea transporturilor.

ü     Atributii in domeniul financiar – contabil si analize economice: elaboreaza propuneri de planuri de credite, stabileste nivelul minim al stocurilor de materii prime, materiale, produse si alte elemente ale mijloacelor circulante si urmareste incadrarea in acest nivel; organizeaza si conduce contabilitatea, intocmeste bilantul contabil si situatia principalilor indicatori economico – financiari si modul de calcul al acestora, determina modul de calcul al preturilor si tarifelor; urmareste inventarierea bunurilor aflate in patrimoniul intreprinderii si ia masuri corespunzatoare potrivit legii.

ü     Atributii in domeniul activitatii de personal – salarizare: organizeaza orientarea profesionala, selectionarea, promovarea personalului potrivit cerintelor stabilite pentru fiecare loc de munca in limitele competentelor acordate, stabileste necesarul de personal pe meserii si specialitati; asigura salarizarea personalului conform criteriilor de salarizare stabilite de catre intreprindere.

1.4.  Functiile manageriale ale intreprinderilor

Functia reprezinta un grup cuprinzator de activitati cu caracter omogen ce se conditioneaza reciproc, care revin unui grup de salariati dintr-o unitate economica, organizate pe compartimente de munca specializate, potrivit structurii organizatorice concrete adoptate de intreprinderile industriale.

Orice agent economic indeplineste urmatoarele functii manageriale:

ü     Managementul prospectiv si de prognozare, consta in desfasurarea urmatoarelor activitati: studii de fezabilitate, studii de fiabilitate a produselor proiectate, studii si cercetari stiintifice aplicative, studii si proiecte pentru solutii alternative; elaborarea programelor de dotari, modernizari, extinderi, investitii si rentabilitate.

ü     Managementul tehnico – productiv, este cea mai importanta functie, cuprinde urmatoarele activitati: programarea, pregatirea si punerea in functiune a investitiilor; programarea si executarea reparatiilor; pregatirea, programarea, lansarea si urmarirea productiei; desfasurarea productiei in conformitate cu tehnologiile stabilite, asigurarea folosirii cat mai rationale a capacitatilor de productie existente; autodotarea; organizarea controlului tehnic de calitate; buna organizare a proceselor de baza, auxiliare, si de deservire, gorpodarirea judicioasa a resurselor etc.

ü     Managementul relatiilor de piata, are in vedere un grup de activitati legate de: prospectarea, identificarea si contractarea resurselor; aprovizionarea energo-materiala; asigurarea portofoliului de comenzi; desfacerea productiei; restructurarea ofertei in functie de studiile de piata; studiul de marketing pentru produsele proprii.

ü     Managementul gestionar al resurselor si rezultatelor consta in: introducerea si modernizarea evidentei, aplicarea principiilor gestiunii economice in activitatea unitatilor de productie si urmarirea respectarii cu strictete a acestor principii; urmarirea costurilor programate pe relatia input-output si identificarea cailor de sporire a profitabilitatii capitalului investit, utilizarea eficienta a creditului bancar.

ü     Managementul fortei de munca are in sfera sa de cuprindere: raportul forta de munca – productivitate; programarea si recrutarea fortei de munca, selectia, testarea, aprecierea performatelor si promovarea; salarizarea si recompensele; relatiile administratiei cu personalul; regulamentul salariatilor.

O determinare exacta a acestor functii, in practica, nu este posibila datorita faptului ca de cele mai multe ori, activitatile unei functii se interfereaza cu activitatile alteia.

1.5.  Procesul de productie

Functia de baza a intreprinderii industriale este aceea de a produce bunuri materiale necesare societatii si se realizeaza prin desfasurarea procesului de productie.

Prin proces de productie se intelege totalitatea actiunilor constiente ale oamenilor indreptate, cu ajutorul mijloacelor de munca, asupra obiectelor muncii in vederea transformarii lor in bunuri materiale, lucrari sau servicii destinate consumarii in conditiile mecanismelor economiilor de piata.

Productia reprezinta: “(1) actul de combinare a factorilor de productie (forta de munca, capital etc.) de catre firme, in scopul producerii de bunuri si servicii. Relatia dintre intrari si iesiri, din punct de vedere fizic, material, este data de functia de productie, iar din punct de vedere al costului, este data de functia costului; (2) o activitate socialmente organizata pentru a creea bunuri si servicii in cursul unei perioade date.”

Rolul principal in structura procesului de productie il detine procesul de munca, acela prin care omul actionand cu mijloacele de munca asupra obiectelor muncii, le transforma in  bunuri materiale necesare consumului productiv sau neproductiv.

Subdiviziunile procesului de productie

Subdiviziunile procesului de productie sunt:

ü     operatia – se executa fara intermitente asupra obiectelor muncii de catre un lucrator din aceeasi formatie, pe un anumit loc de munca, prevazut cu mijloace de munca in cadrul aceleiasi tehnologii si care nu da o productie finita;

ü     faza – parte a operatiei prin care obiectele muncii sufera o singura transformare tehnologica prin folosirea acelorasi unelte de munca si aceluiasi regim tehnologic;

ü     trecerea – actiunea repetata care se executa asupra aceluiasi obiect al muncii, pe locul de munca;

ü     miscarea – consta in deplasarea asupra uneltelor de munca si obiectelor muncii prin luarea de contact sau desfasurarea executantului;

ü     marimea – reprezinta un grup de miscari ale executantului indreptate spre un scop dinainte stabilit.

Clasificarea proceselor de productie

Clasificare proceselor de productie se realizeaza dupa mai multe criterii si anume:

A.    Dupa gradul de participare a lor la transformarea obiectelor muncii in produse finite, deosebim:

a)               Procese de baza – prin efectele lor contribuie la obtinerea acelor produse, lucrari sau servicii care constituie obiectul activitatii intreprinderii;

Procesele de baza la randul lor, pot fi:

a1. Procese de baza pregatitoare – au  scopul de a pregati materialele sau de a asigura piesele sau semifabricatele necesare prelucrarii propriu-zise.

a2. Procese de baza prelucratoare – folosesc componentele din primele procese efectuand operatii necesare conform cu tehnologia abordata.

a3. Procese de baza de montaj, de finisare – asigura obtinerea in forma finala a produselor.

b)    Procese auxiliare – prin ele se obtin produse sau lucrari care nu constituie obiectul activitatii de baza al intreprinderii, dar care asigura si conditioneaza buna desfasurare a proceselor de baza.

c)     Procese de deservire – au ca scop executarea unor servicii care nu constituie activitati de baza ale intreprinderii, dar care contribuie la buna desfasurare a proceselor de baza si auxiliare.

B.    Dupa gradul de inzestrare tehnica a intreprinderii, exista:

a)     Procese manuale – sunt acelea in care muncitorul actioneaza in mod direct sau cu ajutorul sculelor asupra obiectelor muncii, in vederea transformarii lor in produse finite;

b)    Procese manual-mecanice, o parte din operatii se excecuta cu mijloace mecanice, iar o alta parte din operatii se executa manual.

c)     Procese mecanice – operatiile se efectueaza mecanizat, muncitorul fiind acela care conduce in mod direct functionarea diferitelor masini si utilaje.

d)    Procese automate – ansamblul operatiunilor se face mecanizat muncitorii si operatorii urmaresc si supravegheaza functionarea automatizata a masinilor, utilajelor si instalatiilor.

e)     Procese de aparatura – se realizeaza in instalatii recipiente compact capsulate, in acestea se realizeaza procese cu caracter chimic, fizic, termochimic.

C.    Dupa modul de obtinere a produselor finite din materia prima, deosebim:

a)     Procese directe – sunt acelea in care produsul finit se obtine din prelucrarea succesiva a unei materii prime de baza.

b)    Procese analitice – se porneste de la o anumita materie prima de baza si, prin procese adecvate se obtine o mare varietate de produse finite.

c)     Procese sintetice – produsul finit se obtine ca urmare a prelucrarii unui numar mare de materii prime si materiale.

D.    Dupa gradul de periodicitate, avem:

a)     Procese periodice – sunt procese de executie a produselor in serie, sau in masa.

b)    Procese neperiodice sunt acele procese in care se fabrica produse unicate.

E. Dupa natura tehnologica a operatiilor efectuate:

ü    Procese cu caracter chimic – sunt procese care se efectueaza in instalatii capsulate; sunt procese in care au loc reactii chimice, fizice, termochimice, elecrochimice.

ü    Procese de schimbare a configuratiei sau a formei

ü    Procese de asamblare – au loc prin sudura, lituire, cand se asambleaza semifabricate.

ü    Procese de transport – asigura deplasarea materialelor si a produselor de la un loc la altul in cadrul intreprinderii.

Principiile organizarii procesului de productie

Principiile organizarii procesului de productie sunt urmatoarele:

ü    Principiul ritmului – care presupune ca toate operatiile procesului de productie sa se efectueze cu aceeasi cheltuiala de timp, de munca.

ü    Principiul proportionalitatii – care se refera la asigurarea aceleiasi productivitati in unitatea de timp in toate verigile structurale ale intreprinderii.

ü    Principiul paralelismului – care presupune executarea simultana a diferitelor parti componente ale produsului finit, a diferitelor faze sau operatii ale procesului de productie, in scopul reducerii la minimum a duratei ciclului de productie.

ü    Principiul liniei drepte – care impune asigurarea celui mai scurt drum de trecere a materiei prime prin toate fazele si operatiile procesului de productie, pentru a fi transformata in produs finit.

ü    Principiul continuitatii – ce inseamna inlaturarea sau reducerea la minimum admisibil a intreprinderilor de orice fel in executarea unui produs finit.

1.6 Structura de productie si conceptie

Prin structura de productie si conceptie a unei intreprinderi se intelege componenta sectiilor, atelierelor, laboratorului de control si cercetare, uzinelor, fabricilor, exploatarilor fara personalitate juridica, modul lor de amplasare in spatiu, precum si formele de cooperare dintre ele pe linia realizarii procesului de productie.

