QReferate - referate pentru educatia ta.
Referatele noastre - sursa ta de inspiratie! Referate oferite gratuit, lucrari si proiecte cu imagini si grafice. Fiecare referat, proiect sau comentariu il poti downloada rapid si il poti folosi pentru temele tale de acasa.AdministratieAlimentatieArta culturaAsistenta socialaAstronomie
BiologieChimieComunicareConstructiiCosmetica
DesenDiverseDreptEconomieEngleza
FilozofieFizicaFrancezaGeografieGermana
InformaticaIstorieLatinaManagementMarketing
MatematicaMecanicaMedicinaPedagogiePsihologie
RomanaStiinte politiceTransporturiTurism
Esti aici: Qreferat » Referate economie

Analiza activitatii de productie si comercializare
ANALIZA ACTIVITATII DE PRODUCTIE SI COMERCIALIZARE

Studiu de caz

Se considera urmatoarea situatie conform tabelului de mai jos:

Tabel nr. 1 – mii lei

Nr. crt
Indic.

ANI

Indici (%)

n-2

n-1

n

3/2

4/2

4/3

0

1

2

3

4

5

6

7

1

Ca

393733

27882

22664

7.08

5.76

81.28

2

Qf

393733

27882

22664

7.08

5.76

81.28

3

Qe

396205

28091

22770

7.09

5.75

81.06

4

VA

208258

16699

13553

8.02

6.51

81.16

     Se cere:

a) analiza dinamicii activitatii de productie si comercializare pe baza indicatorilor valorici si a indicilor indicatorilor valorici (tabelul 1);

b) analiza raportului static si dinamic dintre indicatorii valorici (tabelele 2 si 3).

     Rezolvare:

    a) CA = Qv + Vmf + Vsb     

    CA n-2 = 393733+ 0 + 0 = 393733

    CA n-1 = 27882 + 0 + 0 = 27882

    CA n   =  22664 + 0 + 0 = 22664

   Qf = Pf + Sv + Li + Clr

   Qf n-2 = 393733

   Qf n-1 = 27882

   Qf n    = 22664

  Qe = Qv + Qs + Qi

Qe n-2 = 393733+ 0 + 2472 = 396205

Qe n-1 = 27882 + 0 + 209 = 28091

Qe n   = 22664 + 0 + 106 = 22770

VA = Qe – Ci

Ci =  cheltuieli cu materii prime si materiale consumabile(rd 11) + alte cheltuieli materiale (rd 12) + alte cheltuieli externe (rd 13) + cheltuieli privind prestatiile externe (rd 25)

Ci n-2 = 74195 + 3761 + 8931 + 101060 = 187947

Ci n-1 = 4480 + 262 + 705 + 5945 = 11392

Ci n = 3750 + 815 + 619 + 4033 = 9217

VA n-2 = 396205 – 187947 = 208258

VA n-1 = 28091 – 11392 = 16699

VA n = 22770 – 9217 = 13553

      Concluzii:

Analizand datele din tabelul nr.1 rezulta o scadere a cifrei de afaceri din anul „n-2” in anul „ n” de la 393733mii  lei la 22664 mii lei respectiv cu 94,24%. De asemenea productia de marfuri a scazut in anul „n” fata de anul „n-2” de la 393733 mii lei la 22664mii lei respectiv cu 94,24%.

Se observa o egalitate intre cifra de afaceri si productia de marfuri fabricate ceea ce inseamna ca se va mentine proportionalitatea intre dinamica stocurilor si dinamica livrarilor.

Productia exercitiului si valoarea adaugata s-a redus din anul „n-2 in anul „n”cu 373435mii lei, respectiv 194705 mii lei.

La analiza indicatorilor valorici pe baza indicilor se observa ca productia fabricata a depasit productia exercitiului de la 81,28> 81,06 ceea ce reliefeaza reducerea stocurilor de productie neterminata si a consumului intern.

De asemenea valoarea adaugata a avut un ritm de crestere inferior fata de productia exercitiului 8,02> 7,09 ceea ce reflecta cresterea gradului de valorificare a resurselor materiale. 

            Datorita scaderii cifrei de afaceri pe perioada celor 3 ani se recomanda:

-        micsorarea salariilor

-        reducerea costurilor cu transportul

-        atentie sporita asupra veniturilor si cheltuielilor

      -    reducerea consumului de carburant si a orelor suplimentare efectuate de salariatii societatii.

      -    orientarea atenta a politicii pietii.

Pe baza datelor din tabelul nr. 1 s-au obtinut urmatoarele relatii:

Tabel nr. 2

Nr.crt.

Specificatie

n-2

n-1

n

1

1

1

1

2

0,994

0,992

0,995

3

0,526

0,594

0,595

     Concluzii:

- Raportul CA si Qf  exprima modificarea survenita in activitatea de prestari servicii si alte venituri excusive ale firmei si cele extraordinare.

CA / Qf  ≥ 1 → ne indica o situatie favorabila

- Raportul dintre Qf si Qe caracterizeaza evolutia productiei exercitiului care trebuie sa fie mai mare sau egal cu 1.

In cazul nostru Qf / Qe < 1 →este situatie nefavorabila

- Raportul dintre VA si Qe exprima ponderea cresterii cu achizitiile.

Va / Qe < 1 →ne indica o situatie nefavorabila.

Situatia raportului dinamic dintre indicii indicatorilor valorici conform datelor din tabelul nr. 1 este urmatoarea:

                                                                                                    Tabel nr. 3

Nr. crt.

Indicatori

n-2

n-1

n

1

CA

100

7.08

5.76

2

Qf

100

7.08

5.76

3

Qe

100

7.09

5.75

4

VA

100

8.02

6.51

5

1

1

1

6

1

0,998

1,002

7

1

1,131

1,132

       Concluzii:

Din situatia raporturilor curente se poate constata ca evolutia indicata este cea dorita. S-a realizat la toti indicii o situatie favorabila.

Analiza cifrei de afaceri

Se considera urmatoarele date conform tabelelor de la fiecare subpunct din cerinte:

            Se cere:

a) analiza evolutiei in timp a cifrei de afaceri fara a lua in consideratie rata inflatiei;

b) analiza evolutiei in timp a cifrei de afaceri luand in consideratie rata inflatiei;

c) analiza cifrei de afaceri pe piete de desfacere;

d) analiza cifrei de afaceri pe clienti;

e) analiza factoriala a cifrei de afaceri.

            Informatii suplimentare:

-        70% din totalul cifrei de afaceri este obtinuta in judetul Galati, 20% in judetul Braila si 10% in judetul Tulcea in anul n-2, 60% din totalul cifrei de afaceri este obtinuta in judetul Galati, 10% in judetul Braila si 30% in judetul Tulcea in anul n-1, 55% din totalul cifrei de afaceri este obtinuta in judetul Galati, 35% in judetul Braila si 10% in judetul Tulcea in anul n;

-        40% din totalul cifrei de afaceri este obtinuta din vanzarile catre clientii traditionali, 30% catre clientii intre 1 si 5 ani si 30% catre clientii noi in anul n-2, 40% din totalul cifrei de afaceri este obtinuta din vanzarile catre clientii traditionali, 30% catre clientii intre 1 si 5 ani si 30% catre clientii noi in anul n-1, 50% din totalul cifrei de afaceri este obtinuta din vanzarile catre clientii traditionali, 30% catre clientii intre 1 si 5 ani si 20% catre clientii noi in anul n;

-        a) analiza evolutiei in timp a cifrei de afaceri fara a lua in consideratie rata inflatiei;

-       

                                                           Tabel nr. 4 - mii lei

Nr. crt.

Indicatori

n-2

n-1

n

1

CA

393733

27882

22664

2

Ritm de crestere cu baza fixa

-

7.08

5.76

3

Ritm de crestere cu baza in lant

-

7.08

81,28

 Ritm de crestere cu baza fixa :

  n-1 =(27882/393733)* 100 = 7.08

  n = (22664/393733)*100 = 5.76

Ritm de crestere cu baza fixa :

  n-1 =(27882/393733)* 100 = 7.08

  n = (22664/27882)*100 = 81.28

  Concluzii:

            Analizand datele din tabelul nr.4 observam ca CA este intr-o continua scadere, din anul n-2 in anul n-1 reducandu-se cu 92,92% respectiv de la 393733 mii lei la 27882 lei, in anul n fata de anul n-2 , scaderea a fost una semnificativa, CA scazand cu 94.24% respectiv de la 393733 mii lei la 22664 mii lei.