Verigile organizatorice ale structurii de productie si conceptie care functioneaza in cadrul intreprinderilor industriale sunt: sectia, atelierul, laboratorul de control si cercetare, uzinele, fabricile.

Sectia reprezinta unitatea structurala de baza a intreprinderii, distincta din punct de vedere administrativ si tehnico – productiv, se creeaza daca volumul activitatii necesita cel putin trei ateliere de productie, sau daca seful indruma direct cel putin sase formatii de lucru, conduse fiecare de catre un maistru.

In functie de rolul pe care il au in procesul de productie se deosebesc: sectii de baza, auxiliare, de desevire si anexe (vezi Anexa nr. 2).

In cadrul sectiilor de baza se desfasoara procesul de productie specific ramurii respective, ca de exemplu, in industria textila sectiile: filare, tesut, finisaj. In functie de procesele care se desfasoara in cadrul sectiilor de baza, acestea, la randul lor, por fi: pregatitoare, prelucratoare, montaj – finisare, probe – incercari.

In cadrul sectiilor auxiliare se desfasoara procesele auxiliare care asigura conditiile favorabile necesare proceselor de productie, de baza si anume: productia de energie electrica si termica, productia de SDV-uri, reparatiile capitale la utilajele folosite in procesul de productie.

Sectiile de deservire executa anumite servicii atat sectiilor de baza, cat si celor auxiliare, cum ar fi: transportul intern de materii prime, materiale, semifabricate, SDV-uri, receptionarea, depozitarea si distribuirea materialelor.

Sectiile anexe au ca obiect de activitate valorificarea deseurilor rezultate din desfasurarea proceselor de productie de baza, ca de exemplu, in industria siderurgica din zgura se poate extrage fosforul.

Din punct de vedere structural sectiile cuprind ateliere si sectoare.

Atelierul se constituie daca exista cel putin patru formatii de lucru conduse fiecare de catre un maistru, sau daca volumul de munca necesita cel putin douazeci si cinci de persoane.

Locul de munca reprezinta acea parte din suprafata de productie in care un muncitor sau o formatie de muncitori executa anumite operatii de prelucrare a obiectelor muncii, de servire a procesului de productie, folosind utilajul si echipamentul tehnic corespunzator.

Dupa gama operatiilor care se efectueaza, locurile de munca pot fi specializate, cand in cadrul lor se presteaza una si aceeasi operatie, si universale, care cuprind o varietate de operatiuni.

Laboratorul de control si cercetare executa analize, probe, masuratori pentru determinarea calitatii materialelor, materiilor prime, produselor finite precum si lucrari cu caracter de studii si cercetare. Acestea  se constituie daca volumul de munca necesita cel putin cinci persoane.

1.7.  Forme de organizare sociala a productiei

Prin organizarea productiei se intelege un ansamblu de masuri, metode, forme si mijloace cu caracter economic si tehnico – organizatoric care se refera la o astfel de alegere, asigurare si coordonare a mijloacelor de productie si a fortei de munca incat folosirea lor sa aiba eficienta maxima.

Organizarea stiintifica a productiei de baza vizeaza o serie de aspecte, cum sunt determinarea amplasarii optime a utilajului pe suprafete de productie; rationalizarea fluxurilor de fabricatie, pregatirea productiei in cazul asimilarii unor noi produse sau modernizarii produselor in curs de fabricatie, programarea si urmarirea operativa a productiei pe baze moderne.

Formele de organizare a productiei sociale sunt: specializarea, combinarea, cooperarea si concentrarea.

Specializarea productiei reprezinta o forma calitativ superioara a diviziunii muncii intre intreprinderi sau in interiorul intreprinderii intre sectii, ateliere, locuri de munca, prin care se asigura o inalta eficienta a cheltuielilor de munca. Specializarea productiei este procesul de separare a  productiei unor produse finite, parti din produse sau faze de executie, in intreprinderi sau sectii specializate dotate cu mijloace de productie adecvate si incadrate cu forta de munca specializata in domenii delimitate. Intreprinderii sau sectiei i se stabileste o nomenclatura redusa de produse asemanatoare din punct de vedere constructiv sau apropiate sub aspectul tehnologiei de fabricatie. Operatiile  tehnologice se repeta in mod neintrerupt la fiecare masina si utilaj, iar la legaturile dintre sectii sunt determinate astfel incat drumul parcurs de piese ramane constant.

Conditia de baza a specializarii este posibilitatea fabricarii in serie sau in masa a produselor sau pieselor respective.

Caile specializarii productiei sunt:

ü    specializarea in fabricarea unui produs finit, simplu sau cu un grad de complexitate diferit, de exemplu diverse tipuri de masini, fire si fibre sintetice;

ü    specializarea in productia de subansambluri sau piese componente ale unui produs finit complex, realizate de intreprinderi independente a caror productie este folosita de catre alte intreprinderi care fabrica produse complexe;

ü    specializarea tehnologica, consta in separarea utilizarii unor anumite operatii sau a anumitor procese tehnologice (de exemplu: turnarea, forjarea) de catre sectii independente.

Cooperarea in productie este o forma de organizare sociala a productiei bazata pe existenta unor legaturi permanente de productie intre intreprinderile independente care participa impreuna, fie la producerea unui produs complex, a unui subansamblu sau a unei piese, fie la realizarea pe faze a unei tehnologii.

Pe masura ce specializarea se adanceste este necesara largirea cooperarii.

Corespunzator specializarii, cooperarea poate fi:

ü    cooperare de produs, in cadrul careia intreprinderile conexe livreaza intreprinderilor coordonatoare produsele sau subansamblurile necesare obtinerii unui produs finit complex;

ü    cooperare pe piese, respectiv mai multe intreprinderi specializate in producerea anumitor piese le livreaza intreprinderii coordonatoare pentru fabricarea produsului finit;

ü    cooperare tehnologica, in cadrul careia are loc colaborarea anumitor intreprinderi in executarea unor prelucrari tehnologice pentru productia altor intreprinderi;

Cooperarea influenteaza nivelul de organizare a proceselor de productie si ritmicitatea productiei.

Combinarea productiei este acea forma de organizare a productiei care consta in reuniunea acelorasi intreprinderi, a mai multor activitati de productie apartinand unor ramuri distincte, intre care exista o stransa legatura tehnologica, economica sau teritoriala.

Concentrarea productiei este procesul organizat si programat de crestere a proportiilor productiei prin concentrarea de mijloace de productie si de forta de munca in mari intreprinderi. Gradul de concentrare a productiei este conditionat de nivelul eficientei economice si determinat, pentru fiecare caz concret, pe baza factorilor tehnici, economici si sociali.

Intreprinderea de productie industriala, obiect al Managementului Productiei, este veriga organizatorica unde are loc fuziunea dintre factorii de productie, resurse umane, materiale, organizatorice, cu scopul de a produce si desface bunuri economice in structura, cantitatea si calitatea impusa de cerere pe piata si obtinerea de profit.

Capitolul II

Prezentarea firmei OLTCHIM S.A.

2.1.   Istoric

In prezent, ca urmare a integrarii in Uniunea Europeana, Romania se gasește intr-un proces de reluare a dezvoltarii economice intr-un context internațional cu un grad ridicat de dinamicitate. S.C. Oltchim S.A. este o societate amplasata in sudul municipiului Ramnicu Valcea. In prezent este o societate pe acțiuni cu capital majoritar de stat. Este una dintre cele mai puternice companii din industria chimica și petrochimica romaneasca. A fost inființata in anul 1966 și valorifica prin tehnologiile sale de fabricație, bogatul zacamant de sare din zona și produse derivate din prelucrarea țițeiului.

Din 1966 Oltchim ofera produse chimice. Fie ca e vorba de policlorura de vinil (PVC), produsa incepand cu anul 1967, soda caustica, propenoxid, propilenglicol, polieteri polioli sau materiale de construcții, veți gasi produsele Oltchim peste tot in jurul dumneavoastra, in peste 80 de țari.

Olchim are peste 40 de ani de cercetare și inovație. Compania promoveaza transparența și se concentreaza tot mai mult pe client. Oltchim ințelege și anticipeaza nevoile, exigențele și aspirațiile clienților, conștientizand importanța comunicarii au caștigat increderea clienților raspunzand prompt cererilor acestora și incurajand dialogul. Au acceptat orice provocare avand incredere in forțele proprii. Au acordat o foarte mare importanța informației și procesului tehnologic, mai ales ca acestea le-au modelat viitorul.

In anul 1968 este pusa in funcțiune prima unitate de producție sub denumirea de Electroliza I; iar in anul 1969 Grupul Școlar de Chimie se bucura de primii sai absolvenți. In anii 1970 și 1980 se pun in funcțiune o multitudine de instalații, cum ar fi cele  de solvenți clorurați I și II, de soda caustica electrolitica ( Electroliza III), de oxo-alcooli II, de clorura de vinil II, de policlorura de vinil II, de alchilamine, de fosgen, de erbicide tiocarbamice, de alaclor, etc. Se dezvolta noi capacitați de producție și are loc diversifacarea gamei de produse, prin fabricarea de solvenți clorurați, propilenoxid, propilenglicoli, polieteri.