Se impune analiza in detaliu a structurii cifrei de afaceri, a pietei de desfacere, a clientilor, pentru a determina scaderile cifrei de afaceri.

b) analiza evolutiei in timp a cifrei de afaceri luand in consideratie rata inflatiei;

                                                  Tabel nr. 5

Nr. crt.

Indicatori

Anul

R(%)

n-2

n-1

n

1

CA

393733

27882

22664

-

2

Cresterea anuala a CA (%)

-

-92,92

-18,72

-55,823

Cresterea anuala a preturilor (%)

4,8

6

6

4

CA corectata

393733

26301

20168

5

Cresterea reala a CA(%)

-

-93,32

-23,32

-58,32

 

                -92,92 – 18,72

RCa% =                              = - 55,82                       2

                        2


             1 – 0,9292

n-1 =                        -1   * 100 = - 93,32

               1+ 0,06


            1 – 0,1872 

 n =                         - 1  * 100 = - 23,32

              1+ 0,06

CA corectata (n-1) = (100% - 93,32%) = 6,68

                        n-1 = 393733* 6,68% = 26301

CA corectata (n) = (100% - 23,32%) = 76,68%

                       n = 26301*76,68% = 20168

                 - 93,32 – 23,32

RCA% =                                  = - 58,32

                             2

  Concluzii :

            Din datele rezultate in tabelul nr.5 observam ca rata inflatiei de 6 % in anii „n-1” si „n” a determinat o scadere mai mare a cifrei de afaceri, respectiv de  93,32%  in anul „n-1” fata de 92,92%.In anul „ n” se observa o diferenta semnificativa, cifra de afaceri scazand cu 23,32% fata de 18,72%.

c) analiza cifrei de afaceri pe piete de desfacere;

                                                                         Tabel nr. 6 – mii lei

Den. piete

n-2

n-1

n

Galati

275613

16729

12465

74,51

4,52

6,07

Braila

78747

2788

7932

284,50

10,07

3,54

Tulcea

39373

8365

2266

27,09

5,76

21,25

Total CA

393733

27882

22664

81,28

5,76

7,08

  Anul  „n-2”  :

 Galati :  70% * 393733 = 275613

 Braila :  20% * 393733 = 78747

 Tulcea:  10% * 393733 = 39373

  Anul „ n-1”

  Galati : 60% * 27882 = 16729

  Braila: 10% * 27882 = 2788

  Tulcea: 30% * 27882 = 8365

  Anul „n” :

  Galati: 55% * 22664 = 12465

 Braila: 35% * 22664 = 7932

Tulcea: 10% * 22664 = 2266

                       

            Concluzii :

 Analizand cifra de afaceri pe piete de desfacere se observa ca toate cele 3 piete au inregistrat parcurs descendent din anul „n-2” fata de anul „n”, singura piata a carei diminuare a fost mai lina fiind cea din Braila care a inregistrat o scadere de 70815 mii lei, respectiv 89,93%.

Piata din Galati este intr-o scadere constanta, semnificativa, cifra de afaceri diminuandu-se de la 275613 lei in anul „n-2” la 12465 lei in anul „n”, aproximativ 95,48%.

Si piata din Tulcea inregistreaza o diminuare in anul „n” fata de anul „n-2” de 37107 mii lei, practic o scadere de aproximativ 94,24%.

Se impune o analiza amanuntita pe fiecare piata in parte pentru a afla cauzele care au condus la aceste aspecte negative precum si promovarea atenta a serviciilor pe piata din Braila, singura piata care a inregistrat o scadere relativ minora in comparatie cu celelalte piete.

Se impune o analiza amanuntita pe fiecare piata in parte pentru a afla cauzele care au condus la aceste aspecte negative precum si promovarea atenta a serviciilor pe piata din Braila, singura piata care a inregistrat o scadere relativ minora in comparatie cu celelalte piete.

            Se impune o analiza amanuntita pe fiecare piata in parte pentru a afla cauzele care au condus la aceste aspecte negative precum si promovarea atenta a serviciilor pe piata din Braila,avand in vedere faptul ca este singura piata care este in crestere si pe care firma se poate baza in viitorul apropiat.

            Se recomanda :

-        studierea concurentei pe pietele in scadere si adaptarea preturilor in functie de acestea.

-        realizarea unor chestionare pentru clientii de pe pietele respective pentru a afla de ce nu se mai apeleaza la serviciile firmei.

d) analiza cifrei de afaceri pe clienti;

                                                                Tabel nr. 7 – mii lei

Clienti

Anul

Ponderi

n-2

n-1

n

n-2

n-1

n

Trad.

157493

11153

11332

40

40

50

1-5

118120

8365

6799

30

30

30

noi

118120

8365

4533

30

30

20

Total

393733

27882

22664

100

100

100

Anul „n-2” :

Trad: 40% * 393733 = 157493

1-5:  30% *393733 = 118120

noi: 30% * 393733 = 118120

Anul „n-1” :

Trad: 40% * 27882 = 11153

1-5:  30% * 27882 = 8365

noi: 30% * 27882 = 8365

Anul „n” :

Trad: 50% * 22664 = 11332

1-5:  30% * 22664 = 6799

noi: 20% * 22664 = 4533

            Concluzii :

            Datele din tabelul nr. 7 arata ca cea mai parte a cifrei de afaceri se obtine din prestarea de servicii catre clientii traditionali, respectiv in proportie de 40% in anii „n-2” si „n-1” si de 50% in anul „n”. La clientii noi se observa o scadere a cifrei de afaceri de la 30% in anii „n-2” si „n-1” la 20% in anul „n”.

            Se propun in aceste conditii urmatoarele:

-        aplicarea de politici de atragere a clientilor noi prin incheierea de contracte, prin bonusuri oferite acestora;

-        diversificarea de servicii oferite clientilor;

-        mentinerea clientilor traditionali prin facilitati de plata;

-        publicitate pe mijloacele de transport;

-        extinderea de servicii suplimentare;

-        depozitarea marfurilor pe un termen limitat.

e) analiza factoriala a cifrei de afaceri.

                                                                                                               Tabel nr. 8- mii lei

Nr.crt.

Indicatori

Simbol

n-2               

-0-

n-1

n

-1-     

1

Nr. mediu de salariati

35

48

33

2

Productia marfa fabricata

Qf

393733

27882

22664

3

Cifra de afaceri

CA

393733

27882

22664

4

Productivitatea muncii

W

11249

581

687

5

Grad de valorificare
1

1

1

6

Valoare medie a activelor fixe

din care productive

Mf

Mf’

541097

405823

48195

37110

31425

22940

7

Ponderea activelor fixe productive (%)

0,75

0,77

0,73

8

Gradul de inzestrare tehnica a muncii

15459,91

1004,06

952,27

9

Randamentul activelor fixe productive

0,97

0,75

0,99

Nota:

        Mijloacele fixe direct productive reprezinta 75% din totalul mijloacelor fixe in anul n-2, 77% in anul “n-1” si 73% in anul “n “.

            CA =  •  •

                    Mf      Mf¹     Qf    CA

CA = Ns *          *        *        *      

                     Ns     Mf      Mf¹   Qf

∆CA = CA1 -  CA0 =  22664 – 393733 =  - 371069 lei

1) Influenta nr. mediu de salariati:

                            Qf0    CA0             Qf0      CA0

ΔCA(Ns) = Ns1*       *         -  Ns0 *         *          =

                             Ns0    Qf0              Ns0     Qf0

                         Qf0   CA0                          393733      393733

= (Ns1 – Ns0)*        *              =(33–35)                  *              

                         Ns0   Of0                               35          393733

ΔCA(Ns) = - 22499,03 lei 

 

2) Influenta productivitatii muncii:

  

            Qf                  Qf1       Ca0               Qf0        Ca0

ΔCA               = Ns1           *            -  Ns1           *             =

             Ns                   Ns1    Qf0                 Ns0        Qf0


                Qf1       Qf0       Ca0        22664   393733   393733

= Ns1              -                         = 33            -                        

                Ns1       Ns0       Of0           33         35       393733


             Qf

ΔCA               =  - 348569,97 lei

             Ns

a)     Influenta gradului de inzestrare tehnica:

Mf                   Mf1  Mf'0  Qf0   CA0

 ΔCA              = Ns1 *       *       *       *        -

            Ns                   Ns1   Mf0   Mf'0  Qf0

            Mf0      Mf'0     Qf0      CA0

- Ns1 *         *          *          *          =

          bbb Ns0    Mf0    Mf'0   Qf0

              Mf1   Mf0     Mf'0     Qf0      CA0

=   Ns1           -          *         *          *         =

               Ns1   Ns0     Mf0     Mf'0     Qf0

           31425     541097      405823   393733     393733

= 33                  -                 *             *              *                   

                33         35            541097   405823    393733


Mf                  

 ΔCA              = - 348367,35 lei

            Ns

 

b)Influenta ponderii mijloacelor fixe:

                   

ΔCA=  

Mf'                 

 ΔCA              =  - 610,03lei                     

            Mf

c)Influenta randamentului mijloacelor fixe:

Qf'                   Mf1    Mf'1  Qf1   CA0  

 ΔCA              = Ns1*        *       *        *           -                             

            Mf'                   Ns1    Mf1   Mf'1  Qf0

             Mf1     Mf'1     Qf0     CA0

- Ns1 *         *          *          *          = 

             Ns1     Mf1     Mf'0   Qf0


               Mf1   Mf'1     Qf1      Qf0      CA0

 = Ns1  *       *        *           -   -        *       

               Ns1    Mf1      Mf'1    Mf'0     Qf0


Qf'                  

 ΔCA              = + 407,413 lei                             

            Mf'                  

Verificare:


             Qf                   Mf                   Mf'                   Qf'

ΔCA               =ΔCA            +ΔCA              +ΔCA             

             Ns                   Ns                   Mf                    Mf'

- 348569,97  = - 348367,35 – 610,03 + 407,413 = 0

3) Influenta gradului de valorificare a mijloacelor fixe:


           CA                Qf1         CA1           Qf1       Ca0

ΔCA               = Ns1            *          - Ns1         *           =

            Qf                 Ns1        Qf1            Ns1      Qf0


             Qf1   CA1   CA0                     

= Ns1*      *           -             = 33*686,79*(1-1) = 0

            Ns1    Qf1       Qf0        

Verificare:

                                             Qf                       CA

ΔCA = ΔCA(Ns) + ΔCA               +  ΔCA              

                                             Ns                       Qf

- 371069 = - 22499,02 – 348569,97 + 0 = 0

   Concluzia :

Din analiza factoriala a cifrei de afaceri se observa ca exista o influenta negativa deoarece a scazut numarul mediu de salariati si a ponderii mijloacelor fixe productive.

O influenta pozitiva a avut-o productivitatea  muncii si randamentul activelor fixe productive.

 In concluzie, firma nu dispune in perioada analizata mai sus de mijloace fixe in stare buna de functionare care sa poata acoperi comenzile, probabil mijloacele fixe sunt in reparatie.Din aceasta cauza a scazut si numarul de salariati iar cei ramasi si mijloacele fixe existente au fost exploatate la maxim.Din acest motiv au intervenit intarzierile la executarea prestatiilor mai ales in localitatile mai indepartate ceea ce a condus la pierderea de clienti.

 Se recomanda:

-        Evaluarea potentialului tehnic al firmei

-        Adaptarea ofertelor in functie de posibilitati

-        Renuntarea la pietele generatoare de cheltuieli mari

-        Concentrarea pe pietele care prezinta potential ridicat, dar care se poate pierde ca urmare a neonorarii la timp a comenzilor.

 

                                 ANALIZA VALORII ADAUGATE

Se cere:

a) Sa se analizeze structura valorii adaugate comparativ pe cei trei ani (tabelul 9);

b) Sa se analizeze valoarea adaugata din punct de vedere factorial (tabelul 10);

c) Concluzii si propuneri.

Se cunosc urmatoarele date conform tabelelor de mai jos:

Tabel nr. 9 - mii lei

Nr.

crt.

Indicatori
Anul
Structura VA

%

n-2

n-1

n

n-2

n-1

n1

Chelt. cu salariile

96284

6132

5255

46,23

36,72

38,77

- 91029

5,46

2

Taxe si imp. af. salariilor

29683

1845

1886

14,25

11,05

13,91

-27797

6,35

3

Total chelt. pers.