Incepand cu anul 1990 Combinatul Chimic din Ramnicu Valcea devine S.C. Oltchim S.A.,prin Hotararea Guvernului nr.1210 / 1990, societate comerciala pe acțiuni. Se dezvolta in continuare o serie de instalații – de polieteri pentru spume rigide, de plastifianți, de produse tensioactive, etc. – astfel in anul 1992 societatea a realizat o cifra de afaceri de 76, 045 milioane EURO , acest an fiind și cel in care au fost inchise, din motive de poluare sau de piața, jumatate din capacitațile de producție.  In anul 1993 societatea și-a regandit intreaga strategie de dezvoltare și de producție, fiind nevoita sa se organizeze pe principii competitive și sa-și redirecționeze activitatea și investițiile pe utilizarea unor tehnologii noi și realizarea unor produse noi, a caror cerere pe piața este stabila și in dezvoltare. Aceasta strategie a pornit de la principiul utilizarii optime a resurselor naturale și a facilitaților din zona precum și a personalului cu un grad ridicat de pregatire in industria petrochimica. In anul 1994 se inființeaza departamentul de asigurare a calitații. In același an se inițiaza un amplu program de dezvoltare și de investiții al societații, care a fost finalizat in anul 2007. Acest program a insemnat investiții de 335 milioane EURO. Aceste investiții au permis societații sa creasca cifra de afaceri in anul 2007 la 524 milioane EURO. In urma acestor dezvoltari, Oltchim a inregistrat o creștere semnificativa a cifrei de afacere, dar și a exporturilor. In anul 1995, Adunarea Generala a Acționarilor aproba fuziunea prin absorbție a societaților Interchim S.A. Ramnicu Valcea, Comvil Holding S.A. Babeni, Avicola S.A. Babeni și Conservil S.A. Ramnicu Valcea.In urmatorii 10 ani s-au pus bazele mai multor tipuri de instalații, s-au modernizat cele existente marindu-le uneori capacitatea, se diversifica gama sortimentala a produselor (peste 40 de produse de baza in peste 78 de sortimente), finalizandu-se in anul 2005 cu acordarea certificatului ”Recognized for Excellence in Europe” de catre UAQ – EFQM. In perioada 2000-2003 au fost cuprinse obiective de importanța strategica pentru dezvoltarea Oltchim : modernizari, punere in funcțiune de noi instalații și extinderi de capacitați la instalațiile deja existente.

Pe scurt Oltchim S.A. inseamna : 300 de parteneri, o familie de peste 5000 de membri și certificatele de calitate și protecție a mediului. Compania se afla in topul marilor jucatori din industria chimica. In Europa Centrala și de Est ocupa primul loc pe piața produselor clorosodice, pe piața poliolilor și pe piața propenoxidului, iar pe piața PVC – ului ocupa al doilea loc.

Oltchim a devenit astfel un brand puternic. S-au angajat in cursa competitivitații și au reușit sa - și pastreze poziția pentru ca : au reușit sa reduca anumite costuri de producție, de consumuri energetice și materii prime; pentru ca au oferit produse performante, la nivelul clienților acestora; pentru ca au asigurat respectul cuvenit mediului inconjurator, reducand poluarea. 

2.2.   Obiect de activitate

S.C. Oltchim S.A. iși are sediul pe str. Uzinei, nr. 1, Ramnicu Valcea. La amplasarea combinatului au fost luate in considerare urmatoarele avantaje:

ü     zona limitrofa Ramnicu Valcea, bogata in zacaminte : gaze, petrol, carbune, calcar;

ü     existența in zona a unui depozit imens de sare, estimat a avea o rezerva pentru 100 de ani (amplasat la 8 km distanța de platforma chimica);

ü     achiziționarea materiilor prime de la producatorii limitrofi (achiziționarea etilenei și propilenei se face de la Combinatul Petrochimic Arpechim – Pitești, prin 2 conducte subterane de 60 de km lungime);

ü     utilizarea raului Olt, situat la o distanța de 0,7 km, ca sursa de apa;

ü     centrala termica situata la o distanța de 0,5 km ca sursa de energie termica;

ü     forța de munca calificata din zona;

ü     acces la caile de comunicație rutiere și ferate – avand legatura cu toate frontierele și porturile de la Dunare și Marea Neagra;

ü     posibilitatea cooperarii cu unitați situate la mica distanța atat pentru asigurarea unor materii prime importante cat și pentru resurse energetice.

Obiectul de activitate Oltchim S.A. cuprinde in principal : proiectarea, producerea și comercializarea de produse, clorosodice, mase plastice, oxoalcooli, solvenți clorurați, pesticide, produse petrochimice, energie termica, alte produse chimice, produse alimentare de origine animala și vegetala, inclusiv servicii de asistența tehnica și comercializarea acestora la intern și export, in conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al societații. Activitatea de producție este organizata pe 4 sectoare, astfel:

ü     produse anorganice: soda caustica lichida și solida, clor, acid clorhidric, hipoclorit de sodiu;

ü     produse petrochimice : PVC suspensie și copolimeri, 2 etil hexanol, n-butanol, izobutanol, solvenți clorurați, propilenoxid, propilenglicol, polieteri, prelucrari de mase plastice, produse tensioactive;

ü     intermediari organici și pesticide;

ü     agroalimentar.

Oltchim S.A. este o companie care activeaza de 40 de ani pe piața romaneasca, timp in care a devenit un brand puternic la nivel național și internațional, care a devenit din anul 2007 membru deplin in Consiliul European al Producatorilor de Vinili (ECVM). Consiliul cuprinde companiile europene producatoare de PVC, fiind o divizie a PlasticsEurope. In randul membrilor ECVM sunt incluși 11 producatori europeni de PVC, care impreuna realizeaza 90% din producția de PVC a Europei.

Oltchim S.A. se regasește in topul mondial al marcilor din domeniul chimiei și petrochimiei. Peste 70% din producția Oltchim S.A. se exporta. Produsele Oltchim S.A. sunt prezente in peste 80 de țari, principalele piețe de export fiind Orientul Mijlociu (in principal Turcia), Europa centrala și de Est, Europa de Vest și de curand, Africa și regiunea Asia – Pacific. Gama Oltchim S.A. este compusa din : produse macromoleculare, produse clorosodice, intermediari de platifianți și solvenți organici precum și materiale de construcție, cum ar fi : profile din PVC pentru uși și ferestre – RAMPLAST, panouri izolante din PVC – PANPLAST și panouri tip sandwich cu inserție de spuma poliuretanica – OLTPAN.

2.3.        Structura acționariatului

Oltchim S.A. este cel mai mare exportator din industria chimica romaneasca, singurul producator de PVC din țara și al doilea din Europa. Compania are un capital social de 32,36 milioane lei, divizat in 323,6 acțiuni, cu o valoare nominala de 0,10 lei. In structura acționariatului Oltchim S.A., Ministerul Economiei deține 53,26% din capital, grupul german PCC SE controleaza 12,89%, iar alți acționari au 33,85% (dintre care 17,59% sunt persoane fizice iar 16,26% sunt persoane juridice). Capitalul social al Oltchim S.A. este foarte mic in comparație cu cifra de afaceri și programul investițional, in consecința majorarea de capital ar fi fost un pas necesar și firesc in perioada urmatoare. Problema capitalului social al Oltchim a fost una dintre cele mai dezbatute probleme din ultimii ani, mai ales din 2004 si pana acum.

Structura sintetica consolidata a actionarilor, conform Depozitarului Central S.A., la data de 22 ianuarie 2010 (detineri peste 10% inclusiv)

Nume

Numar actiuni

Procent

Ministerul Economiei

172.337.817

53,25830

Petro Carbo Chem SE-Germania

41.705.262

12,88836

Persoane fizice

56.922.344

17,59096

Persoane juridice

52.623.218

16,26238

Total

323.588.641

100

            Acționarii Oltchim S.A. au aprobat majorarea capitalului social al companiei de la 32, 3 milioane lei la 34,3 milioane lei, prin emisiunea a 19,4 milioane acțiuni noi, cu o valoare nominala de 0,1 lei/titlu. Astfel Autoritatea pentru Verificarea Activelor Statului ( AVAS ) și-a majorat participația cu 15,6 milioane acțiuni, in valoare de 1,56 milioane lei, reprezentand echivalentul valorii unor terenuri in suprafața de 33.945,65 metri patrați, iar alți acționari au subscris un numar de 3,8 milioane acțiuni, in valoare de 382.840 lei.

            Compania a inregistrat in primele noua luni ale anului 2009, venituri in creștere cu 18%, de la 1,414 miliarde lei la 1,67 miliarde lei și pierderi de 27,68 milioane lei, dupa caștigul de 3,36 lei obținut in intervalul similar din 2008.

            Capacitatea de producție este diminuata, in prezent, din cauza crizei economice, cu aproximativ 50%. Deși compania lucreaza la 50% din capacitate, nu se vor face deocamdata disponibilizari și ca salariații cu care compania va inceta raporturile de munca sunt cei 550 deja anunțați, care fie cumuleaza pensia cu salariul, fie indeplinesc condițiile de pensionare.

2.4 Cifra de afaceri

Oltchim S.A. Ramincu Valcea a incheiat anul 2009 cu o cifra de afaceri in creștere cu 11,3%  de la 1.749.872 mii lei in anul 2008 la 1.946.943 mii lei in anul 2009. Rezultatul financiar al societații a fost puternic afectat de efectele crizei economice internaționale in ultima parte a anului 2009, evoluția nefavorabila din ultimul trimestru contribuind la o pierdere totala prelimitata pe 2009 de 225.646 mii lei, constituita astfel:

ü     pierdere din activitatea financiara : 152.566 mii lei;

ü     pierdere din activitatea de exploatare : 73.080 mii lei.

Alți indicatori prelimitați pentru anul 2009:

ü     vanzarile la export au crescut cu 4,6% respectiv cu 17.839 mii EUR de la 392.012 mii EUR realizate in anul 2008 la 409.851 mii EUR realizate in anul 2009;

ü     activele imobilizate au crescut cu 1,16%, de la 1.095.017 mii lei in anul 2008 la 1.107.760 mii lei in anul 2009;

ü     numarul mediu de personal a scazut cu 637 de persoane, in principal ca urmare a vanzarii activelor agro – alimentare, de la 4.836 in anul 2008 la 4.199 persoane in anul 2009;

ü     nu a fost in imposibilitate de plata achitandu-și integral , din surse proprii, ratele și dobanzile bancare scadente la toate creditele angajate;

ü     indicatorul EBITDA ( profit din exploatare + amortizare ) realizat la 12 luni este 32.622 mii lei, echivalent a 8.858 mii EUR.

S.C. Oltchim S.A. iși valorifica la export peste 75% din cifra de afaceri, iar din aceasta poziție a resimțit efectele crizei internaționale incepand cu luna octombrie 2009, cand prețurile medii de vanzare la export a produselor sale au scazut cu mai mult de 30%. Alte efecte ale crizei financiare care au afectat rezultatele companiei pe anul 2009 sunt :

ü     funcționarea redusa la 55% din capacitate, in perioada octombrie – decembrie 2009, a condus la pierderi totale in suma de 6.628 mii lei, rezultate din cheltuielile convențional – constante (amortizare și salarii) la instalațiile care nu au funcționat in aceasta perioada datorita lipsei de etilena;

ü     inchiderea unor capacitați de producție. Datorita faptului ca odata cu criza economica mondiala, prețurile și piața de solvenți clorurați și apa oxigenata au scazut, au fost inchise cele doua capacitați de producție, și s-a creat provizion pentru valoarea ramasa a activelor fixe aferente acestora in suma de 1.224 mii lei. De asemenea, pentru instalația Monomer, care a fost oprita din lipsa de materii prime (etilena) s-a creat un provizion parțial de 3.108 mii lei. In total, valoarea provizioanelor constituite la 31 decembrie 2009 la mijloacele fixe este de 4.332 mii le;.

ü     criza financiara mondiala a condus și la o lipsa de lichiditați pe piața interna cu consecințe in probleme financiare ale unor clienți interni, motiv pentru care s-au creat provizioane pentru suma de 14.422 mii lei;

ü      creșterea dobanzilor pe piețele interbancare, in special pe piața romaneasca a avut consecințe nefavorabile asupra activitații Oltchim;

ü     Instabilitatea monedei naționale și deprecierea accentuata a cursului de schimb leu/EUR in a doua parte a semestrului II (comparativ cu 30.06.2008 acesta s-a depreciat cu 9,3% de la 3,6475 lei/EUR la 3,9852 lei/EUR la sfarșitul anului) a condus la inregistrarea de pierderi din diferențe de curs valutar.

In cadrul societații Oltchim, cifra de afaceri este estimata dupa finalizarea celor doua etape de investiții, incepand cu anul 2013. Aceasta este de 2,5 miliarde EUR iar profitul anual va fi de 200 milioane EUR.

Evoluția cifrei de afaceri a Oltchim la finalizarea fiecarei etape de dezvoltare

Etapa I

1994 - 2007

Etapa II

2008 - 2010

Etapa III

2010 – 2012

INVESTIȚII TOTALE

335

364

260

CIFRA DE AFACERI

dupa finalizarea etapei

524

821

1.250

Capitolul III

Strategii de dezvoltare S.C. Oltchim S.A.

3.1. Diviziile Oltchim

S.C. Oltchim S.A. a fost inființata in anul 1990 in urma reorganizarii Combinatului Chimic din Ramnicu Valcea și are sediul pe str. Uzinei, Nr. 1 din Ramnicu Valcea,avand cod unic de inregistrare RO 1475261 și numar de ordine in Registrul Comerțului J38/219/1991. Compania are ca și principale activitați producerea și proiectarea de produse clorosodice, mase plastice, solvenți clorurați, pesticide, produse petrochimice și de piroliza, energia electrica și termica și alte produse chimice, produse alimentare de origine animala și vegetala precum și comercializarea acestora la intern și export. Din punct de vedere organizatoric, S.C. Oltchim S.A. este structurata pe mai multe divizii cum ar fi : uzina clorosodice, uzina petrochimica, uzina chimiza I, uzina chimica II, divizia materiale pentru construcții și direcția tehnica. Platforma Oltchim a fost gandita, prin amplasarea ei, sa fie cat mai bine integrata cu sursele de materii prime. Este poziționata la mica distanța de un depozit de sare, de uzina de soda caustica Uzinele Sodice Govora, de o cariera de calcar, de hidrocentralele de pe raul Olt, și, cel mai important, este conectata prin doua conducte subterane de platforma Arpechim Pitești, de unde se aprovizioneaza cu etilena și propilena. In afara de diviziile menționate mai sus, Oltchim mai deține și complexe de producție din industria alimentara sau zootehnie, care insa au fost scoase la vanzare ca urmare a pierderilor inregistrate in ultima perioada.

            In domeniul chimic este o companie integrata, care pornește de la materii prime primare: sare, apa,  energie electrica și merge cu prelucrarea avansata pana la produse finite. Oltchim este una dintre puținele companii din Romania in care inca se mai face cercetare, deținand un centru de cercetare propriu, cu specialiști care asigura rezolvarea problemelor companiei. In același sens, compania colaboreaza pe baza de contracte de consultanța și cu specialiști din mediul universitar și academic, și cu universitați , Institute de Cercetare – Dezvoltare, cu Academia Romana.

·     Uzina clorosodice

Oltchim este lider de piața in Europa Centrala in producția de soda caustica lichida (41%). Este, de asemenea, singurul producator de soda caustica perle din Europa Centrala.

Soda caustica perle produsa de Oltchim este realizata in cadrul unei instalații unice in Europa. Inovațiile aduse de Oltchim pe aceasta piața inseamna beneficii mari pentru o multitudine de segmente ale industriei care folosesc soda caustica.

·     Uzina petrochimica

Oltchim este unicul producator din Romania și al treilea din Europa  pentru policlorura de vinil cu 250.000 tone/an. Pe aceasta piața foarte importanta, Oltchim este prezenta cu OLTVIL, un produs recunoscut in peste 60 de țari. Acest produs reprezinta 38,2% din tot exportul Oltchim. In acest sens compania investește foarte mult deoarece se dorește o producție de 350.000 tone/ an, ajungand astfel pe locul 2 in Europa pentru policlorura de vinil.

·     Uzina chimica I

Producția de polieteri pentru poliuretani se realizeaza intr-un sistem integrat inovator și foarte bine conceput, unicul de acest fel din Europa Centrala. Integrarea consta in pornirea producției de la propilena, trecand prin propenoxid, și apoi propilen glicol și polieteri polioli. Oltchim a facut eforturi mari pentru a spori valoarea adaugata a produselor din aceasta categorie, realizand multe inovații de-a lungul timpului.

·     Uzina chimica II

Producția de polieteri pentru poliuretani se realizeaza intr-un sistem integrat, inovator și foarte bine conceput, unicul de acest fel din Europa Centrala. Integrarea consta in pornirea producției de la propilena, trecand prin propenoxid, și apoi propilen glicon și polieteri polioli. Oltchim a facut eforturi mari pentru a spori valoarea adaugata a produselor din aceasta categorie, realizand multe inovații de-a lungul timpului.

·     Divizia materiala pentru construcții

Profilele din PVC Ramplast reprezinta un segment de produse cu mare succes pe piața interna. Producția are la baza o licența performanta pentru vopsire – KOLORBOND. Oltchim a reușit sa produca PVC de calitate cu impact minim asupra mediului, nefolosind plumb in procesul de producție. Toate materialele folosite sunt ecologice și prelucrate conform normelor europene.

·     Direcția tehnica

Oltchim a adaugat portofoliului sau produse de inalta performanța. Compania investește in tehnologii cu un mare potențial pentru afaceri pentru ca se dorește ca brandul sa intruneasca cele mai exigente cerințe ale clienților și pentru ca acorda respectul cuvenit mediului inconjurator, reducand poluarea. Oltchim, pe scurt, inseamna : 37 de ani de cercetare continua, 30 de tehnologii proprii pilot, 140 de brevete de invenție, 82 articole in reviste științifice, 560 comunicari științifice, 29 de ediții ale Conferinței Naționale de Chimie – cea mai importanta manifestare de acest fel din Romania. Obiectivul Oltchim este creșterea continua, motiv pentru care se concentreaza in cateva direcții de dezvoltare in care au ceva de spus : cercetari privind perfecționarea proceselor tehnologice existente privind imbunatațirea calitații produselor finite, cercetari pentru obținerea de intermediari și/sau produse noi cu potențial major pentru afaceri, cercetari in domeniul compușilor organici cu activitate biologica, studii și procedee de tratare a deșeurilor de fabricație și a apelor reziduale rezultate in diverse procese tehnologice, monitorizarea permanenta a calitații unor produse de baza ( PVC și Polioli Polieteri).
3.2. Produsele Oltchim S.A.

In cadrul societații Oltchim se regasesc urmatoarele tipuri de produse: anorganice (soda caustica – lichida, bloc, fulgi, perle), clor, acid clorhidric, apa oxigenata, etc.; macromoleculare (policlorura de vinil, polieteri polioli, etc.) și organice (oxo alcooli, anhidrida ftalica, plastifianți, etc.).

Soda caustica soluție (hidroxidul de sodiu soluție) este obținuta prin electroliza saramurii folosind tehnologia cu membrana. Hidroxidul de sodiu este un electrolit puternic fiind complet ionizat in stare lichida. Este un produs stabil cand este depozitat in condiții normale de presiune și temperatura in cisterne/containere inchise etans. Hidroxidul de sodiu este o substanța incolora, fara miros, cristalina care absoarbe imediat dioxidul de carbon și umiditatea din aer. Este un produs caustic, foarte solubil in apa, alcool și glicerina. Domenii principale de utilizare : industria hartiei și celulozei, industria textila, industria sapunirilor și detergenților, industria petrochimica, industria aluminei, petrolului, chimica (coloranți, fenoli, fosfați, hipoclorit de sodium), farmaceutica, alimentara. Se livreaza in cisterne din oțel inoxidabil/ protejate in interior sau rezervoare cu capacitate de 20 t sau 40 t prevazute cu serpentine de incalzire, sau in butoaie din oțel inoxidabil nereturnabile. Soda caustica trebuie depozitata la temperaturi cuprinse intre 29 și 38 grade Celsius. Daca termperatura de depozitare scade sub 16 grade atunci vascozitatea acesteia crește rapid. Daca temperatura de depozitare este mai ridicata ajungand uneori pana la 49 grade atunci produsul trebuie depozitat in cisterne de oțel moale cu sudura cap la cap.