125967

7977

7141

60,48

47,77

52,69

-118826

5,67

4

Amortizarea

80750

4197

4872

38,77

25,13

35,95

-75878

6,03

5

Alte chelt. de natura  VA

646

11415

9358

0,30

68,36

69,05

+8712

1448,61

6

Rezultatul exploatarii

895

4502

1399

0,43

26,96

10,32

+504

156,31

7

VA

208258

16699

13553

100

100

100

-194705

6,51

8

Qe

396205

28091

22770

190,25

168,22

168

-373435

5,75

Structura VA:

Chel. cu salariile = (chel cu sal / VA) * 100

Taxe si imp af sal = (taxe si impozit af sal / VA) * 100

Amortizarea = (amortizarea / VA) * 100

Qe = (Qe / VA) *100

Rez. Expl. = (rez. Expl. / VA) * 100

Alte chelt. = VA – Total chelt. – Amortizare – Rez. Expl

Variatia modificarii Δ:

- se ia 2 ani reprezentativi: „n-2” si „n”


1) Δ (n-2) 96284       Δ (n) 5255 cu - 91029           n – (n-2)

        

% = (5255 / 96284) * 100 = 5,46          (n / n-2) * 100

     Concluzii:

           Ceea ce a condus la o scadere a VA se explica astfel:

- cheltuielile cu personalul au inregistrat o scadere de la 125967 mii lei in anul „n-2” la 7141 mii lei in anul „n”, respectiv cu 94,33% ;

- de asemenea, cheltuielile cu amortizarea s-au diminuat cu 94,33%;

- alte cheltuieli de natura valorii adaugate au avut o crestere de 1348,61% in anul „n” fata de anul „n-2”, respectiv de la 646 mii lei in anul „n-2” la 9358 mii lei in anul „n”.

                                                     

                                                                                         Tabel nr. 10 - mii lei

Nr. crt.

Indicatori

Simbol

n-2

0

n-1             

        

n

          1

1

Valoarea prod. exercitiului

Qe

396205

28091

22770

2

Chelt. cu materialele

Mat

77956

4742

4565

3

Nr. mediu de salariati

35

48

33

4

Fond total de timp de munca

T

95200

120560

80760

5

Nr. mediu ore/salariat

t

2720

2512

2447

6

Productivitate medie orara

4,16

0,23

0,28

7

Valoarea medie adaugata la 1 leu productie pe produs

0,52

0,59

0,59

8

Valoarea adaugata

VA

208258

16699

13553

           

   Analiza factoriala:

  VA =  Ns *  

 ∆VA = VA1-VA0 = 13553 – 208258 = - 194705 lei

     1) Influenta numarului mediu de salariati:

                                 Qe0      VA0              Qe0      VA0

       ΔVA(Ns) = Ns1        *             -  Ns0 *         *           =

                                  Ns0      Qe0              Ns0       Qe0

                               

                        Qe0     VA0              

= (Ns1- Ns0) *         *         = - 11908,79lei

                         Ns0     Qe0

     2) Influienta productivitatii muncii asupra numarului de salariati:


            Qe                    Qe1      Qe0    VA0

ΔVA               =  Ns1*          -   -        *        = - 184517,97 lei

            Ns                     Ns1      Ns0    Qe0

    3) Influenta ponderii consumului intern in productia exercitiului:


            VA                  Qe1     VA1     VA0

ΔVA              = Ns1*         *            -             = + 1571,13 lei

            Qe                   Ns1     Qe1      Qe0

Concluzii:

Din analiza factoriala reiese ca valoarea adaugata(VA) a scazut din anul „n-2” in anul „n” cu 194705 mii lei, respectiv cu 93,49%, datorita reducerii numarului mediu de salariati.

Productivitatea muncii a scazut cu 184517,97 mii lei datorita diminuarii numarului mediu de salariati.

Un lucru bun este ca firma dispune de un atelier de reparatii propriu ceea ce reduce semnificativ cheltuielile cu reparatii ale camioanelor.

            Cu toate acestea se diminueaza riscul dependentei  de furnizori de prestari servicii.


loading...
{ Politica de confidentialitate } Nu se poate descarca referatul
Acest referat nu se poate descarca

E posibil sa te intereseze alte referate despre:


Copyright © 2019 - Toate drepturile rezervate QReferat.ro Folositi referatele, proiectele sau lucrarile afisate ca sursa de inspiratie. Va recomandam sa nu copiati textul, ci sa compuneti propriul referat pe baza referatelor de pe site.
{ Home } { Contact } { Termeni si conditii }

Referate similare:

loading...Cauta referat