Clorul este obținut prin electroliza saramurii, folosind tehnologia cu catod de mercur sau cu membrana. Clorul este un gaz verde – galbui, cu miros specific, iritant și sufocant. Se lichefiaza ușor sub presiune, chiar la temperatura ambianta. Clorul se lichefiaza ușor sub presiune chiar și la temperaturi normale. Acesta este mai greu decat aerul și se acumuleaza in parțile mai joase. Produsul se dizolva cu ușurința in apa formand o soluție galben – verzuie instabila la lumina. Clorul se dizolva ușor in solvenți organici clorurați: cloroform, tetraclorura de carbon, dicloretan, etc.  Domenii principale de utilizare : acid clorhidric, cauciuc, fibre sintetice, mase plastice, epurarea apei, ca agent de oxidare la sinteza compușilor clorurați organici și anorganici, inalbirea hartiei și celulozei, ca dezinfectant și agent de curațare in industria alimentara, la decositorirea tablei cositorite. Clorul lichid se ambaleaza in cisterne speciale marcate corespunzator, in butelii sau containere. Transportul auto trebuie efectuat cu mașini special amenajate, insoțite de un delegat autorizat și instruit in acest sens. Cisternele de cale ferata vor trebui insoțite de un delegat autorizat pana la granițele Romaniei. Clorul lichid se depoziteaza in rezervoare special amenajate. Buteliile și containerele de clor vor fi depozitate in spații uscate, bine ventilate departe de caldura excesiva și de acțiunea directa a soarelui, la temperaturi sub 52 de grade Celsius. Este de preferat ca spațiul de depozitare sa fie rezistent la foc. A se evita depozitarea clorului in spații inguste sau subterane. Containerele sau buteliile trebuie umplute cu doar 85% din capacitatea acestora.

Apa oxigenata este considerata unul dintre cei mai puternici oxidanți. Apa oxigenata este un lichid incolor, se amesteca cu apa in orice proporție, este solubila in eter și alcool. Are constanta dielectica mare, apropiata de cea a apei, fiind un bun dizolvant ionizabil fața de saruri, in cazurile in care nu se manifesta ca oxidant. Fiind instabil, se descompune spontan in apa și oxigen, viteza fiind influențata de o serie de factori ca : lumina, caldura, catalizatori, etc. Se utilizeaza ca și decolorant in industria textila, la tratarea apei potabile și a apelor reziduale, in industria detergenților, celulozei și hartiei, in industria chimica, metalurgica și miniera, la rafinarea țițeiului și la protecția mediului. Se livreaza in cisterne sau autocisterne din inox sau aluminiu de puritate de minim 99,5% prevazute cu semne de avertizare sau in recipienți (proprietatea clientului) tip canistra din polietilena prevazuta cu supapa de evacuare. Se recomanda depozitarea produsului, numai dupa ce acesta a fost stabilizat, in containere prevazute cu aerisire. Depozitarea se face intr-o zona rece, bine ventilata, departe de substanțele incompatibile și cu surse de caldura. Depozitarea se va realiza in recipienți de sticla sau din aluminiu, polietilena de inalta tensiune, oțel inox prevazuți cu capac cu ventil. Containerele / recipienții pentru depozitarea și transportul peroxidului de hidrogen se vor utiliza exclusiv pentru acest produs. Containerele / recipienții cu peroxid de hidrogen in orice concentrație nu se vor depozita pe paleți de lemn. Produsul trebuie ferit de contactul cu impuritați organice sau mecanice, deoarece acestea favorizeaza descompunerea.

Clorura de vinil in condiții normale de temperatura și presiune, este un gaz incolor. Este folosit lichefiat sub presiune. Clorura de vinil are un miros eterat, puțin pronunțat. Este utilizat ca monomer in fabricarea policlorurii de vinil. Este livrat in cisterne sub presiune. Clorura de vinil se depoziteaza in stare lichida in rezervoare sub presiune sau containere din oțel cu inchidere etansa, prevazute cu impamantare pentru evitarea electricitații statice, in zone reci, bine ventilate, departe de surse de caldura și materiale incompatibile. Dușumeaua va fi impermeabila și necombustibila. Rezervoarele de vor fi echipate cu supape de siguranța cu inchidere automata, manometre și opritoare de flacari. Clorura de vinil este un compus periculos și trebuie manipulat cu atenție. Concentrația maxima admisa in atmosfera de lucru este de 5mg/m3 aer. Produsul este extrem de inflamabil. In limitele 4 – 22%, clorura de vinil formeaza cu aerul amestecuri explozive.

Policlorura de vinil (PVC) este o pulbere fina de culoare alba, inodora, solubila in cetona și tetrahidrofuran. Produsul este obținut prin polimerizarea in suspensie a clorurii de vinil. Principalul avantaj al PVC este acela al compatibilitații sale cu mai multe tipuri de aditivi, motiv pentru care este considerat un polimer cu o mare versabilitate. Aceasta compatibilitate permite adaugarea de agenți de ignifugare, deși PVC insuși este un agent ignifug datorita prezenței clorului in structura polimerului. PVC poate fi plastifiat pentru a deveni flexibil, putand fi astfel utilizat pentru obținerea echipamentului medical și a produselor pentru pardoseli. PVC se remarca prin excelente proprietați de izolare electrica, impermeabilitate și rezistența la impact (ideal pentru cabluri electrice, materiale de construcții). Domenii de utilizare : panouri celulare, uși, ferestre ; țevi și fitinguri; ambalaje industriale și alimentare; obiecte parafarmaceutice; echipament medical – recipiente pentru sange, tuburi pentru dializa, manuși chirurgicale, atele, etc. Se livreaza in saci cu valva a 25 de kg netto, paletizați, pretejați cu folie de polietilena, big bags de polipropilena dublați cu polietilena de 1100 și 1300 kg, silovagoane, silocamioane.  Se recomanda depozitarea produsului in spații reci, uscate și bine ventilate departe de materiale incompatibile. Policlorura de vinil prezinta riscul acumularii de energie electrostatica, de aceea silozurile de depozitare se impamanteaza.

Propilenglicol este un produs organic un lichid limpede, vascos, uleios, incolor, higroscopic, cu miros caracteristic. Produsul este foarte ușor solubil in alcool, apa, acetona și cloroform. Propilenglicolul este folosit, in special, in industria cosmetica și farmaceutica, ca solvent in industria parfumurilor, ca agent de legatura in obținerea produselor cosmetice de uz personal (creme cu pretecție solara, creme de ras, șampoane), ca agent de umezire pentru cauciucurile naturale, ca emulgator pentru cremele cosmetice și farmaceutice. Produsul se livreaza in cisterne din oțel inoxidabil, butoaie de polietilena de diferite capacitați, inchise etans. Propilenglicolul se depoziteaza in rezervoare din oțel inoxidabil prevazute cu inchidere hidraulica pentru evitarea patrunderii umiditații. Nu se recomanda depozitarea produsului in lumina directa a soarelui sau la temperaturi ridicate. Propilenglicolul nu este un produs toxic și nu provoaca leziuni sistemice. Propilenglicolul are o presiune scazuta a vaporilor și nu se volatilizeaza. Propilenglicolul este stabil doar daca nu este expus unor temperaturi ridicate, caz in care se descompun.

3.3.   Materii prime

Principalele materii prime de baza pentru S.C. Oltchim S.A. sunt derivate din petrol, respectiv etilena și propilena, pe care societatea le aprovizioneaza de la S.C. PETROM S.A. Sucursala Arpechim Pitești. Cele doua unitați petrochimice au fost inca de la finanțare proiectate pentru a funcționa integrat.

Produsul de baza pe care il furnizeaza petrochimia din cadrul Arpechim Pitești il reprezinta etilena, materie prima principala pentru fabricația de PVC. In Uniunea Europeana etilena poate fi transportata doar prin conducta, transportul CF fiind interzis. Transportul auto al etilenei este riscant, se realizeaza in cisterne speciale și este foarte costisitor. Intre Arpechim Pitești și Oltchim exista o conducta pentru transport etilena, livrarea realizandu-se in condiții de siguranța. Din punct de vedere tehnologic, S.C. Oltchim S.A. nu poate funcționa fara consumul de etilena, fiind legat de realizarea in paralel a producției proprii de soda caustica, clor, clorura de vinil și PVC. Principalul motiv pentru care funcționarea Oltchim depinde de livrarea de etilena il constituie faptul ca in acest mod se asigura consumarea clorului care rezulta din electroliza. Lipsa etilenei are ca efect scaderea majora a producției de soda caustica, aceasta fiind condiționata de posibilitatea de consum a clorului. Din clor și etilena rezulta PVC, produs care are o pondere de peste 35% din volumul de marfa al Oltchim.

Odata cu privatizarea Petrom S.A. și cumpararea pachetului majoritar de catre OMV, acesta din urma și-a concentrat eforturile exclusiv pentru activitațile de extracție, rafinare și distribuție, activitatea petrochimica nefiind una prioritara. Ca urmare a acestei politici Petrom- OMV, a inchis in ultimii ani majoritatea instalațiilor din cadrul petrochimiei, in funcțiune ramanand numai acele instalații care deservesc Oltchim și cele in conexiune cu aceasta activitate.  O soluție de rezolvare a relațiilor comerciale cu Petrom S.A. care asigura in același timp și stabilitatea și independența furnizarii de etilena catre Oltchim, mai ales in actuala situație de criza mondiala, ar fi preluarea petrochimiei de la Arpechim Pitești de catre Oltchim. Aceasta acțiune se poate realiza intr-un termen scurt și ar permite ca Oltchim sa realizeze direct o diminuare a costurilor de producție și o ieftinire a produselor finale, ca singura posibilitate viabila de depașire a actualei crize. In noile condiții se va evita poziția de monopol a Petrom pentru furnizarea de etilena. In situația in care Oltchim este proprietar și al petrochimiei Arpechim Pitești, materiile prime din care se produce etilena vor putea fi cumparate și din alte surse, in afara de Petrom. In plus, aceste materii prime au cotații zilnice (fața de cotații trimestriale, la contract, cum sunt la etilena), ceea ce permite ajustarea imediata a costurilor de fabricație fața de condițiile pieței, atat pentru etilena, cat și pentru produsele derivate din aceasta.

Din punct de vedere tehnologic, Oltchim nu poate funcționa fara a consuma etilena, fiind legat de realizarea in paralel a producției proprii de soda caustica și clor. Etilena este materia prima care asigura consumarea clorului rezultat din electroliza, din aceste materii prime rezultand PVC. Posibilitatea de consumare a clorului reprezinta condiția esențiala pentru funcționarea electrolizelor la capacitate și limiteaza volumul de producție de soda caustica. De altfel, instalațiile care funcționeaza la S.C. Oltchim S.A. sunt constituite intr-un sistem integrat, menit sa asigure o prelucrare cat mai avansata a clorului și hidrogenului rezultate din procesul de electroliza, impreuna cu alte materii prime. Daca hidrogenul poate fi eliberat in atmosfera, nefiind un gaz toxic, clorul trebuie consumat integral sau vandut catre alți producatori pentru care acesta este materie prima. Posibilitațile de valorificare prin vanzare a clorului sunt limitate, deoarece sunt mulți producatori de soda caustica, toți avand capacitațile de producție limitate in funcție de posibilitatea de vanzare a clorului rezultat, dar sunt puțini consumatori de clor.

Activitatea S.C. Oltchim S.A. a fost influențata in primele noua luni ale anului 2009, de criza petrolului din prima jumatate a anului 2009, caracterizata prin creșteri spectaculoase ale prețului petrolului pe piețele internaționale cu implicații asupra produselor derivate din acesta. Comparativ cu aceeași perioada a  anului 2008, prețurile la principalele materii prime (derivate din petrol) utilizate in procesul de fabricație, respectiv etilena și propilena au inregistrat creșteri semnificative astfel: prețul la etilena a crescut in medie cu 21%, iar prețul la propilena a crescut cu 9%. De asemenea, prețul la energia electrica a inregistrat creșteri de 23%. In condițiile in care prețurile la produsele obținute prin prelucrarea acestor materii prime au inregistrat creșteri la export nesemnificative, aceste creșteri de prețuri au afectat in mod direct profitul de exploatare, și implicit profitul pe total activitate.

3.4. Furnizori și clienți

Principalii furnizori ai S.C. Oltchim S.A. se numara: Arpechim Pitești, Societatea Naționala a Sarii și CET Govora Ramnicu Valcea.

Arpechim Pitești este un complex petrochimic fondat inca din anul 1964 prin construirea unei fabrici de negru de fum. Din anul 1977 aceasta a devenit o sucursala, odata cu inființarea Societații Naționale a Petrolului – PETROM – o societate puternica, moderna și complet integrata. Arpechim este o unitate puternica, cea mai mare și cea mai complexa platforma petrochimica din Romania, un nume recunoscut pe plan intern și internațional. Angajata in sistemul de retehnologizare, Arpechim are implementat sistemul calitații și este prima companie din Romania care folosește un regim de producție 5 module ale sistemului informatic pentru administrație și management, integrat. Prioritatea și interesul Arpechim in momentul de fața o reprezinta calitatea deosebita a produselor și serviciilor sale, cererea și pastrarea unor relații parteneriale solide, realizarea unui dialog deschis cu clienții și beneficiarii sai, grija pentru mediul inconjurator și pentru diminuarea poluarii determinate fie de procesele tehnologice, fie de folosirea produselor.

Arpechim este principalul furnizor de etilena al S.C. Oltchim S.A. Pe piața externa, Arpechim s-a impus in special cu produsele : benzine, motorine ecologice, polietilena de mica densitate, polietilena de mare densitate, acrilonitril, cianura de sodiu, negru de fum, hidrocarburi aromatice. Pentru desfașurarea activitaților comerciale sunt organizate anumite compartimente prin care se realizeaza un contact direct cu piața externa cu import și export, facilitand creșterea vitezei operațiunilor comercial – financiare cu efecte favorabile asupra eficienței activitații societații.

Un alt furnizor important de materii prime pentru Oltchim este Salrom, pentru care un consorțiu, format din Oltchim și firmele Uzinele Sodice Govora, Upsom Ocna Mureș și Chimcomplex Borzești și-a exprimat, anul trecut, intenția de preluare.

Societatea Naționala a Sarii S.A. asigura in cadrul economiei naționale, continuitatea tradiției miniere a exploatarii sarii. Salrom are ca obiect de activitate exploatarea, gestionarea și comercializarea sarii și a substanțelor nematalifere (calcar, mica, grafit, feldspat) cat și promovarea turismului de tratament și agrement in saline. Persoana juridica romana cu capital integral de stat, Societatea Naționala a Sarii S.A. este o societate pe acțiuni fiind continuatoarea a diverse forme de organizare specifice diferitelor etape de dezvoltare a societații : direcție generala, centrala și regie autonoma. Cunoscuta fiind ca unul dintre cei mai vechi producatori de sare, Romania constituie un potențial important in ceea ce privește aceasta resursa naturala, ea situandu-se din acest punct de vedere intre primele țari din Europa.

Pentru o buna distribuție a produselor sale, S.N.S. și-a dezvoltat o rețea proprie de distribuție, care include depozite la : București, Craiova, Timișoara, urmand a mai fi puse in funcțiune doua depozite la Bacau și Dej. Societatea Naționala a Sarii este recunoscuta pe plan internațional, fiind membra a ”Asociației Europene a Producatorilor de Sare” cu sediul la Bruxelles.

Centrala Electrica de Termoficare Govora a fost pusa in funcțiune in anul 1959 și s-a dezvoltat etapizat, in funcție de dezvoltarea platformei industriale și a municipiului Ramnicu Valcea. In decembrie 2007, CET Govora a implinit 10 de ani de cand organizația este inregistrata in Registrul Comerțului ca societate comerciala cu capital integral de stat, acționarul unic fiind județul Valcea. Profilul de activitate al CET Govora il constituie : producerea și comercializarea energiei electrice și termice; efectuarea de operații de aprovizionare pentru : materiale, utilaje și piese de schimb, combustibili, servicii publice (livrare energie termica); distribuție utilitați și produse industriale (abur industrial, cenușa de termocentrala, deșeuri metalice feroase și neferoase). Prin specificul activitații de baza și pe baza unor reguli de buna practica, prin respectarea cerințelor legale și de reglementare, CET Govora și-a stabilizat poziția de unic producator de abur industrial pe Platforma industriala Ramnicu Valcea – Sud, de unic furnizor de agent termic pentru incalzirea urbana din Ramnicu Valcea și de producator permanent și stabil de energie electrica in țara. Anul 2008 a insemnat pentru CET Govora punerea in funcțiune a doua turbine pentru eficientizarea activitații de exploatare a centralei, micșorarea cantitații de cenușa prin funcționarea cazanelor alimentate cu combustibili solizi cu putere calorifica crescuta. Au fost continuate acțiunile aferente lucrarilor de colectare in stare uscata cenușa și de realizare instalație de producere și transport slam dens (amestec cenușa de termocentrala + apa).

Fondata inca din anul 1966, S.C. Oltchim S.A. ofera produse chimice pentru clienți din peste 80 de țari. Printre cei mai importanți clienți putem menționa :  S.C. Dafcochim S.R.L. Targu Mureș, Teraplast Bistrița, Alcedo București, CET Govora, Prodplast București, BBG Alum Tulcea, Chematex București, Polycom Insulele Virgine, Helm Germania, Interchim Italia, Artingstoll Cipru, Silco Elveția. Rolul inființarii societații mixte in strategia Oltchim a fost acela de a asigura desfacerea producției Oltchim catre clienți cerți cu costuri scazute, de a valorifica superior produsele sale, de a patrunde pe noi piețe externe și a gasi noi furnizori de materii prime, de a reduce poluarea la minim, prin asimilarea de tehnologii ale partenerilor.

S.C. Dafcochim S.R.L. este o societate cu capital privat care are ca obiect principal de activitate comerțul cu ridicata de produse chimice. Inființata in anul 1994 societatea s-a impus treptat pe piața ca una din cele mai importante firme in domeniu din Romania. Partener a numeroase societați de prestigiu din țara și din strainatate , cu un palmares impresionant, Dafcochim comercializeaza o gama larga de produse chimice pentru industrie și agricultura, avand certificat un sistem al calitații concentrat spre satisfacerea deplina a clienților.

S.C. Prodplast S.A. are peste 50 de ani de experiența in domeniul prelucrarii materialelor plastice. Compania este organizata pe 3 fabrici. Este recunoscuta ca lider in Romania prin performanțele produselor sale cat și prin raportul calitate preț. Inființata in anul 1957, S.C. Prodplast S.A. și-a diversificat continuu fabricația, astfel ca, in prezent, produsele sale se adreseaza unei game foarte largi de utilizatori atat industriali cat și casnici, fiind apreciate pe piața romaneasca cat și in 25 de țari din patru continente. Firma are in prezent 100% capital privat, romanesc și strain, fiind cotata la Bursa de Valori din București.

 S.C. Teraplast S.A. Bistrița a fost inființata in anul 1990, prin divizarea Intreprinderii de Materiale de Construcții a Municipiului Bistrița și ingloband secțiile de teracota și de prelucrare a maselor plastice, continua o tradiție de 112 ani in fabricarea cahlelor de teracota. De asemenea, compania are in domeniul prelucrarii maselor plastice o experiența de 30 de ani, fiind cel mai mare procesator de PVC din țara. Teraplast dispune de un sistem de vanzari format din depozite proprii in teritoriu, iar distribuția este asigurata de colaboratorii din toata țara, urmarindu-se in acest fel o acoperire integrala a pieței interne. Totodata, unitatea realizeaza activitați de export atat pe piața est europeana, cat și pe cea central și vest europeana, in țari cum ar fi : Italia, Franța, Germania, Austria, Ungaria, Slovenia, etc. Cu toate ca este o firma cu un nivel tehnologic ridicat, pentru Teraplast angajatul reprezinta resursa cea mai importanta, de profesionalismul caruia depinde succesul companiei. Se urmarește, astfel, in permanența atat ridicarea nivelului de calificare cat și motivarea morala sau materiala a personalului, in prezent in numar de 550 persoane.

3.5. Efectele crizei financiare la Oltchim S.A.

In condițiile dificile din a doua parte a anului 2009, in care activitatea S.C. Oltchim S.A. Ramnicu Valcea a fost afectata de o serie de evenimente excepționale precum și de efectele crizei financiare, comparativ cu 2008, societatea a inregistrat urmatoarele rezultate:

ü     cifra de afaceri a crescut cu 11,3%, respectiv cu 197.071 mii lei, de la 1.749.872 mii lei in anul 2008 la 1.946.943 mii lei in anul 2009;

ü     vanzarile la export au crescut cu 4,6%, respectiv cu 17.839 mii EUR, de la 392.012 mii EUR realizate in anul 2008 la 409.851 mii EUR realizate in anul 2009;ü     activele imobilizate au crescut cu 1,16%, de la 1.095.017 mii lei in 2008 la 1.107.760 mii lei in 2009;

ü     numarul mediu de personal a scazut cu 637 persoane, in principal ca urmare a vanzarii activelor agro – alimentare, de la 4.836 in anul 2008, la 4.199 persoane in 2009;

ü     datorii totale in suma de 1.729.646 mii lei au crescut cu 6,46% fața de anul trecut;

ü     nu a fost in imposibilitate de plata achitandu-și integral, din surse proprii, ratele și dobanzile bancare scadente la toate creditele angajate;

ü     indicatorul EBITDA ( profit din exploatare + amortizare ) realizat la 12 luni este de 32.622 mii lei, echivalent 8.858 mii EUR;

ü     pierdere preliminata de 225.646 mii lei echivalent a 61.272 mii EUR, fața de un profit programat pe 2009 de 9.300 mii lei și fața de pierderea inregistrata in 2008 care a fost de 95.894 mii lei. Din activitatea de exploatare s-a inregistrat o pierdere in valoare de 73.080 mii lei iar din activitatea financiara de 152.566 mii lei.

Principalele cauze ale acestor rezultate inregistrate sunt :

1.     efectele crizei financiare mondiale

S.C. Oltchim S.A. valorificand la export de 78% din cifra de afaceri, incepand cu luna octombrie 2009 a fost afectata in mod direct de criza financiara mondiala, astfel :

a) reducerea accentuata a prețurilor de vanzare la principalelor produse. La PVC, principalul produs al societații cu o pondere in cifra de afaceri de aproximativ 36%, prețurile medii de vanzare la export au scazut cu 32% in perioada octombrie – decembrie 2009, iar scaderea continua și in luna ianuarie 2010. La Dioctilftalat, un alt produs principal, cu 12% pondere in cifra de afaceri, prețurile medii la export au scazut cu 34% in perioada octombrie  - decembrie 2009 și de asemenea scaderile continua și in luna ianuarie 2010. Pierderile totale determinate de scaderea prețurilor la produsele Oltchim, datorita efectelor crizei mondiale, sunt in suma de 57.104 mii lei, formata din : 7.019 mii lei pierderi din vanzarea produselor finite in stoc la 30 septembrie 2009 și 50.085 mii lei pierderi determinate de marfa ramasa in stoc la 31 decembrie 2009.

b) funcționarea redusa la 55% din capacitate, in perioada octombrie – decembrie 2009, a dus la pierderi totale in suma de 6.628 mii lei rezultate din cheltuielile convențional constante (amortizare și salarii) la instalațiile care nu au funcționat in aceasta perioada datorita lipsei de etilena.

c) inchiderea unor capacitați de producție. Datorita faptului ca odata cu criza economica mondiala, prețurile și piața de solvenți clorurați și apa oxigenata au scazut, au fost inchise cele doua capacitați de producție, și s-a creat provizion pentru valoarea ramasa a activelor fixe aferente acestora in suma de 1.224 mii lei . De asemenea, pentru Instalația Monomer, care a fost oprita din lipsa de materii prime (etilena) s-a creat un provizion parțial de 3.108 mii lei. In total valoarea provizioanelor constituite la 31 decembrie 2009 la mijloacele fixe este de 4.332 mii lei.

d) criza financiara mondiala a condus și la o lipsa de lichiditați pe piața interna cu consecințe in probleme financiare ale unor clienți interni, motiv pentru care s-au creat provizioane de 14.422 mii lei.

e) creșterea dobanzilor pe piețele interbancare, in special pe piața romaneasca a avut consecințe nefavorabile asupra activitații Oltchim. Astfel, ROBOR la o luna (contracte incheiate de Oltchim in lei sunt raportate la acest indicator) a crescut pe piețele interbancare din Romania in semestrul II de la 12,01% la 30 iunie 2009 la 15,35% la 31 decembrie 2009, in interiorul perioadei (luna octombrie) atingand și 50%. De asemenea, EURIBOR la o luna a crescut de la 4,44%  la 30 iunie 2009, pina la 5,197%  la jumatatea lunii octombrie 2009. EURIBOR  a inceput sa scada spre sfarșitul anului (sfarșit noiembrie și luna decembrie) dar dobanzile pe perioada iulie – octombrie au fost mari. Astfel, in condițiile unui portofoliu de credite comparabil ca valoare cu semestrul I, in semestrul II valoarea dobanzilor achitate de Oltchim este cu 6.999 mii lei mai mare (38.204 mii lei valoare dobanzi achitate in semestrul II comparativ cu 31.205 mii lei valoare dobanzi achitate in semestrul I).

f) instabilitatea monedei naționale și deprecierea accentuata a cursului de schimb leu/EUR in a doua parte a semestrului II (comparativ cu 30.06.2009  acesta s-a depreciat cu 9,3% de la 3,6475 lei/EUR la 3,9852 lei/EUR la sfarșitul anului) a condus la inregistrarea de pierderi din diferențe de curs valutar. Pierderea neta  diferența intre cheltuieli și venituri din diferențele de curs valutar ) determinata de creșterea cursului de schimb leu/EUR și leu/USD, in anul 2009, este de 65.202 mii lei.

 

Structura Vanzarilor 2009

http://www.oltchim.ro/uploaded/structuravanzarilor.jpg

Din totalul vanzarilor 22% este destinat pieței interne, Oltchim fiind unicul distribuitor de PVC, polioli polieteri și plastifianți. In anul 2009, 37,5% este ponderea PVC din totalul vanzarilor, 28,7% reprezinta ponderea livrarilor de propenoxid și polioli (intermediari pentru poliuretani) , iar 14,4% reprezinta ponderea produselor clorosodice din total vanzari 2009.

 Ponderea Produselor in Total Vanzari 2009

http://www.oltchim.ro/uploaded/pondereprodusetotal.jpg

In prezent, Oltchim iși comercializeaza produsele in 80 de țari, are 300 de parteneri mondiali și livreaza pe piața externa 78% din totalul vanzarilor, astfel:

ü     36,8% este ponderea PVC in totalul exporturilor;

ü     32,8% reprezinta ponderea exporturilor de propenoxid și polioli (intermediari pentru poliuretani);

ü      14,6% reprezinta pondere pentru produsele clorosodice in total export 2009.

Ponderea Produselor in Exporturi 2009

http://www.oltchim.ro/uploaded/pondereaproduselor.jpg

Din punct de vedere geografic, produsele Oltchim sunt exportate astfel : 23% se indreapta catre Orientul Mijlociu inclusiv Turcia, 39,6% se indreapta catre Europa Centrala și de Est și 33,8% reprezinta exporturi in Europa de Vest.

Exporturi pe Zone Geografice 2009

http://www.oltchim.ro/uploaded/exporturizone.jpg

2.               constituirea de provizioane in suma totala de 8.500 mii lei pentru participațiile Oltchim S.A. la doua societați mixte : S.C. OLTQUINO S.A. Ramnicu Valcea (5.075 mii lei) și S.C. SISTEMPLAST S.A. Ramnicu Valcea (3.425 mii lei).

3. efectele nerealizarii operațiunii de majorare a capitalului social cu datoria inregistrata fața de AVAS

Datorita faptului ca Oltchim inregistreaza capitaluri proprii negative, fiind ”nebancabila” nu a reușit obținerea de finanțari pentru plata datoriilor inregistrate fața de principalii furnizori, ceea ce a condus la calculul de penalitați de catre aceștia la un nivel de 9.845 mii lei.

4.  pierderile inregistrate de Divizia agro – alimentara (active vandute in anul 2009) in suma totala de 26.186 mii lei au afectat de asemenea in mod negativ activitatea economico – finaciara a anului 2009. Subunitațile agro – alimentare Avicola Babeni, Suinprod Babeni și FNC Babeni au inregistrat pierderi in perioada 1 ianuarie – 31 martie (data cand au fost vandute) in suma de 8.112 mii lei, iar Fabrica de Conserve Raureni (inclusiv din scaderea prețurilor la produsele finite in stoc) a inregistrat pierderi in suma totala de 18.074 mii lei. Activitatea acestor subunitați agro – alimentare a fost una conexa, neavand legatura cu activitatea principala a Oltchim de producere și comercializare produse chimice.

5. creșterea accentuata a prețului la principalele materii prime (etilena și propilena) comparativ cu prețurile de vanzare a principalelor produse fabricate din acestea (PVC, polioli – polieteri), in semestrul I 2009 au avut un efect nefavorabil cuantificat in rezultatele financiare ale anului 2009 cu o valoare de 31.808 mii lei . Aceasta a fost determinata de creșterea prețului petrolului. Etilena și propilena fiind derivate din petrol, creșterea prețurilor la acesta au influențat direct prețurile de cumparare la etilena și propilena.

3.6.   Strategii de dezvoltare la S.C. Oltchim S.A.

Pentru anul in curs, obiectivele S.C. Oltchim S.A. sunt menținerea operaționala și securizarea materiilor prime prin atragerea de resurse financiare, demers vital in activitatea combinatului valcean. Acest lucru va permite asigurarea unor prețuri competitive a produselor pe plan internațional. Guvernul a decis sa inceapa procedurile de evaluare a modului in care statul poate sprijini financiar combinatul chimic Oltchim, companie afectata puternic anul trecut de criza, principala varianta avuta in vedere fiind acordarea de garanții de stat la contractarea unui imprumut. Valoarea acestui imprumut urmeaza sa fie stabilita de companie.

Pentru Oltchim perfecționarea continua reprezinta o condiție de succes. Din acest motiv, compania a inceput un program amplu de modernizare și retehnologizare care se va finaliza in anul 2011. La sfarșitul acestui program, Oltchim va deveni o companie flexibila, performanta, cu o echipa implicata, cu impact minim asupra mediului și cu legaturi stranse cu comunitatea. Eforturile companiei vizeaza personalul angajat, procesele tehnologice, gama de produse, protecția mediului și cultura calitații. Rezultatele modernizarii tehnologice au fost deosebit de benefice pentru angajați, autoritați și comunitatea locala. Cel mai important efect a fost reducerea poluarii mediului, eliminandu-se o sursa potențiala de poluare cu mercur a aerului, apelor curgatoare și solului. Un alt efect deloc neglijabil este reducerea consumului energetic, care este cu 30% mai mic decat in cazul altor procedee de electroliza. Au fost astfel create premisele pentru ca Oltchim sa devina un jucator competitiv pe piața. Cu soda caustica astfel fabricata de foarte buna calitate, fara conținut de mercur sau sare, cu un preț competitiv, patrunderea pe noi piețe și contractarea unor clienți mai pretențioși a ramas doar o problema de timp. De altfel, legislația europeana aparuta in ultimii ani obliga companiile producatoare care pun pe piața produse chimice sa-și asume unele obligații privind protecția sanatații omului și a mediului.

Oltchim este intotdeauna la curent cu ultimele tehnologii și descoperiri in domeniul chimiei, inovand continuu prin activitatea lor de cercetare. Toate aceste lucruri sunt efectuate pentru a putea oferi cele mai bune produse cu un impact minim asupra mediului. Pana in anul 2011 se au in vedere urmatoarele obiective : se continua modernizarea și retehnologizarea instalațiilor de Policlorura de vinil I și II, Propenoxid și Polieteri polioli; achiziționarea unei noi instalații de electroliza cu membrana schimbatoare de ioni, care sa inlocuiasca instalația de electroliza de mercur și achiziționarea unei noi instalații de clorura de vinil bazata pe o tehnologie de varf la nivel mondial.

Oltchim se concentreaza asupra crearii unei culturi a calitații in cadrul companiei. Mediul de lucru, produsele, contactul cu clienții, distribuția, toate aceste arii sunt imbunatațite continuu din punct de vedere calitativ. Compania implica echipele in procesele de asigurare a calitații și certificare pentru a le insufla entuziasmul pentru calitate. Oltchim a fost printre primele companii certificate pe linie de calitate in Romania și se dorește menținerea acestei tradiții pentru standardele de calitate ce vor aparea in viitor.

Echipa Oltchim se remarca pentru respectul acordat mediului. Din mediu se obțin resursele de care compania are nevoie, de aceea se face tot posibilul pentru a avea un impact extrem de mic asupra mediului inconjurator. Oltchim desfașoara programe pe termen lung pentru protecția mediului, care se refera atat la retehnologizare cat și minimizarea consecințelor ”poluarii trecute”. Pana in 2014 compania are urmatoarele obiective : modernizarea celor doua stații existente de epurare ape uzate; achiziționarea unui incinerator de reziduuri organo – clorurate lichide și gazoase; inchiderea actualelor depozite de deșeuri periculoase și nepericuloase; deschiderea unor depozite moderne de deșeuri periculoase și nepericuloase; monitorizarea emisiilor și imisiilor din aer.

Strategia de dezvoltare a Oltchim prevede preluarea și integrarea activitații petrochimice a rafinariei Arpechim Pitești, preluarea unui pachet de minim 51% din acțiunile Exploatarii de Sare Valcea și construirea unei centrale electro – termice. Astfel, combinatul urmarește reducerea costurilor de producție și asigurarea independenței energetice. Dezvoltarea este conceputa in doua etape iar investițiile ce urmeaza a fi derulate atat in combinat cat și in Arpechim sunt estimate la 1.060 milioane EUR.  Oltchim estimeaza ca in 2013, cand se vor finaliza proiectele de investiții, cifra de afaceri se va ridica la 2,5 miliarde EUR iar profitul anual se va cifra la 200 milioane EUR.  Sumele destinate finanțarii acestor investiții vor fi obținute din imprumuturi bancare și de la fondurile de investiții.

 

Concluzii si propuneri

            Una dintre masurile anticriza discutate de sindicate cu Ministerul Economiei este conversia in acțiuni a creanței deținute de AVAS asupra combinatului chimic Oltchim Ramnicu Valcea.

Propunerea este inclusa intr-un document care centralizeaza sugestiile grupurilor de lucru pentru 'Platforma comuna de masuri anticriza'. Datoriile totale ale Oltchim sunt de aproape 500 de milioane de euro, din care creanța AVAS este de 140 de milioane de euro. Autoritațile au format 3 comisii de lucru, impreuna cu sindicatele și patronatele, care vor discuta  despre masuri de relansare a economiei și de protecție sociala, acestea urmand sa fie incluse in bugetul pe 2010 pentru a combate criza financiara. Grupurile funcționeaza la Ministerul Muncii și Protecției Sociale, Ministerul Economiei și Ministerul Finanțelor Publice. Oltchim intenționeaza de aproape doi ani sa cumpere de la Petrom, principalul sau furnizor de materii prime, firma Petrochemical Argeș, dar nu dispune de fondurile necesare.

Totodata, discuțiile din cadrul grupurilor de lucru vizeaza și garantarea de catre Guvern, in perioada 2010-2013, a unor credite pentru investiții in valoare de aproximativ 320 milioane de euro. Oltchim va negocia un credit de 100 mil. euro pentru achiziția petrochimiei de la Arpechim. Oltchim va negocia contractarea unui credit bancar, cu banca Eximbank, in valoare de 100 milioane de euro pentru finanțarea achiziției activitații de petrochimie de la rafinaria Arpechim Pitești a Petrom și asigurarea capitalului de lucru, operațiunile fiind aprobate de companie la sfarșitul lunii decembrie. Achiziția activelor este sub 20% din activele imobilizate. Analizand punctul de pe ordinea de zi a ședinței referitor la preluarea de catre Oltchim de la Petrom a petrochimiei de la Arpechim Pitești, Adunarea Generala Extraordinara a Acționarilor a constatat ca aceasta problema este de competența Consiliului de Administrație, valoarea de achiziție a activelor fiind mai mica decat 20% din totalul activelor imobilizate, mai puțin creanțele', se arata intr-un comunicat al companiei de stat, remis Bursei, citat de NewsIn. Președintele Consiliului de Administrație al companiei, Constantin Roibu, și directorul economic al Oltchim, Vasile Mandica, au fost imputerniciți sa negocieze creditul și garanțiile aferente.

Achiziția petrochimiei de la Arpechim Pitești, operațiune aprobata de Consiliul de Administrație al Oltchim, prevede preluarea activului (teren, mijloace fixe și obiecte de inventar), personalului aferent, activitații de petrochimie, stocurilor de materii prime, materiale, piese de schimb, investiții in curs și produse finite existente in cadrul activului. Conducerea executiva a fost imputernicita sa negocieze cu Petrom condițiile și termenii operațiunii.

Bibliografie

ü     Daniela Roventa Frumusani „Resurse Umane si Dezvoltarea Organizationala”, Editura Cavallioti ,Bucuresti 1999;

ü     Epure, D. T. -  Economia intreprinderii”, Ed. Economica,  Bucuresti, 2003;

ü     Epure D. T. –Intreprinderea, componente economice aplicative”, Ed.Universitaria, Craiova, 2006;

  1. Epure, D. T.– “Expansiunea intreprinderii si mediul de afaceri”, Ediutra Ex Ponto, Constanta, 2005;

  1. Epure, D., Nedelea, A. – “Strategii de intreprindere”, Editura Muntenia, Constanta, 2008;

ü     Ionescu Gh., Cazan E., „Modelarea si optimizarea deciziilor manageriale”, Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 2005;

ü     Nicolescu Ovidiu, Verboncu Ion, - ‘‘Management’’, Ed.economica,  Bucuresti, 1995;

ü     Olaru A., - „Management”, Ed. Europlus, Galati, 2004;

ü     Niculescu N., - “Economia intreprinderii”, Constanta, Muntenia 2004;

ü     Petrovici, VirgilBazele managementului, Editura Muntenia, Constanta, 2006;

ü     Petrovici, VirgilManagementul resurselor umane, Editura Muntenia, Constanta, 2007;

ü     Ploae V.,  Ruiz S.Managementul intreprinderilor mici si mijloci”i –Editura EX PONTO, Constanta, 2001;

ü     Popescu, Leonica (coord.) – “Resurse umane – comportament si management”, Editura Cimer* ES, Bucuresti, 2005;

ü     Preda M., “Comportament organizational”, Ed. Polirom, Iasi, 2006;

ü     Rusu, Corneliu – “Calitatea managementului firmei”, Editura Economica, Bucuresti, 2008;

ü     www.oltchim.ro;

ü     www.wall-street.ro;

ü     www.financiarul.com;

ü     www.capital.ro;

ü      www.zf.ro;

ü      www.standard.ro.
{ Politica de confidentialitate } Nu se poate descarca referatul
Acest referat nu se poate descarca

E posibil sa te intereseze alte referate despre:


Copyright © 2019 - Toate drepturile rezervate QReferat.ro Folositi referatele, proiectele sau lucrarile afisate ca sursa de inspiratie. Va recomandam sa nu copiati textul, ci sa compuneti propriul referat pe baza referatelor de pe site.
{ Home } { Contact } { Termeni si conditii }

Referate similare:Cauta referat